Show simple item record

dc.contributor.authorWnorowski, Henryk
dc.date.accessioned2018-10-30T14:32:07Z
dc.date.available2018-10-30T14:32:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26119
dc.description.abstractSugar production is an important part of the agri-food sector in the European Union in general, and Poland in particular. Companies operating in this industry im-plement their own microeconomic goals and contribute to the development of the economies in which they are located. The results they achieved depend, to a large extent, on both economic and regulatory conditions. On 1 October 2017, a very important regulatory change was carried out, namely the reform of the sugar market regulation, the main element of which is the abolition of sugar production quotas and the minimum purchase price of sugar beet. Therefore, the author of this article, taking into account the fact that the regulations abolished on that date had functioned within the framework of the Common Agricultural Policy for almost fifty years, tries to answer the question about the consequences of the changes for the sugar industry in the EU. Without any doubt, the new reality in which EU and Polish sugar producers, as well as the sugar beet growers, have found themselves, will be demanding and will result in higher dynamics of the market mechanism. The vulnerability of the EU market to global demand-supply shocks will increase. It seems that an increase in the volatility of sugar prices will be one of the main consequences of deregulation. As a result, running a business in this industry will be more unpredictable.en_GB
dc.description.abstractProdukcja cukru jest ważną częścią nie tylko polskiego sektora rolno-spożywczego, ale także całej UE. Funkcjonujące w tej branży przedsiębiorstwa mają własne mikroekonomiczne cele, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarek, w których są zlokalizowane. Wyniki przez nie osiągane w dużym stopniu zależą od uwarunkowań ekonomicznych, ale także regulacyjnych. 1 października 2017 r. została przeprowadzona bardzo istotna zmiana regulacyjna, a mianowicie reforma regulacji rynku cukru, której głównym elementem jest zniesienie kwot produkcyjnych cukru oraz minimalnej ceny skupu buraków cukrowych. Stąd autor niniejszego artykułu, biorąc pod uwagę fakt, że zniesione regulacje funkcjonowały w ramach wspólnej polityki rolnej prawie 50 lat, stara się odpowiedzieć na pytanie o konsekwencje tych zmian dla biznesu cukrowniczego w UE. Bez wątpienia nowa rzeczywistość, w jakiej znaleźli się unijni oraz polscy producenci cukru, a także plantatorzy buraka cukrowego, będzie dla nich wymagająca i będzie oznaczała dużą dynamikę zjawisk rynkowych. Zwiększy się podatność rynku unijnego na światowe szoki popytowo-podażowe. Wydaje się, że główny obszar, w którym będziemy mieli do czynienia z konsekwencjami deregulacji, to zwiększanie zmienności poziomu cen cukru. W konsekwencji prowadzenie biznesu w tej branży będzie bardziej nieprzewidywalne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;23
dc.subjectsugar businessen_GB
dc.subjectcommon agricultural policyen_GB
dc.subjectsugaren_GB
dc.subjectglobal sugar marketen_GB
dc.subjectproduction quotasen_GB
dc.subjectbiznes cukrowniczypl_PL
dc.subjectwspólna polityka rolnapl_PL
dc.subjectcukierpl_PL
dc.subjectświatowy rynek cukrupl_PL
dc.subjectkwoty produkcyjnepl_PL
dc.titleBiznes cukrowniczy w Unii Europejskiej po zniesieniu kwot produkcyjnych – przypadek Polskipl_PL
dc.title.alternativeSugar business in the European Union after the elimination of production quotas – the case of Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number103-[116]
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesArystoteles, Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.references„Credit Agricole” AGRO, „Kwartalnik Agrobiznesu”, Jesień 2017.pl_PL
dc.referencesGawryszczak M., Zniesienie kwot cukrowych, „Gazeta Cukrownicza”, grudzień 2017, Związek Producentów Cukru w Polsce.pl_PL
dc.referencesPapaj L. (2010), Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Milesa, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPtak A., Polski cukier śpi na bombie, „Rzeczpospolita”, 18.05.2017.pl_PL
dc.referencesPtak A., Słodko-gorzka zagadka, „Rzeczpospolita”, 18.05.2017.pl_PL
dc.referencesSzajner P. (red.) (2017), Rynek cukru, stan i perspektywy, kwiecień 2017, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHayek F. von (1967), Studies in Philosophy, „Politics and Economics”, Chicago.pl_PL
dc.referencesWnorowski H. (2014), Assorted methods of making of pricing decisions in an enterprise, „Studies in Logic, Grammar and Rethoric” Under the Auspices of the Polish Association for Logic and Philosophy of Science, „Mechanisms and Methods of Decision Making” (red. E. Roszkowska), University of Bialystok, nr 37(50).pl_PL
dc.contributor.authorEmailh.wnorowski@uwb.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.23.03
dc.subject.jelF15
dc.subject.jelF62
dc.subject.jelQ17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record