Show simple item record

dc.contributor.authorWejland, Andrzej Paweł
dc.contributor.editorKafar, Marcin
dc.date.accessioned2018-10-22T16:30:20Z
dc.date.available2018-10-22T16:30:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWejland A.P., Horizon―Conversion―Narration: Identity and Otherness in the Scientific World of the Humanists, in: Scientific Biographies beetween the 'Professional' and 'Non-Professional' Dimensions of Humanistic Experiences, M. Kafar (ed.), WUŁ, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-055-8.02.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-055-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26023
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofScientific Biographies beetween the 'Professional' and 'Non-Professional' Dimensions of Humanistic Experiences;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleHorizon―Conversion―Narration: Identity and Otherness in the Scientific World of the Humanistspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by University of Łódź, Łódź 2014; © Copyright for English translation by University of Łódź, Łódź 2014; © Copyright for this edition by Jagiellonian University Presspl_PL
dc.page.number21-42pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-056-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteAssociate professor, professor at the Chair of Contemporary Culture Theories and Studies at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Łódź, sociologist and cultural anthropologist, methodologist, author of the following books: Analiza logiczna interrogacji i jej zastosowania w badaniach społecznych (A Logical Analysis of Interrogation and Its Application to Social Research) (1977), Prestiż: Analiza struktur pojęciowych (Prestige: An Analysis of Conceptual Structures) (1983), Obrazy grup społecznych: Studium metodologiczne (Pictures of Social Groups: A Methodological Study) (1991), co-editor of a handbook Wywiad kwestionariuszowy: Analizy teoretyczne i badania empiryczne: Wybór tekstów (Questionnaire Interview: Theoretical Analyses and Empirical Research: Selection of Texts) (1983) and author of the following works (a selection): Transdyscyplinarne wątki w pracach metodologicznych Jana Lutyńskiego (Transdisciplinary Threads in Jan Lutyński’s Methodological Works) (1996), Badawcze strategie zdrowego rozsądku, czyli skarby małego metodologa (Research Strategies of Common Sense, or Treasures of a Small Methodologist) (1999), Jak żegnać lokalne paradygmaty: O metodologii wywiadu i naukowych wspólnotach dyskursu (How to Say Farewell to Local Paradigms: The Methodology of Conducting Interviews and Scholarly Discoursive Communities) (2004), Wspólnota świadectwa: Charyzmatyczne opowieści o uzdrowieniu (The Community of Testimony: Charismatic Narratives of Healing) (2004), Latem w parku: Epifanie codzienności (In a Park in the Summer: Epiphanies of the Everyday) (2010), Dyskurs i tożsamość: Opowieści we wspólnocie naukowej (Discourse and Identity: Stories in the Scientific Community) (2010), Miasto nocą: O poetyce nokturnu antropologicznego (A City at Night Time: On the Poetics of Anthropological Nocturne) (2012), Antropolog i pojęcie świadectwa: O niektórych pułapkach w badaniu terenowym (Anthropologist and the Concept of Testimony: On Some Pitfalls in Fieldwork) (2013). His main research interests in the recent years have included: transdisciplinary strategies in social sciences, metaphorical scenarios of science, anthropological narrativism and narrative anthropology, genres of anthropological narrative, community and narrative, anthropology of testimony, stories of everyday urban life, anthropology of the everyday and its stories.pl_PL
dc.referencesArutjunova, N.D. (1990). Metafora i diskurs (vstupitel’noe slovo). In N.D. Arutjunova & M.A. Zhurinskaja (Eds.), Teorija metafory (pp. 5-32). Moskva: Progress.pl_PL
dc.referencesBarbour, I.G. (1974). Myths, Models and Paradigms: A Comparative Study in Science and Religion. New York: Harper & Raw.pl_PL
dc.referencesBlackburn, S. (2005). Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford – New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesBronk, A. (2003). Podstawy nauk o religii. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesCsordas, T.J. (1994). The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.pl_PL
dc.referencesDupré, L. (2003). Inny wymiar: Filozofia religii. (S. Lewandowska-Głuszyńska, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesDziewulski, G. (2002). Świadectwo chrześcijańskie. In M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, & J. Mastej (Eds.), Leksykon teologii fundamentalnej (pp. 1189-1191). Lublin – Kraków: Wydawnictwo WAM.pl_PL
dc.referencesFrank, A.W. (1995). The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics. Chicago – London: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesHervieu-Léger, D. (2000). Religion as a Chain of Memory. (S. Lee, Trans.). New Brunswick – New Jersey: Rutgers University Press.pl_PL
dc.referencesKostkiewiczowa, T. (2000). Przekładalność [entry]. In J. Sławiński (Ed.), Słownik terminów literackich (pp. 447-448). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesKuhn, T.S. (2012). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago – London: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesKuźma, E. (1999). Język―stwórca rzeczy. In S. Wysłouch & B. Kaniewska (Eds.), Człowiek i rzecz: O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce. Poznań: Instytut Filologii Polskiej.pl_PL
dc.referencesLakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. London: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesLawson, M.P. (1999). The Holy Spirit as Conscience Collective. Sociology of Religion, 4 (60), 341-361.pl_PL
dc.referencesLonergan, B.J.F. (2003). Method in Theology. Toronto: Toronto University Press.pl_PL
dc.referencesMarx, L. (2004). Pastoralizm w Ameryce. In A. Preis-Smith (Ed.), Kultura, tekst, ideologia: Dyskursy współczesnej amerykanistyki (pp. 95-132). (M. Paryż, Trans.). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.pl_PL
dc.referencesMurray, K.D. (1995). Narratology. In J.A. Smith, R. Harré, & L. Van Langenhove (Eds.), Rethinking Psychology (pp. 179-195). London – Thousand Oaks: Sage. Online version of the text: Narrative Partitioning: The Ins and Outs of Identity Construction, http://home.mira.net/~kmurray/psych/in&out.html [last accessed: June 21, 2003].pl_PL
dc.referencesOwczarek, P. (2006). Karol Wojtyła―Jan Paweł II: Podhalańska opowieść o świętym: Od historii do mitu―studium antropologiczne. Kraków: Wydawnictwo Avalon.pl_PL
dc.referencesPoloma, M.M. (2002a). Fruits of the Father’s Blessing: A Sociological Report, http://www3.uakron.edu/sociology/FRUITS.pdf [last accessed: June 7, 2005].pl_PL
dc.referencesPaloma, M.M. (2002b). “Toronto Blessing” [entry]. In S.M. Burgess & E.M. van der Maas (Eds.), The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Grand Rapids – Michigan: Zondervan.pl_PL
dc.referencesPaloma, M.M. (2001). Pilgrims’ Progress: An Exercise in Reflexive Sociology, http:// hirr.hartsem.edu/research/pentecostalism_polomaart9.html [last accessed: October 10, 2013].pl_PL
dc.referencesPaloma, M.M. (1997). The “Toronto Blessing”: Charisma, Institutionalization, and Revival. Journal for the Scientific Study of Religion, 2 (36), 257-271.pl_PL
dc.referencesRicoeur, P. (1988). Time and Narrative, Vol. 3. (K. McLaughlin & D. Pellauer, Trans.). Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesRicoeur, P. (1980). The Hermeneutics of Testimony. In L.S. Mudge (Ed.), Essays on Biblical Interpretation (pp. 119-154). Philadelphia: Fortress Press.pl_PL
dc.referencesTrigg, R. (1973). Reason and Commitment. London – New York: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesUehara, E.E., Farris, M., Morelli, P.T., & Ishisaka, A. (2001). “Eloquent Chaos” in the Oral Discourse of Killing Fields Survivors: An Exploration of Atrocity and Narrativization. Culture, Medicine and Psychiatry, 25, 29-61.pl_PL
dc.referencesw.a. (2009). Conversionism [entry]. In J. Scott & G. Marshall (Eds.), A Dictionary of Sociology. Oxford – New York: Oxford University Press.Wejland, A.P. (2010). Dyskurs i tożsamość: Opowieści we wspólnocie naukowej. In I. Taranowicz & Z. Kurcz (Eds.), Okolice socjologicznej tożsamości: Księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka (pp. 155-182). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesWejland, A.P. (2004). Wspólnota świadectwa: Charyzmatyczne opowieści o uzdrowieniu. In G.E. Karpińska (Ed.), Codzienne i niecodzienne: O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi (pp. 29-77). Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.pl_PL
dc.referencesWejland, A.P. (2003). Parrhesia―piękne i mądre słowo. Szum z Nieba, 4, 26-27.pl_PL
dc.referencesWierzbicka, A. (2001). What Did Jesus Mean? Explaining the Sermon on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human Concepts. New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesWolicka, E. (2003). Odkrywanie tożsamości ”Ja”―hermeneutyka Paula Ricoeura ”w drodze” ku fenomenologii osoby. In A. Grzegorczyk, M. Loba, & R. Koschany (Eds.), Horyzonty interpretacji: Wokół myśli Paula Ricoeura (pp. 99-111). Poznań: Fundacja Humaniora.pl_PL
dc.contributor.authorEmailapwejland@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-055-8.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska