Show simple item record

dc.contributor.authorWieczorkowska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-26T09:14:46Z
dc.date.available2018-09-26T09:14:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25848
dc.description.abstractJasna karnacja przez dziesięciolecia była synonimem piękna, wdzięku i charakteryzowała kobiety z wyższych sfer. Kobiety pochodzące z niższych warstw społecznych, pracujące fizycznie (np. na polu) naturalną koleją rzeczy miały cerę „ogorzałą” od słońca. Opalenizna była charakterystyczną cechą dystynktywną przynależności społecznej. Na przestrzeni wieków w kulturze zachodniej znaczenie opalenizny uległo przeobrażeniom. Obecnie synonimem zdrowia, witalności i piękna jest cera opalona, mimo medycznego dyskursu ostrzegającego przed negatywnymi konsekwencjami opalania. Osoby blade postrzegane są jako chore i słabe. Pragnienie posiadania opalenizny jest silnie uwarunkowane kulturowo i charakterystyczne dla przedstawicieli rasy białej. Celem artykułu jest zaprezentowanie historycznych uwarunkowań postrzegania opalenizny oraz prześledzenie współczesnych sposobów i praktyk zdobywania opalenizny. Wykorzystane zostaną dostępne dane empiryczne obrazujące stosunek do kąpieli słonecznych i sztucznej opalenizny. Zjawisko to okazuje się być słabo eksplorowane empirycznie, co utrudnia naukową analizę zagadnienia. Prowadzone rozważania osadzone są w ramach socjologii ciała. Praktyki opalania wpisują się w kontekst społeczeństwa konsumpcyjnego, zaś medyczny dyskurs skupiony wokół korzyści i zagrożeń, mieści się w ramach kultury lęku.pl_PL
dc.description.abstractThroughout decades, light complexion was a synonym of beauty, charm and was charac - teristic of women from upper classes. Women from lower classes, who worked physically had tanned skin. Thus, complexion was a distinc - tive feature of class affiliation. At the turn of centuries within frames of the Western culture there was a significant shift in the perception of the tanned complexion. Nowadays it is seen as a sign of health, vital - ity and the beauty. Persons with pale skin are perceived as sick and weak. The desire to have a sun tan is highly determined by the culture and characteristic of the white race. The aim of the paper is historical presen - tation of the sun tan perception as well as tracing contemporary methods and practices of getting sun tan. The paper presents avail - able empirical evidence that depicts attitudes toward sun bathing as well as toward artifi - cial tan. As it is presented, the phenomenon is poorly empirically explored, thus making scientific analyses difficult. Reflections are framed within sociology of the body. Tanning practices are embedded in the context of the consumption society while the medical dis - course focused around benefits and threats of tanning is embedded on frames of the culture of fear.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;12
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectpraktyki opalaniapl_PL
dc.subjectryzykopl_PL
dc.subjectkultura lękupl_PL
dc.subjectspołeczeństwo konsumpcyjnepl_PL
dc.subjectrak skórypl_PL
dc.titleCera alabastrowa a cera opalona – współczesne praktyki opalaniapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number70-87pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Uniwersytet Medyczny w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMagdalena Wieczorkowska, doktor nauk humanistycznych, socjolog, kierownik Zakładu Socjologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Autorka publikacji (artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, współredaktorka monografii) z zakresu socjologii medycyny i socjologii ciała. Recenzent w krajowych czasopismach socjologicznych. Jej główne zainteresowania koncentrują się wokół procesów medykalizacji oraz starzenia się społeczeństwa.pl_PL
dc.referencesArcimowicz, K. (2015). Współczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematyki, Folia Sociologica, 55/2015, 57–76.pl_PL
dc.referencesBauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackiepl_PL
dc.referencesBeck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. Warszawa: Scholarpl_PL
dc.referencesBecker, M.H. (ed). (1974). The health belief model and personal health behavior, Health Education Monographs, 2, 324–508.pl_PL
dc.referencesBiały, K. (2003). Dbałość o własną sylwetkę, komunikat CBOS, BS/154/2003.pl_PL
dc.referencesBrytek – Matera, A. (2008). Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa: Difin.pl_PL
dc.referencesBuczkowski, A. (2005). Społeczne tworzenie ciała. Kraków: UNIVERSITASpl_PL
dc.referencesCourtine, J.J. (2014). Historia ciała. Tom III. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesCybulska, A. (2017). Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu?, komunikat CBOS, nr 104/2017pl_PL
dc.referencesElias, N. (1980). Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesFitzpatrick, L. (2014). From Elizabeth Bennet to Barbie. Sun Tanning Through the Ages. JAMA Dermatology, April, Volume 150, Number 4, 406, doi:10.1001/jamadermatol.2013.10436pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (1993). Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976. Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesFuredi, F. (2007). Culture of fear revisited. Trowbridge, Wiltshire: Cromwell Press Ltd.pl_PL
dc.referencesGałuszka, M., Wieczorkowska, M. (red.) (2012). Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania ryzyka zdrowotnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.pl_PL
dc.referencesGarone, M., Howard, J., Fabrikant, J. (2015). A Review of Common Tanning Methods, Journal of Clinical Aesthetetic Dermatology. February, 8(2): 43–47, doi: 10.1016/j.det.2008.11.008pl_PL
dc.referencesGiddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesGiddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesGilchrest, B.A. (2008). Sun exposure and vitamin D sufficiency. American Journal of Clinical Nutrition, 88, 570S-577S.pl_PL
dc.referencesGromkowska – Melosik, A. (2013). Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja. Kraków: Impuls.pl_PL
dc.referencesHubert, A. (2011). Jak działają samoopalacze. Pobrane z: < http://www.farmacjaija.pl/zdrowie/kosmetyki- -w-aptece/jak-dzialaja-samoopalacze.html>.pl_PL
dc.referencesI should Coco (2008). History Today, p. 31–33.pl_PL
dc.referencesKapka – Skrzypczak, L., Krasowska, E., Cyranka, M., (2011). Negatywne skutki zdrowotne korzystania z solarium, Zdrowie Publiczne, 121(2), 167–173.pl_PL
dc.referencesKosobudzka, M. (2015). Co Polacy wiedzą o opalaniu, pobrane z: http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,1pl_PL
dc.referencesKrajewska-Kułak, E., Kowalewska, B., Wróblewska, K., Chilińska, J., Gołębiewska, A., Sobocińska, A. (2011). Postawy studentów wobec korzystania z solarium i kąpieli słonecznych. Problemy Pielęgniarstwa, 19(3), 322–328.pl_PL
dc.referencesLeiter, U., Garbe, C. (2008). Epidemiology of melanoma and noonmelanoma skin cancer – the role of sunlight, Advances in Experimental Medicine and Biology, 624, 89–103pl_PL
dc.referencesLemke, T. (2010). Biopolityka. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.pl_PL
dc.referencesMandal, E. (2004). Ciało jako proces – ciało jako obiekt. Obraz ciała u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków akademickich, Czasopismo Psychologiczne, 10 (1), 35–47pl_PL
dc.referencesMarczak, A. (2003a). Balsamy, olejki, kremy… Z czym na słońce idziemy?, raport TNS OBOP.pl_PL
dc.referencesMarczak, A. (2003b). Lubimy tradycyjne kosmetyki do opalania, raport TNS OBOP.pl_PL
dc.referencesMartin, J.M., Ghaferi, J.M., Cummins, D.L., Mamelak, A.J., MD, Schmults, C.D., Parikh, M., Speyer, L.-A., Chuang, A., Richardson, H.V., Stein, D., Liégeois, N. J. (2009). Changes in Skin Tanning Attitudes. Fashion Articles and Advertisements in the Early 20th Century, American Journal of Public Health, December ,Vol. 99, No. 12, p. 2140–2146, doi: 10.2105/AJPH.2008.144352pl_PL
dc.referencesMoynihan, R., Heath, I., Henry, D., (2002). Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering, British Medical Journal, vol. 324, 13 April, 886–891.pl_PL
dc.referencesPankowski, G. (2009). Polak zadbany. Troska o sylwetkę i własne ciało, raport z badań CBOS, BS/130/2009pl_PL
dc.referencesPastuszak, J. (2007). Słońce w pigułce, Wysokie Obcasy, pobrane z: <http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,4376878. html?disableRedirects=true>pl_PL
dc.referencesSarnoff, D. (2011). The Tale of Tanning. From Pale to Bronze and Back Again, Beauty, The Skin Cancer Foundation Journal, p. 18–20.pl_PL
dc.referencesShilling, Ch. (2008). Kultura, „rola chorego” i konsump - cja zdrowia. W: P. Sztompka, M. Bogunia Borowska (red.), Socjologia codzienności. Kraków: Znakpl_PL
dc.referencesShilling, Ch. (2010). Socjologia ciała. Warszawa: PWNpl_PL
dc.referencesSzczęsna, M. (2003). Jak lubimy się opalać?, raport TNS OBOPpl_PL
dc.referencesWolpowitz, D., Gilchrest, B.A. (2006). The vitamin D questions: how much do you need and how sho - uld you get it?, Journal of the American Academy of Dermatology, 54, 301–317, DOI: 10.1016/j. jaad.2005.11.1057pl_PL
dc.referencesVigarello, G. (2011). Historia ciała. Od renesansu do oświecenia. Tom I. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska