Show simple item record

dc.contributor.authorJakubiec, Tomasz
dc.date.accessioned2018-11-06T10:10:37Z
dc.date.available2018-11-06T10:10:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26152
dc.description.abstractW sferze teoretycznej wypracowywany jest nowy paradygmat ekonomii - ekonomii zrównoważonego rozwoju. Towarzyszy temu korzystanie z narzędzi, które umożliwiają skuteczne wdrażanie zrównoważonego rozwoju przez różne podmioty publiczne i gospodarcze. Przykładem takich instrumentów są zielone zamówienia publiczne (ZZP). Ich pojawienie się było odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia roli sektora publicznego w realizacji zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach decyzyjnych Unii Europejskiej i Polski. Podejście, w którym zamówienia publiczne kształtują proekologiczne trendy produkcyjne i konsumpcyjne oraz stymulują wdrażanie zrównoważonego rozwoju, dało możliwość powiększania rynków przyjaznych środowisku, tym samym zachęcając przedsiębiorstwa do rozwijania technologii prośrodowiskowych. Dotyczy to zarówno regionów, jak i lokalnych gospodarek opartych na relacjach instytucji państwa z innymi podmiotami. Szczególna rola przypada tu samorządom lokalnym jako reprezentacji władzy najbliższej obywatelowi. Popyt kreowany przez zamówienia publiczne, w tym ZZP, silnie oddziałuje na sektor przedsiębiorstw, będących potencjalnymi i faktycznymi ich realizatorami. Tworzący się w związku z tym rynek stanowi interesujący przedmiot badań i analiz, szczególnie w zakresie możliwości wpływania na wzorce produkcji i konsumpcji. Rozprawa doktorska osadzona została w ekonomii post-keynesowskiej i ekonomii zrównoważonego rozwoju. Nawiązuje również do dorobku ekonomii instytucjonalnej i finansów publicznych. Dzięki badaniom nad praktycznym wykorzystaniem zielonych zamówień publicznych autor zamierzał osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, pragnął wzbogacić wiedzę na temat wykorzystania ZZP w procesie budowania nowego modelu gospodarki zorientowanego na wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Po drugie, bazując na doświadczeniach międzynarodowych, zamierzał określić potencjał ZZP w kreacji rynku produktów przyjaznych środowisku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzielone zamówienia publicznepl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.subjectpolityka państwapl_PL
dc.subjectfinanse publicznepl_PL
dc.subjectrozwój samorządówpl_PL
dc.subjectgospodarka obiegu zamkniętegopl_PL
dc.subjectekonomia zrównoważonego rozwojupl_PL
dc.subjectnowa ekonomia instytucjonalnapl_PL
dc.subjectekoinnowacjapl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectrynek zamówień publicznychpl_PL
dc.subjectrynek zielonych zamówień publicznychpl_PL
dc.subjectzrównoważone zamówienia publicznepl_PL
dc.subjectinwestycje podmiotów publicznychpl_PL
dc.subjectekotechnologiepl_PL
dc.subjectinwestycje miejskiepl_PL
dc.subjectagenda miejskapl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwój miastpl_PL
dc.subjectfundusze UEpl_PL
dc.subjectrola państwapl_PL
dc.subjectpolityki publicznepl_PL
dc.subjectekonomia postkeynestowskapl_PL
dc.subjectzielone inwestycjepl_PL
dc.subjectEuropa 2020pl_PL
dc.subjectStrategia Odpowiedzialnego Rozwojupl_PL
dc.subjectStrategia Zrównoważonego Rozwojupl_PL
dc.subjectPolityka Spójnościpl_PL
dc.titleZielone zamówienia publiczne jako instrument realizacji zrównoważonego rozwojupl_PL
dc.title.alternativeGreen public procurement as an instrument for the implementation of sustainable developmentpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderTomasz Jakubiecpl_PL
dc.page.number251pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorEmailto.jakubiec@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorBurchard-Dziubińska, Małgorzata
dc.dissertation.reviewerKulczycka, Joanna
dc.dissertation.reviewerMalik, Krzysztof
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska