Show simple item record

dc.contributor.authorBoruta, Marcin
dc.date.accessioned2018-09-21T14:10:33Z
dc.date.available2018-09-21T14:10:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25797
dc.description.abstractThe processes of aging bring about a need for scientific activity focused on senior housing. Researchers are increasingly more interested in housing offers which should be customized to seniors’ needs and provide a wide choice of solutions responding to a highly heterogeneous nature of senior population. Of the forms of residence available to seniors in Poland, commercial home cares are worth noting in particular. The purpose of this article is to identify the profile of an average resident of a commercial home care, as well as to understand the reasons why seniors migrate to such a form of living. The author presents herein the results of pilot surveys conducted across commercial care homes in the region of Wielkopolska. The survey results indicate that a majority of migration is caused by health reasons and the fact that housing conditions are not suitable for the needs of seniors. The residents of commercial care homes are mainly retired lonely women who have children and fall into the most elderly group of seniors who are 75 years old or older.en_GB
dc.description.abstractZachodzące procesy starzenia się ludności generują potrzebę aktywności naukowej ukierunkowanej na zagadnienia związane z mieszkalnictwem senioralnym. W kręgu zainteresowań badaczy znalazła się między innymi oferta mieszkaniowa, która powinna być dopasowana do potrzeb seniorów i zapewniać bogaty wybór rozwiązań z uwagi na silną heterogeniczność populacji osób starszych. Spośród dostępnych w Polsce form zamieszkiwania seniorów na szczególną uwagę zasługują komercyjne domy opieki. Celem artykułu jest identyfikacja profilu przeciętnego mieszkańca komercyjnego domu opieki oraz rozpoznanie przyczyn migracji seniorów do tej formy mieszkalnictwa. Autor prezentuje w nim wyniki badań pilotażowych, przeprowadzonych w komercyjnych domach opieki zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Uzyskane w toku badania wyniki wskazują, iż większość ruchów migracyjnych podyktowana była względami zdrowotnymi oraz niedostosowaniem poprzednich warunków mieszkaniowych do potrzeb mieszkańca. Mieszkańcy komercyjnych domów opieki to w przeważającej mierze samotne kobiety, pobierające emeryturę, posiadające dzieci, należące do grupy najstarszych seniorów, tj. osób w wieku co najmniej 75 lat.pl_PL
dc.description.sponsorshipDepartment of City and Regional Management, University of Lodzen_GB
dc.description.sponsorshipKatedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;337
dc.subjectsenior housingen_GB
dc.subjectdemographicsen_GB
dc.subjectseniorsen_GB
dc.subjecthousing environmenten_GB
dc.subjectmigration motivesen_GB
dc.subjectmieszkania dla seniorówpl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectseniorzypl_PL
dc.subjectśrodowisko mieszkaniowepl_PL
dc.subjectmotywy migracyjnepl_PL
dc.titleCzynniki warunkujące migracje seniorów do komercyjnych domów opieki w świetle wyników badań własnychpl_PL
dc.title.alternativeThe Determinants That Make Seniors Move to Commercial Care Homesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number155-168
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Economics and Business
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAbramowska‑Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, „Studia Demograficzne”, nr 1(159), s. 3–22.pl_PL
dc.referencesBall M., Nanda A. (2013), Household attributes and the future demand for retirement housing, „International Journal of Housing Markets and Analysys”, t. 6, nr 1, s. 46–52, http://dx.doi.org/10.1108/17538271311306002.pl_PL
dc.referencesCalvo E., Haverstick K., Zhivan N.A. (2009), Older Americans on the go: Financial and Psychological Effects of Moving?, Center for Retirement Research at Boston College, Issue Brief 9–19, https://doi.org/10.2139/ssrn.2302793.pl_PL
dc.referencesCarroll J., Qualls S.H. (2014), Moving into senior housing: Adapting the old, embracing the new, „Journal of the American Society on Aging”, t. 38, nr 1, s. 42–47.pl_PL
dc.referencesCBOS (2010), Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCoe N.B., Wu A.Y. (2016), Geographic Migration Among Residents in Housing and Care Communities: Evidence from the Residents Financial Survey, „Journal of Housing for the elderly”, t. 30, nr 3, s. 312–329, https://doi.org/10.1080/02763893.2016.1198741.pl_PL
dc.referencesDeniszczuk L. (2001), Warunki życia ludzi starszych w Polsce, [w:] H. Zaniewska (red.), Mieszkania starszych ludzi w Polsce – sytuacja i perspektywy zmian, IGM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawron H. (2016), Tendencje rozwoju poznańskiego rynku mieszkaniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesGibler K.M., Lumpkin J.R., Moschis G.P. (1998), Making the decision to move to retirement housing, „Journal of Consumer Marketing”, t. 15, nr 1, s. 44–54, http://dx.doi.org/10.1108/07363769810202673.pl_PL
dc.referencesGUS (2011), Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2014a), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2014b), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2014c), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2014d), Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulesza H. (2001), Sytuacja mieszkaniowa ludzi starszych w Polsce, [w:] H. Zaniewska (red.), Mieszkania starszych ludzi w Polsce – sytuacja i perspektywy zmian, IGM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszczyńska‑Rejchert A. (2007), Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesLitwak E., Longino C.F. Jr (1987), Migration Patterns Among the Elderly: A Developmental Perspective, „The Gerontologist”, t. 27, nr 3, s. 266–272, http://dx.doi.org/10.1093/geront/27.3.266.pl_PL
dc.referencesLynn D., Wang T. (2008), The opportunity in senior housing, [w:] D. Lynn, T. Wang, M. Hoolbrock, B. Hedgcock, J. Organisciak, A. Sauer, J. Hao, Active Private Equity Real Estate Strategy, John Wiley Sons Inc., https://doi.org/10.1002/9781119198642.ch10.pl_PL
dc.referencesPytel S. (2014), Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 25, s. 155–165.pl_PL
dc.referencesRossa A. (red.) (2012), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStrączkowski Ł. (2013), Postawy mieszkaniowe klientów‑seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, [w:] K. Marcinek (red.), Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 155, s. 200–212.pl_PL
dc.referencesWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (2018), http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry‑ewidencje‑i‑archiwa/wydzial‑polityki‑spolecznej [dostęp: 7.04.2018].pl_PL
dc.referencesYoung H.M. (1998), Moving to Congregate Housing: The Last Chosen Home, „Journal of Aging Studies”, t. 12, nr 2, s. 149–165, https://doi.org/10.1016/s0890–4065(98)90012–3.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.boruta@ue.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.337.10
dc.relation.volume4pl_PL
dc.subject.jelR31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record