Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowska, Agnieszka
dc.date.accessioned2019-03-12T13:24:47Z
dc.date.available2019-03-12T13:24:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27070
dc.description.abstractWykładniczy wzrost populacji ludzkiej, a co za tym idzie postępująca urbanizacja wywiera negatywny wpływ na ekosystemy i bioróżnorodność na Ziemi. Duże znaczenie ma zatem zrozumienie procesów związanych z przystosowaniem się organizmów żywych do środowiska zmienionego przez człowieka. Procesy te nazywamy synantropizacją oraz synurbizacją, która jest węższym pojęciem i dotyczy wyłącznie miast. Pomimo wielu negatywnych warunków jakie stwarza środowisko miejskie, niektóre ptaki zdołały się do niego przystosować i osiągnąć tam sukces. Jednym z nich jest sroka, której populacje miejskie często odnoszą wyższy sukces lęgowy i szybciej zwiększają swoją liczebność, w porównaniu do populacji żyjących w krajobrazie bardziej naturalnym. Głównym celem pracy jest prześledzenie zmian związanych z procesem synantropizacji sroki oraz wyjaśnienie przyczyn procesu zasiedlania przez nią miast w północnej części województwa łódzkiego. Postawiono ogólną hipotezę badawczą stwierdzającą, że na proces synantropizacji sroki miały wpływ niekorzystne warunki środowiskowe, głównie troficzne. Ponadto zaproponowano metody mierzenia stopnia synantropizacji sroki, w celu ukazania przebiegu tego procesu w przestrzeni i jeśli to możliwe w czasie w wybranych miastach i na powierzchniach wiejskich północnej części województwa łódzkiego. Ogółem policzono 2295 gniazd z łącznego obszaru ponad 810,36 km2. Ponadto wykorzystano materiały z liczeń przeprowadzonych w latach 1977-1979 i 2003.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca została wykonana dzięki finansowaniu w projekcie „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców nauk przyrodniczych i technologicznych, Akronim D-RIM BIO” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1. oraz z „Dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich UŁ”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsrokapl_PL
dc.subjectptakpl_PL
dc.subjectornitologiapl_PL
dc.subjectptakipl_PL
dc.subjectpopulacjapl_PL
dc.subjectsynatropizacjapl_PL
dc.subjectsynurbizacjapl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectekologiapl_PL
dc.subjectPicapl_PL
dc.subjectgniazdapl_PL
dc.titleSynantropizacja sroki Pica pica (L.) w północnej części województwa łódzkiegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderAgnieszka Wojciechowskapl_PL
dc.page.number182pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiskapl_PL
dc.dissertation.directorMarkowski, Janusz
dc.dissertation.directorKaliński, Adam
dc.dissertation.reviewerNowakowski, Jacek
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe