Show simple item record

dc.contributor.authorJamrożek, Wiesław
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2019-03-05T11:19:18Z
dc.date.available2019-03-05T11:19:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJamrożek W., Problematyka edukacyjna na łamach galicyjskiego „Naprzodu”, [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 47-56, doi: 10.18778/7525-911-7.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-911-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26986
dc.description.abstractAutor opisuje różnorodne problemy edukacyjne poruszane na łamach krakowskiego „Naprzodu”, jako jednego z ważniejszych źródeł, pozwalających rekonstruować praktykę i myśl pedagogiczną na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject„Naprzod”pl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectGalicjapl_PL
dc.subjectprasapl_PL
dc.subjectpedagogikapl_PL
dc.titleProblematyka edukacyjna na łamach galicyjskiego „Naprzodu”pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number47-56pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Historii Wychowaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-342-9
dc.identifier.doi10.18778/7525-911-7.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe