Czasopismo Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, finansowanym ze środków Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Publikuje artykuły w języku niemieckim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz dydaktyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach w Polsce a także we wszystkich krajach niemieckojęzycznych.

ISSN 2196-8403
WWW: http://www.convivium.edu.pl/begutachtungsverfahren.html

Redaktionsanschrift
Convivium
Dr. phil. habil. Gudrun Heidemann
Uniwersytet Łódzki
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
Tel./Fax: 0048- 42-665 54 22
E-Mail: redaktion@convivium.edu.pl

Collections in this community

Recent Submissions