Show simple item record

dc.contributor.authorRóżycki, Robert
dc.contributor.authorŻmich, Karol
dc.contributor.editorMotowidlak, Urszula
dc.contributor.editorWronkowski, Dominik
dc.contributor.editorReńda, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-10-23T06:15:48Z
dc.date.available2018-10-23T06:15:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRóżycki R., Żmich K., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie precyzyjnym, [w:] Różne oblicza logistyki. Zbiór prac studentów, U. Motowidlak, D. Wronkowski, A. Reńda (red.), WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-085-3.09.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26027
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofRóżne oblicza logistyki. Zbiór prac studentów;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleWykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie precyzyjnympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number97-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistykipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-085-3
dc.referencesBarwicki J., Romaniuk W., (2012), Wykorzystanie zdalnych systemów rejestracji danych do kontroli pól uprawnych, „Problemy Inżynierii Rolniczej”, PIR (I–III), Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie, z. 1 (75), s. 15–24.pl_PL
dc.referencesDominik A., (2010), System rolnictwa precyzyjnego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.pl_PL
dc.referencesKokot W., Kolenda P., (2015), Czym jest Internet Rzeczy, Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf.pl_PL
dc.referencesKuboń M., (2007), Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji, „Inżynieria Rolnicza”, nr 6 (94), Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w Krakowie.pl_PL
dc.referencesKuziemska B., Trębicka J., Pieniak-Lendzion K., (2016), Logistyka transportu w rolnictwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 109.pl_PL
dc.referenceshttp://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rewolucja-przemyslowa;3967502.html [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rolnictwo;3968575.html [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://precyzyjnerolnictwo.com/zaczynamy/ [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_przemysl4_whitepaper.pdf [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.controlengineering.pl/menu-gorne/artykul/article/czwarta-rewolucja-przemyslowa-i-przemysl-40-co-oznaczaja-te-pojecia/part/1/ [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.deere.pl/pl_PL/docs/html/brochures/publication.html?id=6e78fbad#46 [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.ppr.pl/technika/maszyny/gps-w-rolnictwie-reflekcje-o-przyszlosci-rolnictwa-precyzyjnego-135653 [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://www.agrofakt.pl/magistrala-isobus/ [dostęp 19.04.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/03.Rozwoj%20gospodarki%20rolnej%20w%20Plsce.pdf [dostęp 20.04.2017].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-085-3.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska