Show simple item record

dc.contributor.authorKonopka, Adam
dc.date.accessioned2018-09-24T09:14:37Z
dc.date.available2018-09-24T09:14:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25823
dc.description.abstractArtykuł pokazuje, jak feministyczna teoria punktu widzenia może być wykorzystana do badania marginalizacji głosów kobiet i pomijania ich wiedzy i doświadczeń w polskim dyskursie publicznym. W pierwszej części tekstu przybliżone zostały teorie, z których czerpał ten nurt badań feministycznych, z naciskiem na heglowską i marksowską dialektykę, oraz w jaki sposób przekształca je on w celu dostosowania ich do analizy problemu dyskryminacji kobiet. W drugiej części z kolei wykorzystałem omówioną wcześniej aparaturę pojęciową do przeanalizowania wypowiedzi dwóch liberalnych intelektualistów związanych bardziej lub mniej pośrednio z tematyką macierzyństwa i wychowania dzieci – Jacka Żakowskiego z wywiadu dla „Super Expressu” i Zbigniewa Mikołejki w postaci jego felietonu „Wojna z wózkowymi”.pl_PL
dc.description.abstractThe article shows, how the feminist standpoint theory could be used for a research on marginalisation of women’s voices and overlooking their knowledge and experience in Polish public discourse. In the first part of the text I presented the theories, from which this feminist research trend had taken its influence, with emphasis on hegelian and marxian dialectics, and in which way the feminist standpoint theory develop these theories in order to adapt them for the analysis of the problem of discrimination of women. In the second part I used the presented concepts to analyze opinions of two liberal intellectuals, more or less directly related to the subject of motherhood and raising children – Jacek Żakowski (from an interview with him made for „Super Express”) and Zbigniew Mikołejko with his column „Wojna z wózkowymi” (eng. „The war with stroller-women).pl_PL
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w ramach projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter – i transdycyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe „Analiza Dyskursu” i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, umowa nr 0114/NPRH2/ H11/81/2013).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;12
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectfeministyczna teoria punktu widzeniapl_PL
dc.subjectdyskurs publicznypl_PL
dc.subjectmacierzyństwopl_PL
dc.subjectalimentypl_PL
dc.subjectpłciowy podział pracypl_PL
dc.subjectdyskryminacja płciowapl_PL
dc.titleDebata publiczna bez kobiet? Wykorzystanie feministycznej teorii punktu widzenia do badania marginalizacji głosów kobiet w polskim dyskursie na wybranych przykładachpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number197-208pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański Wydział Filologiczny Filologiczne Studia Doktoranckie, blok językoznawstwopl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAdam Konopka, doktorant Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim (blok językoznawstwo). Absolwent socjologii i stosunków międzynarodowych. Pisze rozprawę doktorską o prasowym dyskursie dotyczącym regulacji urodzin w PRL-u w latach 1956–1989. Wśród jego zainteresowań znajduje się analiza dyskursu, socjologia ruchów społecznych oraz feministyczne wykorzystanie myśli Karola Marksapl_PL
dc.referencesBuck-Morss, S. (2014). Hegel, Haiti i historia uniwersalna. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesBudrowska, B., Duch-Krzystoszek, D., Titkow, A. (2004). Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesCap, P. (2008). Legitymizacja w dyskursie politycznym: retoryka wojny w Iraku w kontekście pojęcia „proksymizacji. W: A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”pl_PL
dc.referencesChibowska, A. (2012). Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.pl_PL
dc.referencesCockburn, C. (2015). Standpoint theory. W: S. Mojab (red.), Marxism and feminism. London: Zed Books.pl_PL
dc.referencesCollins, P.H. (2000). Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York: Routledgepl_PL
dc.referencesDąbrowska, G. (1996). Kobieta w sferze życia rodzinnego. W: J. Sikorska (red.), Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PANpl_PL
dc.referencesDesperak, I. (2013). Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.referencesDeVault, M.L., McCoy, L. (2006). Institutional etnography: using interviews to investigate social relations. W: D.E. Smith (red.), Institutional etnography as practice. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Incpl_PL
dc.referencesDomański, H. (1999). Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 krajach. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesDuch-Krzystoszek, D. (1996). Relacje między pracą domową i zawodową. W: J. Sikorska (red.), Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesEngels, F. (1969). Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Morgana. Warszawa: Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesEngels, F., Marks, K. (1961a). Święta rodzina czyli Krytyka krytycznej krytyki. Przeciwko Brunonowi Bauerowi i spółce. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesEngels, F., Marks, K. (1961b). Ideologia niemiecka. Krytyka najnowszej filozofii niemieckiej w osobach jej przedstawicieli – Feuerbacha, B. Bauera i Stirnera, tudzież niemieckiego socjalizmu w osobach różnych jego proroków. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3. Warszawa: Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesFuszara, M. (2011). Kobiety w polityce. W: K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Gender w społeczeństwie poskim. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.pl_PL
dc.referencesGriffin, E. (2012). A First look at communication theory. New York: McGraw Hill.pl_PL
dc.referencesHarding, S. (1987). Introduction: Is there a feminist method? W: S. Harding (red.) Feminism and Methodology: Social Science Issues. Bloomington: Indiana University Presspl_PL
dc.referencesHarding, S. (1991). Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women’s Lives. New York: Cornell University Press.pl_PL
dc.referencesHarding, S. (1996). Feminism, Science and the AntiEnlightement Critiques. W: A. Garry, M. Pearsall (red.), Women, Knowledge, and Reality: Explorations in Feminist Philosophy. New York: Routledgepl_PL
dc.referencesHarding, S. (2004). Introduction: Standpoint Theory as a Site of Political, Philosophic and Scientific Debate. W: S. Harding (red.), The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesHartsock, N.C.M. (2003). The Feminist Standpoint. Developing the ground for a specificically feminist historical materialism. W: S. Harding, M.B. Hintikka (red.), Discovering reality. Feminist perspectives on epistemology, metaphysics, methodoloy and philosophy of science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.pl_PL
dc.referencesHegel, G.W.F. (1963). Fenomenologia ducha t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowepl_PL
dc.referencesHekman, S. (1997). Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited, Signs, 22 (2)pl_PL
dc.referencesJanicka, K. (1995). Kobiety i mężczyźni w strukturze społeczno-zawodowej. W: H. Domański, A. Titkow (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesKelly, G.A. (1966). Notes on Hegel’s ‘Lordship and Bondage’, Review of Metaphysics, 19 (4), 780–802.pl_PL
dc.referencesKinowska, Z. (2010). Obywatelki i obywatele – równe i równiejsi? W: M. Jarosz (red.), Polacy równi i równiejsi. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PANpl_PL
dc.referencesKrzyżanowska, N. (2012). Kobiety w (polskiej) sferze publicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.referencesMarcuse, H. (1966). Rozum i rewolucja. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesLukacs, G. (1988). Historia i świadomość klasowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowepl_PL
dc.referencesMarks, K. (1949). Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. W: K. Marks, F. Engels, O materializmie historycznym. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesMarks, K. (1956). Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom I – Proces wytwarzania kapitału. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesMarks, K. (1960). Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t.1. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesOlesen, V. (2010). Feministyczne badania jakościowe u progu millenium. Zarys i wyzwania. W: N. K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesPhillips, A. (2003). Przestrzeń publiczna, życie prywatne. W: R. Siemieńska (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesPiechaczek-Kaszczyniec, A. (2015). Uwarunkowania udziału kobiet w polityce. W: M. Pataj (red.), Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesWojciszke, B. (red.) (2002). Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenie na różnice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznepl_PL
dc.contributor.authorEmailadamxkonopka@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska