Now showing items 1-1 of 1

    • Epidemologia AIDS/HIV w Łodzi i województwie łódzkim 

      Jołkiewicz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
      Artykuł prezentuje obraz sytuacji epidemiologicznej AIDS/HIV na świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego w latach 2001-2009, na podstawie meldunków epidemiologicznych ...