Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2018-08-06T09:18:46Z
dc.date.available2018-08-06T09:18:46Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.citationP. Szukalski, Dlaczego w 2017 r. nastąpił spadek udziału urodzeń pozamałżeńskich?, "Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny", 2018, nr 6, 1-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25395
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofDemografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny;2018, nr 6
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpłodnośćpl_PL
dc.subjecturodzenia pozamałżeńskiepl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.titleDlaczego w 2017 r. nastąpił spadek udziału urodzeń pozamałżeńskich?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-6pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2017, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2016-2017, ZWS GUS, Warszawa, s. 240pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2010, Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce przełomu XX i XXI wieku, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2, 38-52, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3636pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2014, Charakterystyka związków kohabitacyjnych we współczesnej Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, 62-74, http://hdl.handle.net/11089/5390pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2017, Co czwarte dziecko w Polsce rodzi się jako pozamałżeńskie!, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 6, http://hdl.handle.net/11089/22376pl_PL
dc.contributor.authorEmailpies@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska