Show simple item record

dc.contributor.authorCyżewska, Iwona
dc.date.accessioned2018-11-15T10:31:40Z
dc.date.available2018-11-15T10:31:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26158
dc.description.abstractZarówno sikora bogatka Parus caeruleus i sikora modra Cyanistes caeruleus, wyewoluowały jako gatunki ptaków leśnych, związane z lasami liściastymi. W okresie lęgowym oba gatunki są ściśle owadożerne i silnie uzależnione od obfitości gąsienic motyli żerujących na liściach drzew. Centralną ideą niniejszej rozprawy było zbadanie, w jaki sposób i jak mocno właściwości mikrośrodowiskowe lokalizacji budek lęgowych wpływają na ich zajęcie i lęgi u dwóch gatunków sikor (bogatki i modrej). Badania przeprowadzono na dwóch obszarach: parkowo-ogrodowym (Ogród Botaniczny i Zoologiczny) oraz leśnym (Las Łagiewnicki), w latach 2012-2015. Badania polegały na opisie otoczenia każdej skrzynki lęgowej w kole o promieniu 25 m od drzewa. Na podstawie matrycy korelacji 17 charakterystyk środowiskowych oszacowanych w terenie, wyodrębniono dwie główne składowe (PC1- wskaźnik typowo leśnego charakteru otoczenia budki, PC2- wskaźnik braku obcych gatunków drzew liściastych w otoczeniu budki). Wartości PC1 są istotnie wyższe dla powierzchni leśnych, niż dla powierzchni parkowo-ogrodowych. PC2 nie wykazała istotnego zróżnicowania między badanymi powierzchniami leśnymi, a parkowo-ogrodowymi. Charakterystyki terytoriów wpływały na datę inicjacji lęgu u sikory bogatki, czego wyrazem jest istotny wpływ PC1. Fenologia drzew w siedliskach o charakterze leśnym jest opóźniona. Indeksy wielowymiarowe (PC1, PC2) wykazywały istotny wpływ na wielkość zniesienia u sikory bogatki i sikory modrej. Indeksy te wpływały także na liczbę podlotów wyprowadzanych z gniazd. Wielkość zniesienia rosła wraz ze zwarciem koron drzew i zależała w sposób dodatni od liczby dębów rodzimych. Stwierdziłam, że u sikor rośnie liczba podlotów wraz ze wzrostem zwarcia koron drzew, wypadkowej zagęszczenia i skupiskowości drzew, liczby dębów rodzimych. W latach 2012-2015 tylko część budek lęgowych była zajęta. Prawdopodobnie wynika to z występowania drapieżnictwa w lesie i znacznej fragmentacji powierzchni zadrzewionych na obszarze parkowo-ogrodowym. Prawdopodobnie na etapie wybierania terytoriów przez sikory, środowisko bezpośredniego otoczenia budek nie dostarcza wskazówek, co do ich jakości środowiskowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectCyanistes caeruleuspl_PL
dc.subjectParus majorpl_PL
dc.subjectpisklętapl_PL
dc.subjectwielkość zniesieniapl_PL
dc.subjectsukces lęgowypl_PL
dc.titleWpływ zróżnicowania jakości środowiskowej terytoriów sikor bogatki Parus major i modrej Cyanistes caeruleus na przebieg lęgówpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number143pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiskapl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.cyzewska@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorBańbura, Jerzy
dc.dissertation.reviewerNowakowski, Jacek
dc.dissertation.reviewerCzeszczewik, Dorota
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record