Show simple item record

dc.contributor.authorDomina, Natalya
dc.date.accessioned2018-09-14T07:48:55Z
dc.date.available2018-09-14T07:48:55Z
dc.date.issued2016-04-26
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25610
dc.description.abstractDivine violence, says Walter Benjamin in his Critique of Violence, is “the sign and seal but never the means of sacred execution.” A Ukrainian writer Serhiy Zhadan in his 2015 collection of poetry and translations The Life of the Virgin Mary, frames his narrative of the war in Donbas as dystopia with divine violence being the driving force. The text also problematizes the possibility of a dialogue as the means to stop subjective violence.pl_PL
dc.description.abstractBoska przemoc jest, jak twierdzi Walter Benjamin w Krytyce Przemocy: znakiem i pieczęcią, ale nigdy środkiem świętej egzekucji. Ukraiński pisarz i poeta Serhij Żadan w wyda- nym w 2015 roku zbiorze poezji i przekładów pt. Żywot Maryi, wkomponowuje swą narrację o wojnie w Donbasie jako dystopii w ramy owej boskiej przemocy, stanowiącej jej siłę napędową. W tekście przedmiotem refleksji uczyniono także możliwość dialogu jako środ- ka powstrzymującego subiektywną przemoc.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectviolencepl_PL
dc.subjectdivine violencepl_PL
dc.subjectdystopiapl_PL
dc.subjectSerhiy Zhadanpl_PL
dc.subjectWalter Benjaminpl_PL
dc.titleThou Shalt Not Speak: Divine Violence in Serhiy Zhadan’s The Life of the Virgin Mary (2015)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number194-199pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Western Ontariopl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteNatalya Domina is a PhD student in Comparative Literature at the University of Western Ontario, Canada. She holds a BA and an MA from the National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. Natalya’s research interests include utopian discourse, violence, and soviet and post- soviet literatures.pl_PL
dc.referencesBenjamin, W. (1986). Critique of Violence In: W. Benjamin, Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings (pp. 277–300). New York: Schocken Books.pl_PL
dc.referencesHundorova, T. (2013) Pislyachornobylska Biblioteka . Kyiv: Krytyka.pl_PL
dc.referencesZhadan, S. (2015) Zhyttya Marii . Chernivtsi: Meridian Chernowitz.pl_PL
dc.referencesŽizěk, S. (2008). Violence: Six Sideways Reflections . New York: Picador.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildomina.nata@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska