Show simple item record

dc.contributor.authorKapela, Magdalena
dc.date.accessioned2019-03-13T09:55:37Z
dc.date.available2019-03-13T09:55:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27086
dc.description.abstractThe basic goal of this document is to research the changes in work efficiency level, as well as labor costs and evaluation of their relation in Poland in comparison to other EU countries. Research period embraced the years 2000–2016. Desired research objective was achieved with the use of review of the literature method, deduction, description and simple statistical and visualization technics (Eurostat, GUS). The analysis of changes and proportions between unit labor costs and labor productivity is essential element of labor market researches. Sustainable and monochromic growth of both factors is important if competitiveness’s improvement ought to be due to technology development not to low-wages politic. Polish production is based on low and middle technology, and until now low labor costs. This system can turn out negative and embed unfavorable economy structure. The level of unit labor costs in Poland in comparison to European Union is low, so as the level of work productivity is. On the other hand the pace of labor productivity is high. Until now the pace of wage growth was lower than labor efficiency, and the balance between two variables was kept.en_GB
dc.description.abstractCelem podstawowym artykułu jest badanie zmian poziomu wydajności pracy i kosztów pracy oraz analiza i ocena tej relacji w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Okres badawczy obejmował lata 2000–2016. Założony cel badawczy realizowano z wykorzystaniem metod studiów literatury przedmiotu, dedukcji, opisu oraz prostych technik statystycznych (Eurostat, GUS) i wizualizacji. Analiza zmian i proporcji zachodzących między jednostkowymi kosztami pracy a wydajnością pracy jest niezbędnym elementem badań nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku pracy. Zrównoważony równoczesny wzrost obu czynników jest ważny, jeśli poprawa konkurencyjności gospodarki ma opierać się nie na polityce niskich płac, a na poprawie poziomu rozwoju technologicznego. Polska produkcja opiera się głównie na niskiej i średniej technologii, a dotychczasową konkurencyjność opierała na niskich kosztach pracy. Taki układ w dłuższej perspektywie może okazać się niekorzystny, gdyż może utrwalać niekorzystną strukturę gospodarki. Poziom jednostkowych kosztów pracy Polski na tle Unii Europejskiej jest niski, podobnie jak poziom wydajnościpl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectlabor costsen_GB
dc.subjectunit labor costsen_GB
dc.subjectwork efficiencyen_GB
dc.subjectkoszty pracypl_PL
dc.subjectjednostkowe koszty pracypl_PL
dc.subjectwydajność pracypl_PL
dc.subjectproduktywność pracypl_PL
dc.titleRelation between work efficiency and labor cost in Polanden_GB
dc.title.alternativeKoszty pracy a wydajność pracy w Polscepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number47-62
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw University, of Technology, College of Economics and Social Sciences
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesArk B.V., Stuivenwold E., Ypma G., Unit labor costs, productivity and international competitiveness, University of Groningen, Groningen 2005.pl_PL
dc.referencesEurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [accessed: 16.06.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/web [accessed: 19.06.2017].pl_PL
dc.referencesJagas J., Wydajność pracy: uwarunkowania systemowe, TiT, Opole 1995.pl_PL
dc.referencesKoszty pracy w gospodarce narodowej w 2015 roku, GUS, Warsaw 2015.pl_PL
dc.referencesKrajewska A., Problemy opodatkowania pracy w Polsce, “Polityka Społeczna” 2016, no. 4.pl_PL
dc.referencesKuźnar A., Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości, “Horyzonty Polski” 2017, vol. 8, no. 22.pl_PL
dc.referencesSawicki L., Kształtowanie wydajności pracy w Polsce na początku XXI wieku, “Przedsiębiorstwo i Region” 2015, no. 7, p. 93.pl_PL
dc.referencesSmith A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: Volume One, 1776, MetaLibri, digital edition, 29th may 2007.pl_PL
dc.referencesStorm S., Naastepad C.W.M., Europe’s Hunger Games: Income Distribution, Cost Competitiveness and Crisis, “Cambridge Journal of Economics” 2014.pl_PL
dc.referencesStruve V., Some New Data on the Organisation of Labour and Social Structure in Somer During the IIIrd Dynasty of Ur in Ancient Mesopotamia, Nauka, Moscow 1969, as cited in: Mrówka A., Ekonomiczne znaczenie pracy w perspektywie historycznej, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, no. 38(2).pl_PL
dc.referencesTaglioni D., Winkler D., Making Global Value Chains Work for Development, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington 2016.pl_PL
dc.referencesWyrobek J., Zmiany wydajności pracy i kosztów pracy w Polsce a konkurencyjność gospodarki Polski, “Zeszyt Nauk UEK” 2016, vol. 3(951).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagdalena.kapela@pw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.50.04
dc.relation.volume50en_GB
dc.subject.jelJ30
dc.subject.jelJ38


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.