Show simple item record

dc.contributor.authorPudłocki, Tomasz
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2019-03-05T11:24:45Z
dc.date.available2019-03-05T11:24:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPudłocki, T., Dzienniki i tygodniki jako źródło badań nad oświatą. W poszukiwaniu alternatywnych spojrzeń na szkolnictwo średnie Galicji w dobie autonomii, [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 57-63, doi: 10.18778/7525-911-7.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-911-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26987
dc.description.abstractAutor przedstawia alternatywne spojrzenie na szkolnictwo średnie w Galicji w dziennikach i tygodnikach. Analizuje konkretne szkoły jako mikroprzestrzenie – poligon doświadczalny ścierania się, realizowania, wdrażania wzorców, norm i cech pożądanych z punktu widzenia danego systemu polityczno-społecznego a materią, jaką był niepowtarzalny „zestaw” nauczycieli i uczniów, tworzących dane społeczności szkolne w konkretnym czasie. Próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące recepcji wzorców narzucanych z góry, sytuacji „pogranicza” lekcji, przerwy, szeroko pojętej kultury czasu wolnego, a także reakcji uczniów, ale i nauczycieli na świat „nieustannego kontrolowania się”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprasapl_PL
dc.subjectoświatapl_PL
dc.subjectGalicjapl_PL
dc.subjectszkolnictwo średniepl_PL
dc.subjectspołeczność szkolnapl_PL
dc.titleDzienniki i tygodniki jako źródło badań nad oświatą. W poszukiwaniu alternatywnych spojrzeń na szkolnictwo średnie Galicji w dobie autonomiipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number57-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Oświaty i Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-342-9
dc.identifier.doi10.18778/7525-911-7.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe