Show simple item record

dc.contributor.authorMaciejewska, Emilia
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2019-03-05T11:15:24Z
dc.date.available2019-03-05T11:15:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMaciejewska E., Edukacja ludności wiejskiej na łamach tygodników społeczno-kulturalnych Królestwa Polskiego po 1864 r., [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 23-30, doi: 10.18778/7525-911-7.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-911-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26984
dc.description.abstractArtykuł przedstawia zagadnienie edukacji ludności wiejskiej poruszane w tygodnikach społeczno-kulturalnych Królestwa Polskiego, w II połowie XIX wieku.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjecttygodnikipl_PL
dc.subjectczasopiśmiennictwopl_PL
dc.subjectKrólestwo Polskiepl_PL
dc.subjectludność wiejskapl_PL
dc.subjectoświata ludowapl_PL
dc.titleEdukacja ludności wiejskiej na łamach tygodników społeczno-kulturalnych Królestwa Polskiego po 1864 r.pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number23-30pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski XIX w.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-342-9
dc.identifier.doi10.18778/7525-911-7.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe