Show simple item record

dc.contributor.authorFelińska, Renata
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2019-02-13T12:04:05Z
dc.date.available2019-02-13T12:04:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationFelińska R., Miejsce bibliotek w erze transformacji prasy, [w:] Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-336-6.13.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-336-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26791
dc.description.abstractJournals of high, medium and low input consist significant part of library collection. They play also an important role in formation of society's culture. Press is not the basic source of knowledge and information, but as Polish Studies on Reading (PSR) indicates, for majority of readers, it the most valuable resource of content. Values such as professionalism, honesty, authority, reliability and intelligence are associated with the image of press. For many readers digital version of press becomes more attractive form of expression. More and more titles that traditionally were issued in paper form, now are digitalized. Report from PSR studies shows growth of interest in reading digital press. At the same time these studies show that their range of influence should grow. Report about diagnosis of reader’s behaviors in relation to press does not show optimist vision for sharing press in libraries. However, both analyst’s and librarians’ observations of publishing market give hope that for many years to come printed press will source of knowledge and social opinion. Libraries also have the ability to offer digital press that readers find interesting.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBiblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprasa drukowanapl_PL
dc.subjectprasa cyfrowapl_PL
dc.subjecttransformacja prasypl_PL
dc.subjectudostępnianie prasypl_PL
dc.titleMiejsce bibliotek w erze transformacji prasypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number229-244pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-337-3
dc.referencesDiagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy. Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Izby Wydawców Prasy opracowany przez Millward Brown, http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20RYNEK%2011-02-2014%20%28R%29%20word%20IWP-1.pdf, [dostęp: 30.05.2017].pl_PL
dc.referencesGaziński R., Zmienna czy trwała natura biblioteki naukowej?, [w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Materiały konferencyjne Poznań, 15–17 czerwca 2005, red. H. Ganińska, Poznań 2005, s. 2–12.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski S., Media a zmiana społeczna, [w:] Kultura, media, społeczeństwo, red. D. Wadowski, Lublin 2007, s. 263–274.pl_PL
dc.referencesSłownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesTaczkowska J., Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem, Bydgoszcz 2012.pl_PL
dc.referencesTrendy na światowym rynku prasy, http://www.print-partner.com.pl/print_pub/publik/2015/trendy-na-swiatowym-rynku-prasy.html, [dostęp: 30.05.2017].pl_PL
dc.referencesPrawo prasowe. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., „Dziennik Ustaw” 1984, nr 5, poz. 24.pl_PL
dc.referencesZiarek P.P., Kultura popularna a nowe media, [w:] Konteksty kultury popularnej: płeć, sztuka, media, red. M. Jeziński [et al.], Toruń 2010, s. 193–205.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-336-6.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe