Show simple item record

dc.contributor.authorRolka, Anna
dc.contributor.editorBijak, Michał
dc.date.accessioned2018-10-30T08:14:55Z
dc.date.available2018-10-30T08:14:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRolka A., Crisis management, in: CBRN. Security Manager Handbook, M. Bijak (ed.), WUŁ, Łódź 1018, doi: 10.18778/8142-184-3.03.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-184-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26097
dc.description.sponsorshipWith the financial support of Internal Security Fund Police Programme European Commission Directorate General Home Affairs. This project has been founded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofCBRN. Security Manager Handbook;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleCrisis managementpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number51-68pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-185-0
dc.referencesThe Act on Crisis Management of 26 April 2017.pl_PL
dc.referencesBanulska A., Sobór E., Iwańska M., E-learning w zarządzaniu kryzysowym – platforma risko.e-ucz, [in:] Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2015.pl_PL
dc.referencesDillon B., Emergency Planning Officer’s Handbook, Oxford Univ. Press, Oxford 2009.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin 2005.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk B., Socha R., Szwajca A., Zarzadzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego, Szkoła AspirantówPSP, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesPerry R.W., Disaster Exercise Outcomes for Professional Emergency Personel and Citizen Volunteers, “Journal of Contingencies and Crisis Management”, Vol. 12, No. 2, June 2012.pl_PL
dc.referencesProcedure for Compiling a Fragmentary Report (an integral part of the spreadsheet) to the Report on Threats to the National Security, Government Centre for Security, Warsaw 2010.pl_PL
dc.referencesRisk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region, 5D102 RIMADIMA an INTERREG III B CADSES NP project part financed by the European Union, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesRysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesSkomra W., Zarządzanie kryzysowe. Praktyczny przewodnik, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2016.pl_PL
dc.referencesWolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, Polska Norma (PN-ISO 31000:2012), PKN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesZdrodowski B. (ed.), Teoria zarzadzania kryzysowego, Wyd. WSPol, Szczytno 2014.pl_PL
dc.referencesŻmigrosdzki M., Zmigrodzki R., Żebrowki A., Michalczuk-Wlizło, Zarządzanie kryzysowe w państwie, Warszawa 2012.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-184-3.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska