Now showing items 1-2 of 2

  • Problemy łodzian w perspektywie badań nad jakością życia. 

   Grotowska-Leder, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   W procesach rozwoju społecznego istotne jest przezwyciężanie negatywnych zjawisk doświadczanych przez mieszkańców regionów, gmin, miast, czy społeczności lokalnych typu wsie. W tym celu niezbędna jest diagnoza ...
  • Zasoby wsparcia łodzian - analiza socjologiczna 

   Grotowska-Leder, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Ludzie funkcjonują w bardziej lub mniej rozbudowanych sieciach kontaktów społecznych, z których część stanowią ich sieci wsparcia. Duża część członków społeczeństwa jest samodzielna w rozwiązywaniu codziennych ...