Show simple item record

dc.contributor.authorManasterska-Wiącek, Edyta
dc.date.accessioned2018-06-04T10:56:31Z
dc.date.available2018-06-04T10:56:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9681
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25004
dc.description.abstractIn the following article the author’s aim is to analyze how originals and translations influence the reader’s imagination. In fact, an average reader’s imaginative potential cannot be verified by any means available to a linguist. However, imagination is affected by images created by linguistic units embedded in a text. The article brings an attempt at identifying those elements of the original and translation that have the potential to activate colours and tints in a child’s imagination. Then, the author gauges whether the impressions made by the texts in this respect are comparable or different. The research material is a poem by Kornei Chukovsky, “Tarakanishche” (“Cock-the-Roach”), and its Polish translation, “Karaluszysko”. The analysis carried out leads to the conclusion that the target text contains elements that can affect the young reader’s imagination more strongly. This is the result of using exclamatory sentences, emotionally loaded vocabulary, sensory words and more detailed imagery. The greater complexity of the images in the translation creates more vivid mental pictures and potentially leads to a slightly different reception.en_GB
dc.description.abstractZaprezentowany artykuł został poświęcony badaniu jednostek językowych, które potencjalnie mogą wpłynąć na wyobraźnię dziecka jako odbiorcy tekstu literackiego. Materiałem analizy jest wiersz K. Czukowskiego Тараканище oraz jego przekład na język polski – Karaluszysko. Badanie bogactwa i siły wyobraźni dziecka, która nie zna granic, jest niemożliwe przy wykorzystaniu narzędzi językoznawczych. Jednak analiza zawartości leksykalnej tekstu literackiego pozwala na wyekscerpowanie takich jednostek, które w sposób bezpośredni mogą oddziaływać na emocje dziecka. Porównanie badanych tekstów pozwoliło na wniosek, że tekst przekładu może znacznie silniej wpłynąć na wyobraźnię niedorosłego odbiorcy. Potencjał taki mają m.in. zdania wykrzyknikowe, leksyka nacechowana emocjonalnie oraz leksyka o charakterze sensorycznym. Pod ich wpływem „kolory” dziecięcej wyobraźni stają się bardziej wyraziste.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica;10
dc.subjectchilden_GB
dc.subjectKornei Chukovskyen_GB
dc.subjectchildren’s poetryen_GB
dc.subjectimaginationen_GB
dc.subjectdzieckopl_PL
dc.subjectKorniej Czukowskipl_PL
dc.subjectpoezja dla dziecipl_PL
dc.subjectwyobraźniapl_PL
dc.titleBarwy dziecięcej wyobraźni, czyli o znaczeniu obrazowości w percepcji dziecięcej (na podstawie przekładu wiersza Тараканище Kornieja Czukowskiego na język polski)pl_PL
dc.title.alternativeThe hues of children’s imagination or, on the importance of vividness in a child’s perception (Kornei Chukovsky’s poem “Tarakanishche” and its Polish translation)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[101]-111
dc.contributor.authorAffiliationWydział Humanistyczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Języka Rosyjskiego, 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 A
dc.identifier.eissn2353-4834
dc.referencesAlimov, Vyacheslav V. Teoriya perevoda. Perevod v sfere professionalnoy kommunikatsii. Moskva: Editorial URSS, 2006: 107.pl_PL
dc.referencesBettelheim, Bruno. Cudowne i pożyteczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985: 226–227.pl_PL
dc.referencesGórniewicz, Józef. Wyobraźnia i wychowanie. In: Świat człowieka, świat sztuki, ed. J. M. Śnieciński. Warszawa: Wydawnictwo Żak, 1996.pl_PL
dc.referencesLem, Stanisław. Filozofia przypadku. In: H. Starzec, Kultura literacka – wychowanie literackie, Teksty wybrane. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981: 61.pl_PL
dc.referencesManasterska-Wiącek, Edyta. Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015.pl_PL
dc.referencesManasterska-Wiącek, Edyta. „Wzmocnienia leksykalne w tłumaczeniach poezji dziecięcej”. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, № 9 (2014): 144–158.pl_PL
dc.referencesPisarska, Alicja, Tomaszkiewicz, Teresa. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996: 197.pl_PL
dc.referencesPrzetacznik-Gierowska, Maria, Makiełło-Jarża, Grażyna. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985:121–125, 180–181.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, ed. M. Szymczak. Warszawa: PWN, 1989.pl_PL
dc.referencesSmykowski, Błażej. Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka. In: Psychologiczne portrety człowieka, ed. A. I. Brzezińska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2005: 186.pl_PL
dc.referencesStrelau, Jan, Jurkowski, Andrzej, Putkiewicz, Zygmunt. Podstawy psychologii dla nauczycieli. Warszawa: PWN, 1985: 110–111.pl_PL
dc.referencesTp – Karaluszysko, transl. by D. Wawiłow. Warszawa: Książka i Wiedza, 1988.pl_PL
dc.contributor.authorEmaile.manasterska@poczta.umcs.lublin.pl
dc.identifier.doi10.18778/1427-9681.10.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record