Show simple item record

dc.contributor.authorJakubowska, Małgorzata
dc.date.accessioned2019-02-27T08:39:56Z
dc.date.available2019-02-27T08:39:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJakubowska M., Kryształy czasu. Kino Wojciecha Jerzego Hasa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, DOI: 10.18778/7525-760-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-760-1
dc.identifier.isbn978-83-8787-059-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26927
dc.descriptionPublikacja stanowi próbę całościowego ujęcia tematu czasu w filmowej twórczości Wojciecha Jerzego Hasa. Filmy-kryształy czasu oferują przeżycia w sztuce najcenniejsze – zapraszają w ekstatyczne, wymykające się z racjonalności, rejony pamięci i wyobraźni.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2009-12. Projekt badawczy nr NN105 170837: Metafizyczne i narracyjne kategorie czasu w filmach Wojciecha Jerzego Hasa Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviTpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRękopis znaleziony w Saragossiepl_PL
dc.subjectWojciech Jerzy Haspl_PL
dc.subjectSanatorium pod Klepsydrąpl_PL
dc.subjectHaspl_PL
dc.subjectkinopl_PL
dc.subjectfilmoznawstwopl_PL
dc.titleKryształy czasu. Kino Wojciecha Jerzego Hasapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, © Copyright for this edition by Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number386pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualne, Zakład Historii i Teorii Filmupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-908-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteUrodzona 19 maja 1970 roku. Absolwentka XXVI LO im. K. Baczyńskiego w Łodzi, filmoznawstwa oraz filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor habilitowana nauk humanistycznych, filmoznawczyni. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, a także jako wykładowca w Szkole Filmowej w Łodzi. Prowadzi również wykłady w Akademii Polskiego Filmu. W swojej pracy badawczej łączy wykształcenie kulturoznawcze i filozoficzne. Jej pasje to kino i żeglarstwo morskie.pl_PL
dc.referencesActa of Memory: Cultural Recall In the Prezent, red. M. Bal, J. Crewe, L. Spitzer, Hanover 1999.pl_PL
dc.referencesArendt H., Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesAugustyn, Św., Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesBachelard G., Chwila poetycka i chwila metafizyczna, przeł. M. Goszczyńska.pl_PL
dc.referencesBachelard G., Wyobraźnia poetycka, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesBanasiak B., Filozofia „końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBanasiak B., Ogród koczownika. Deleuze – rizomatyka i monadologia, „Colloquia Communia” 1988, nr 1-3/36-38/.pl_PL
dc.referencesBanasiak B., Destrukcja przedstawienia we wspólczesnej filozofii francuskiej, „Colloquia Communia" 1988, nr 1-3, s. 5-16.pl_PL
dc.referencesBanasiak B., W blasku Księgi (.Has-Schulz), w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Światlo obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBasiaga M., labirynt jako klucz, „Kino" 1985, nr 6.pl_PL
dc.referencesBergson H., Materia i pamięć, przeł. K. Bobrowska, w: Wojnar Irena, Bergson, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesBergson H., Pamięć i życie, [wybór G. Deleuze], przeł. A. Szczepańska, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesBergson H., Dwa źródla moralności i religii, przeł. P. Kostyło, K. Sokorulski, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesBergson H., Myśl i ruch. Dusza i cialo, przeł. K. Błeszyński, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesBielik-Robson A., Slowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie" 2004, nr 89.pl_PL
dc.referencesBloom H., Do Freuda i dalej, przeł. A. Bielik-Robson, „Literatura na Świecie" 2003, nr 9-10.pl_PL
dc.referencesBłoński J., Świat jako Księga i komentarz, w: Czytanie Schulza, pod red. J. Jarzębskiego, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy. Gombrowicz. Schulz, wyd. II, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBordwell D., Narration in the Fiction Film, Madison 1985.pl_PL
dc.referencesBorges J. L., labirynt, przekł. E. Stachura, w: tegoż, Nowa antologia osobista, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBradel M., Mocna jak śmierć. Zagadnienie miłości w antropologii filozoficznej Franza Rosenzweiga, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesBruno Schulz. In memoriam 1892-1992, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesBuber M., Opowieści chasydów, przeł. P. Hertz, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesBuczyńska- Garewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie: idea czasu w filozofii i literaturze, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesBuczyńska-Garewicz H., Zaratustra jako nauczyciel radości, „Studia Filozoficzne" 1986, nr 11.pl_PL
dc.referencesBudzyński W., Tajniki Schulzowskiego strychu, „Sztandar Młodych" 1987, nr 31.pl_PL
dc.referencesBudzyński W., Wyprawa po Schulza, [w:] Bruno Schulz. Republika marzeń, Katalog wystawy, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesBurzyńska-Keller M., Traktat o manekinach według Schulza i Wojciecha Hasa, „Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 31-32.pl_PL
dc.referencesCaillois R., Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesCern K., Koncepcja czasu wczesnego Heideggera, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesChwin S., Schulz a leśmian, w: Czytanie Schulza, pod red. J. Jarzębskiego, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesChyży E., Narracja jako chwyt tekstowy, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, pod red. Z. Mitosek, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesCichowicz S., Życie i sens: lekcja Deleuze'a, „Teksty", 1976, nr 3.pl_PL
dc.referencesCitko K., „Rękopis znaleziony w Saragossie" jako ogród o rozwidlających się ścieżkach, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesCzapiewska W., „Rozstanie". Sprawozdanie z planu, „Ekran" 1960, nr 46.pl_PL
dc.referencesCzeszko B., Melodramat, czyli kogo to obchodzi?, „Przegląd Kulturalny" 1958, nr 44.pl_PL
dc.referencesCzyżewski K., O konstrukcji czasu w filmach współczesnych, w: Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym, red. M. Hendrykowski, Poznań 1982.pl_PL
dc.referencesCzyżewski S., „Sanatorium pod Klepsydrą" jako widowisko, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesDeleuze G., Kino: 1.Obraz-ruch, 2.Obraz-czas, przeł. J. Margański, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesDeleuze G., Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesDeleuze G., Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDerrida J., Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDerridiana, red. B. Banasiak, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesDoda A., Pośpiech i cynizm. Wokół teorii dyskursów Jacquesa lacana, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesDrugie życie filmu, wywiad o cyfrowej renowacji „Sanatorium pod Klepsydrą" z Ireną Grucą-Rozbicką i Andrzejem Bukowieckim, „Film. TV Kamera" 2007, nr 4.pl_PL
dc.referencesDygat S., Alicja w Krainie czarów, czyli ja w Hollywoodzie. Starski strzeże dostępu do Metro-Goldwyn-Meyer, „Film" 1961, nr 9.pl_PL
dc.referencesDygat S., Alicja w Krainie czarów, czyli ja w Hollywoodzie. Hollywood!, „Film" 1961, nr 7.pl_PL
dc.referencesDygat S., Alicja w Krainie czarów, czyli ja w Hollywoodzie. Upiory na sprzedaż, „Film" 1961, nr 8.pl_PL
dc.referencesDygat S., Pożegnania, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesDygat S., Z głową i sercem. Mówi Stanisław Dygat. Notował Cz. Dondziłło, „Film" 1975, nr 33.pl_PL
dc.referencesDygat S., Has W., „Pożegnania" - scenariusz, Filmoteka Narodowa, Warszawa, S- 1499.pl_PL
dc.referencesEberhard K., Jeszcze raz powtórne dzieciństwo, „Ekran" 1973, nr 14.pl_PL
dc.referencesEberhard K., Sny sprzed potopu, „Kino" 1973, nr 12.pl_PL
dc.referencesEberhard K., Wojciech Has, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesFilm moich marzeń, wypowiedzi: Wojciecha Jerzego Hasa, Jerzego Stefana Stawińskiego, Ewy i Czesława Petelskich, Stanisława Różewicza, „Kultura" 1965, nr 16.pl_PL
dc.referencesGarbicz A., Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż trzecia 1960-1966, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGrodź I., Zaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesEberhardt K., „Filmer la mort au Travail", [w:] tegoż, Wojciech Has, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesEberhardt K., Film jest snem, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesFicowski J., Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Kraków-Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesFrąc W., Kino możliwe, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesFrąc W., Sanatorium czasu: kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczeniu czasu, „Fraza" 1999, nr 2/3.pl_PL
dc.referencesFreud Z., Objaśnianie marzeń sennych, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGarbicz A., Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż czwarta 1967-1973, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Przestrzenne tematy i wariacje, w: Przestrzeń i literatura. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesGrodź I., „Świat zamknięty w kryształowej kuli". Motyw śmierci w „Sanatorium pod Klepsydrą" Wojciecha Hasa, [w:] Kino polskie wczoraj i dziś. Kino polskie wobec umierania i śmierci, pod red. P. Zwierzchowskiego i D. Mazur, Bydgoszcz 2005.pl_PL
dc.referencesGrodź I., Zaszyfrowane w obrazie. Szkic o kabale w „Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Hasa, „Akcent" 2003, nr 3.pl_PL
dc.referencesGuerin-Castell A., Dwoista forma „Szyfrów" Wojciecha Jerzego Hasa - prawda do rozszyfrowania, przeł. T. Rutkowska, w: „Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 29-30.pl_PL
dc.referencesGuerin-Castell A., Gry z widzem w filmie „Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesGuerin-Castell A., Sztuka wierności własnej wierności. „Sanatorium pod Klepsydrą", przeł. G. Stryszowska, w: „Kwartalnik Filmowy" 1997, nr 18.pl_PL
dc.referencesHas W., Bez chamstwa i cwaniactwa. Rozmowę przeprowadziła I. Stanisławska, „Gazeta Wyborcza" 1997, nr 282.pl_PL
dc.referencesHas W., Dlaczego pan milczy? Rozmowę przeprowadził L. Bajer, „Kino" 1981, nr 4.pl_PL
dc.referencesHas W., Dużo dziwnych wątków. Rozmowa I. Stanisławskiej, „Film" 1997, nr 7.pl_PL
dc.referencesHas W., Maszynopis znaleziony w Krakowie. Rozmowę przeprowadził P. Jaworski, „Kwartalnik Filmowy" 2003, nr 43.pl_PL
dc.referencesHas W., O swoich filmach. Rozmowę przeprowadził J. Peltz, „Film" 1960, nr 43.pl_PL
dc.referencesHas W., Pętla - scenopis, Filmoteka Narodowa, Warszawa, S-13969.pl_PL
dc.referencesHas W., Rękopis znaleziony w Saragossie - scenopis, Filmoteka Narodowa, Warszawa, S-26645.pl_PL
dc.referencesHas W., Sanatorium pod Klepsydrą - scenopis, Filmoteka Narodowa, Warszawa, S-26578.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., Nietzsche, przeł. M. Werner, W. Rymkiewicz, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesHelman A., Adaptacje filmowe dzieł literackich jako świadectwa lektury tekstu, „Kino" 1985, nr 4.pl_PL
dc.referencesHelman A., Poetyka ekspresjonizmu filmowego, w: Studia estetyczne, Warszawa 1975, tom XII.pl_PL
dc.referencesHelman A., Rok sumuje się doświadczeniami, „Ekran" 1958, nr 50/5l.pl_PL
dc.referencesHendrykowski M., Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.pl_PL
dc.referencesHłasko M., Pętla - scenariusz, Filmoteka Narodowa, Warszawa, S - 3 84.pl_PL
dc.referencesHoloubek G., Wojciech Jerzy Has. Wspomnienia, „Cinema Polska" 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesHopfinger M., Adaptacja, w: Słownik literatury XX wieku, pod red. A. Brodzkiej, M. Prychalskiego, M. Semczuk, A. Sobolewskiej, E. Szary-Matywieckiej, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesHopfinger M., Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesHusserl E., Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesIronia, pod red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesJackiewicz A., Dramat antyalkoholowy, „Trybuna Ludu" 1958, nr 23.pl_PL
dc.referencesJackiewicz A., Film jako powieść XX wieku, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesJackiewicz A., Has w hiszpańskim kostiumie, „Życie Literackie" 1965, nr 8.pl_PL
dc.referencesJackiewicz A., Melodramat polski, „Trybuna Ludu" 1958, nr 288.pl_PL
dc.referencesJahoda M., O „Zimowym zmierzchu", „Pętli" i „Pożegnaniach". Rozmawiała W. Czapińska, „Ekran" 1959, nr 2.pl_PL
dc.referencesJakubowska M., laboratorium czasu. O „Sanatorium pod Klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesJakubowska M., Teoria kina Gillesa Deleuze'a, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesJanicki S., Telefon i zegar. Symbole i pseudosymbole, „Film" 1958, nr 6.pl_PL
dc.referencesJarzębski J., Schulz, Wrocław 1999pl_PL
dc.referencesKajewski P., Na ekranach kin: „Pętla", „Odra" 1958, nr 5.pl_PL
dc.referencesKałużyński Z., Dziwy w filmie polskim, „Polityka" 1965, nr 6.pl_PL
dc.referencesKędzierski G., Opis filmu „Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany". Czas i przestrzeń obrazu, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKępińska D., Dziecko pijane we mgle, „Ekran" 1958, nr 5.pl_PL
dc.referencesKitowska M., Bruno Schulz „Xięga Bałwochwalcza". W sprawie analogii, „Akcent" 1986, nr 3.pl_PL
dc.referencesKitowska M., Czytając „Księgę Bałwochwalczą", „Twórczość" 1979, nr 3.pl_PL
dc.referencesKłys T., Bilans pożytków i szkód, czyli o polskiej edycji Film Art.: An Introduction, „Kwartalnik Filmowy" 71/72, 2010.pl_PL
dc.referencesKognitywna teoria filmów. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesKołakowski L., Bergson, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKołodyński A., Sanatorium pod Klepsydrą [rec.], „Ty i Ja" 1973, nr 9.pl_PL
dc.referencesKomendant T., Przeciw dialektyce: Nietzsche czytany przez Deleuze'a, w: „Teksty" 1980, nr 3, s. 129-137.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKorczarowska-Różycka N., Byliśmy jak z oleodruku - jak ze starego, familijnego albumu umarła fotografia. Czy „Szyfry" Wojciecha Jerzego Hasa to „Pornografia"? w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKorecki G., Kategorie czasu w prozie Brunona Schulza, „Przegląd Humanistyczny" 1981, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesKornatowska M., „.lecz nie wiemy co się z nami stanie". (O twórczości Wojciecha Hasa), w: Kino polskie w dziesięciu sekwencjach, pod red. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesKornatowska M., Kino trudne, „Film" 1983, nr 48.pl_PL
dc.referencesKornatowska M., Księga iluzji, księga snów. O twórczości Wojciecha Hasa, w: Kino polskie w trzynastu sekwencjach, pod red. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKornatowska M., Myśleć rozsądnie, „Film" 1981, nr 38.pl_PL
dc.referencesKornatowska M., Poetyczność i poezja, „Film" 1985, nr 31.pl_PL
dc.referencesKosteczko M., „Sanatorium pod Klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa. Rola barwy w koncepcji plastycznej filmu, „Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2001, nr 1.pl_PL
dc.referencesKowalska M., Deleuze Gilles, Difference et repetition, w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. B. Skarga, Warszawa 1996, t. 4.pl_PL
dc.referencesKowalski K., Krzak Z., Tezeusz w labiryncie, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesKrólikiewicz G., Ekshumacja czasu, „Kino" 1974, nr 8.pl_PL
dc.referencesKulig-Janarek K., Erotyka - groteska - ironia - kreacja, w: Bruno Schulz. In memoriam, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesKuśmierczyk S., Wstęga Mobiusa jako czasoprzestrzeń dzieła filmowego. Na przykładzie „Pętli" Wojciecha Hasa i „Zabicia ciotki" Grzegorza Królikiewicza, „Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 29/30.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski T., Has W., Rękopis znaleziony w Saragossie - scenariusz, Filmoteka Narodowa, Warszawa, S-8132.pl_PL
dc.referencesLang H., Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a lacana, przeł. P. Piszczatowski, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesLeder A., Psychoanaliza a politeizm, w: Freud i nowoczesność, pod red. Z. Rosińskiej, J. Michalik, P. Bursztyka, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesLedóchowski A., Wizerunki widzianego, „Kino" 1969, nr 2.pl_PL
dc.referencesLedóchowski A., Zbliżenia i oddalenia. Sylwetka operatora Stefana Matyjaszkiewicza, „Kino" 1969, nr 8.pl_PL
dc.referencesLevinas E., Istniejący i istnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesLipińska J., Marciniak M., Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesLisowska B., Oczekiwanie na nieuchronne. Organizacja czasu teraźniejszego w filmie Pętla Wojciecha Jerzego Hasa i Uniesie nas wiatr Abasa Kiarostamiego, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesŁaguna P., Ironia jako postawa i jako wyraz (z zagadnień teoretycznych ironii), Kraków- Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesMalatyńska M., Rękopis znaleziony w Krakowie, „Film" 1996, nr 4.pl_PL
dc.referencesManiewski M., Dygat i kino, „Kino" 1985, nr 11.pl_PL
dc.referencesManiewski M., Sny o pozorach prawdy. Prawda o pozorach snu, „Kino" 1998, nr 2.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Z powrotem do lacana, „Literatura na Świecie" 2003, nr 3-4.pl_PL
dc.referencesMcFarlane B., Tło, problemy i nowe propozycje, przeł. S. Sikora, „Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 26/27.pl_PL
dc.referencesMichałek B., Nadzieje, niepokoje, „Teatr i Film" 1958, nr 4.pl_PL
dc.referencesMichałek B., Szkic o filmie polskim, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesMichałowska J., Chanson triste. O „Pożegnaniach" Wojciecha Jerzego Hasa, „Kwartalnik Filmowy" 1998, nr 21/22.pl_PL
dc.referencesMiczka T., Czas, w: Słownik pojęć filmowych, Katowice 1998, t. 9.pl_PL
dc.referencesMigasiński J., Merleau-Ponty, Warszawa 1995, Ronald David Laing, „Ja” i inni, przeł. B. Mizia, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesMitosek Z., Opowiadanie i ironia, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, pod red. Z. Mitosek, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesNarratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przekł. W. Berent, Mortkowicz, Warszawa 1905.pl_PL
dc.referencesNurczyńska-Fidelska E., Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesOlbromski C.J., Kategoria „teraz" we współczesnej fenomenologii czasu, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesOpowiadanie w perspektywie badań porównawczych, pod red. Z. Mitosek, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesOstrowska E., „Jak być kochaną" - (nie)pamięć wojny, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesOtorowski M., Między mądrością a zrozumieniem o „Rękopisie" Potockiego, „Meble. Strefa tekstu" 2002, nr 7.pl_PL
dc.referencesPanas W., Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.pl_PL
dc.referencesPawlak K., Psychoanaliza według Jacquesa lacana, w: Nowe zjawiska w psychoterapii, red. M. Lis-Turlejska, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesPeltz J., Wojciech Has kręci komedię sentymentalną, „Film" 1960, nr 40.pl_PL
dc.referencesPiłat R., Wartość milczenia, „Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 29/30.pl_PL
dc.referencesPłażewski J., Pułapki tonacji i liryki, „Przegląd Kulturalny" 1961, nr 13.pl_PL
dc.referencesPoulet G., Metamorfozy czasu, PIW, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesPraktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesPrzylipiak M., O subiektywizacji narracji filmowej, w: „Studia Filmoznawcze", 1987, nr 7, s. 239-246pl_PL
dc.referencesPrzylipiak M., „Sanatorium pod Klepsydrą" Wojciecha Hasa, w: Teatr pamięci Brunona Schulza, pod. red. J. Ciechowicza, H. Kasjaniuk, Gdynia 1993.pl_PL
dc.referencesReverdy P., Wiatr i duch, „Literatura na Świecie", 2003, nr 3-4.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., Czas i opowieść, przeł. J. Jakubowski, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesRosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesRyba J., Jan Potocki (1761-1815), w: Pisarze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1994, t. II.pl_PL
dc.referencesSandauer A., Czy Norwid polował na niedźwiedzie?, „Dialog"1973, nr 10.pl_PL
dc.referencesSantarcangeli P., Księga labiryntu, przeł. I. Bukowski, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesSchopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Ilustracje do własnych utworów, oprac. i wstępem opatrzył J. Ficowski, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSchulz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz B., Wokół motywu manekina, w: W ułamkach zwierciadła, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, W. Panasa, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesSkaliński M., Studium rozpaczy i nadziei, „Za i Przeciw" 1958, nr 7.pl_PL
dc.referencesSkarżyńscy L. i J., Jak pokazać Madryt. Rozmowę przeprowadziła K. Garbień, ,,Film" 1965, nr 11.pl_PL
dc.referencesSkarżyński J., Scenografia to nie ozdobnik. Rozmowę przeprowadziła I. Grodź, „Arkusz" 2002, nr 6.pl_PL
dc.referencesSkarżyński J., Warto było się trudzić. Rozmowę przeprowadziła M. Wysogląd, „Film" 1988, nr 18.pl_PL
dc.referencesSkarżyński J., Wierzę w podpis autorski. Rozmowę przeprowadził T. Sobolewski, „Film" 1976, nr 13.pl_PL
dc.referencesSkowron M., Malarz kina kultowego, „Tygodnik Solidarność" 2000, nr 41.pl_PL
dc.referencesSkwara J., Świat „czarnego filmu", Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesSłodowski J., Wijata T., Oniryzm i fantastyka, czyli ktoś w świecie nadrealnym, w: tychże, Rupieciarnia marzeń, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSłodowski J., Wijata T., Rupieciarnia marzeń, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Dawno temu w Saragossie, „Gazeta Telewizyjna" 16-22 III 1996, nr 65.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Has i mit sztuki, „Gazeta Wyborcza" 2000, nr 232.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Has, czyli świat, „Gazeta Wyborcza" 2000, nr 232 (4 X).pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Kultowe kino Hasa, „Gazeta Wyborcza" 31 III 1995, nr 0077.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Na wpół twierdza, na wpół teatr, „Film na Świecie" 1974, nr 6.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Obrona iluzji, „Film" 1990, nr 5.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Reżyser z Krakowa. O filmach Wojciecha Hasa, „Film" 1978, nr 23.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., Swoimi słowami. Różowy człowiek, „Kino" 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesSpalińska-Mazur J., Symptomatyczna funkcja interwałów czasowych w filmach „Pętla", „Jak być kochaną" oraz „Szyfry" Wojciecha Jerzego Hasa, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesSpeina J., Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Warszawa-Poznań 1974.pl_PL
dc.referencesStachówna G., Trzy spojrzenia przez okno. „Pożegnania" Dygata i Hasa, „Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 26/27.pl_PL
dc.referencesStala K., Architektura Schulzowskiej wyobraźni, w: Czytanie Schulza, pod red. J. Jarzębskiego, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesStala K., Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Bruno Schulza, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesStala K., Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie „mateczniki" sensu, „Pamiętnik Literacki" 1983.pl_PL
dc.referencesSymotiuk S., Filozofia i genius loci, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSzczepański J. J., Pożegnania, „Tygodnik Powszechny" 1958, nr 44.pl_PL
dc.referencesSzpulak A., Śmierć w polskim filmie fabularnym: od obrazu końca do wizji zmartwychwstania, w: Kino polskie wczoraj i dziś. Kino polskie wobec umierania i śmierci, pod red. P. Zwierzchowskiego, D. Mazur, Bydgoszcz 2005.pl_PL
dc.referencesŚcibor-Rylski T., Wojciech Jerzy Has, „Kino" 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesŚwidziński W., Pożegnania. Z czym się żegna Wojciech Jerzy Has?, „Kwartalnik Filmowy" 2007, nr 57/58, s. 65-72.pl_PL
dc.referencesTeatr pamięci Brunona Schulza, pod. red. J. Ciechowicza, H. Kasjaniuk, Gdynia 1993.pl_PL
dc.referencesToeplitz K. T., „Klimaty” Hasa, „Świat" 1961, nr 13.pl_PL
dc.referencesToeplitz K. T., Pijaństwo bez nadziei, „Świat" 1958, nr 5.pl_PL
dc.referencesToeplitz K. T., Rękopis znaleziony w Saragossie, rec. „Świat" 1965, nr 8.pl_PL
dc.referencesTrzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesTylczyński A., Nieprzekonująca „Pętla", „Tygodnik Demokratyczny" 1958, nr 5.pl_PL
dc.referencesWach M., W labiryncie wieloznaczności: strategie i funkcje „niepewnej narracji" (unrealiable narration) w „Rękopisie znalezionym w Saragossie", w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesWąskowska R., Marzyciel z krainy filmu. W 80. rocznicę urodzin Stanisława Dygata, „Iluzion" 1995, nr 3/4.pl_PL
dc.referencesWerner A., Siedem opowiadań - siedem filmów, w: Jarosław Iwaszkiewicz, Brzezina i inne opowiadania ekranizowane, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesWojciechowski P., Był Has - nie było nas... , „Więź" 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesWołk M., Opowiadanie i narracja w prozie pierwszoosobowej, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesWójcik J., Odkrywca magii, „Rzeczpospolita" 28 XI 2000, nr 277.pl_PL
dc.referencesWyskiel W., Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesZagórska A., Przestrzeń umykającego spojrzenia. Filmy Wojciecha Jerzego Hasa, „Panoptikum" 2003, nr l.pl_PL
dc.referencesZalewski A., Meandry czasu teraźniejszego, „Kwartalnik Filmowy" 2001, nr 34.pl_PL
dc.referencesZwierzchowski P., „Jak być kochaną" i „Szyfry" - wojna, pamięć i kino polskie lat 60, w: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, pod red. M. Jakubowskiej, K. Żyto, A. M. Zarychty, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesŻizek S., Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesŻylińska J., Świat nieprawdopodobny, ale możliwy. Rozmowę przeprowadził L. Kurpiewski, „Film" 1984, nr 11.pl_PL
dc.referencesŻyto K., Strategie labiryntowe w filmie fikcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgosia.jakubowska@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-760-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe