Show simple item record

dc.contributor.authorPłoneczka, Karolina
dc.date.accessioned2018-05-18T13:59:27Z
dc.date.available2018-05-18T13:59:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24854
dc.description.abstractInternationalization is a process commonly used by companies to expand their business. It can be understood as entering new foreign markets by using different methods such as joint-venture, greenfield investments, but also simply selling the products abroad. There are two main models of internationalization: the Uppsala model and models based on innovation. LVMH is an international luxury goods conglomerate that since the beginning of its existence has used internationalization as a way of entering new markets and expanding its businesses even more. Now, their activities are mainly acquiring new firms, entering new markets, especially in Asia, with special attention paid to China. Internationalization for the luxury goods company is something natural, but more attention is paid to details such as shop location, the interior design of the shops, the customization of products and adjusting them to local market needs. The goal of this article is to briefly present the internationalization phenomenon and show it on the example of LVMH on the Asian market, with special attention paid to the Chinese luxury market. The main research methods used for this article are a literature study and a case study.  en_GB
dc.description.abstractProces internacjonalizacji jest często stosowany przez firmy chcące zwiększyć obszar działalności. Może być rozumiany zarówno jako wejście na nowe rynki za pomocą np. jont-venture, jak i sprzedawanie produktów na rynkach zagranicznych. Istnieją dwa konwencjonalne modele internacjonalizacji: model uppsalski oraz modele oparte na innowacji. Oprócz nich możemy wyróżnić model sieciowy czy też born-global. LVMH jest międzynarodowym konglomeratem dóbr luksusowych, który od początku swojego istnienia wykorzystywał internacjonalizację do wchodzenia na nowe rynki i powiększania zakresu działalności. Teraz aktywność LVMH skupia się głównie na przejmowaniu nowych firm oraz na wchodzeniu na nowe rynki w Azji ze szczególnym uwzględnieniem rynku chińskiego. Dla firm z branży dóbr luksusowych internacjonalizacja jest czymś naturalnym, jednak w przypadku takich firm większy nacisk kładziony jest np. na lokalizację sklepów oraz ich wystrój czy na personalizację produktów, jak również na przystosowanie produktów do potrzeb lokalnego rynku. Artykuł przedstawia pokrótce proces internacjonalizacji na przykładzie LVMH na rynku azjatyckim, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiego rynku dóbr luksusowych. Głównymi metodami badań użytymi na potrzeby artykułu są studia literaturowe oraz studium przypadku.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa; 21
dc.subjectinternationalizationen_GB
dc.subjectinternational businessen_GB
dc.subjectLVMHen_GB
dc.subjectluxury goods marketen_GB
dc.titleInternationalization process on the example of LVMHen_GB
dc.title.alternativeProces internacjonalizacji firmy na przykładzie LVMHpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number20-31
dc.contributor.authorAffiliationWroclaw University of Economics, Faculty of Economic Sceinces, Department of International Economic Relations
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAnderlini J. (2015), Louis Vuitton stung by China luxury woes, ft.com, https://www.ft.com/content/51e1dc9e-8c33-11e5-a549-b89a1dfede9b (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesAtsmon Y., Dixit V., Wu C. (2011), Tapping China’s luxury-goods market, mckinsey.com, www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/ourinsights/tapping-chinas-luxury-goods-market (accessed: 14.11.2017).en_GB
dc.referencesBain M. (2016), The world’s biggest luxury company isn’t worried about China, qz.com, https://qz.com/608970/the-worlds-biggest-luxury-company-isntworried-about-china/ (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesBeamish, P.W. (1990), The Internationalisation Process for Smaller Ontario Firms: A Research Agenda [in:] A.M. Rugman (ed.), Research in Global Strategic Management – International Business Research for the Twenty-First Century: Canada’s New Research Agenda, JAI Press Inc., Greenwich.en_GB
dc.referencesBell J., McNaughton R., Young S. (2001), Born-again global firms: an extension to the born global phenomenon, Journal of International Management, Vol. 7(3), pp. 173–190.en_GB
dc.referencesBloomberg, Company Overview of Asiaray Media Group Limited, www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=268053991 (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesBuckley P.J., Ghauri P.N. (1998), The Internationalization of the Firm, 2nd Edition, Cengage Learning EMEA, Hampshire.en_GB
dc.referencesCavusgil S.T. (1984), Differences Among Exporting Firms Based on Their Degree of Internationalization, Journal of Business Research, Vol. 12 (2), pp. 195–208.en_GB
dc.referencesChan R. (2011), Charles Keith Goes Global with LVMH Tie-Up, jakartaglobe.id, http://jakartaglobe.id/archive/charles-keith-goes-global-with-lvmh-tie-up/ (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesDiderich J. (2013), Fashion Scoops, Women’s Wear Daily, 28.06.2013, p. 11–1.en_GB
dc.referencesForbes, Bernard Arnault family, www.forbes.com/profile/bernard-arnault (accessed: 06.08.2017).en_GB
dc.referencesFunding Universe, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA History, www.fundinguniverse.com/company-histories/lvmh-mo%C3%ABt-hennessy-louis-vuitton-sa-history (accessed: 06.08.2017).en_GB
dc.referencesFung Business Intelligence Centre (2015), Luxury market in China.en_GB
dc.referencesGorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.en_GB
dc.referencesHollensen S. (2008), Essentials of Global Marketing, 1st edition, Pearson Education Limited, Essex.en_GB
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalization Process of the firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Commitments, Journal of International Business Studies, Vol. 8, pp. 23–32.en_GB
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.E (1993), Management of Internationalization [in:] L. Zan, S. Zambon, A.M. Pettigrew (eds.), Perspectives on Strategic Change, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London.en_GB
dc.referencesKorth Ch.M. (1985) International Business. Environment and Management, 2nd edition, EnglewoodCliffs N.J. [in:] M. Gorynia (ed.), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, 2007, PWE, Warszawa.en_GB
dc.referencesL Catterton Asia, http://lcattertonasia.com/ (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesLVMH (2016), Interim Financial Reporten_GB
dc.referencesLVMH (2017), Interim Financial Reporten_GB
dc.referencesLVMH, www.lvmh.com (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesOviatt B., McDougall P. (1994) Towards a theory of international new ventures, Journal of International Business Studies, Vol. 25(1), pp. 45–64.en_GB
dc.referencesPassariello C. (2010), LVMH Extends Posh Label to New Luxury Resorts, www.wsj.com/articles/SB10001424052702304198004575171680599417158 (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesReference for Business, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Sa – Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Sa, www.referenceforbusiness.com/history2/1/Lvmh-Mo-t-Hennessy-Louis-Vuitton-Sa.html (accessed: 06.08.2017).en_GB
dc.referencesRymarczyk J.(2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.en_GB
dc.referencesStatista, Sales of luxury goods in China from 2010 to 2020 ( in billion euros), www.statista.com/statistics/280369/projected-luxury-goods-revenue-in-china (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesSor O. (2014), 5 Singapore businesses acquired by French luxury group LVMH, www.herworldplus.com, www.herworldplus.com/shopping/updates/5-singapore-businesses-acquired-french-luxury-group-lvmh (accessed: 10.09.2017).en_GB
dc.referencesWalas-Trębacz J. (2006), Sposoby wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Vol. 700, pp. 181–198.en_GB
dc.contributor.authorEmailkarolina.ploneczka@ue.wroc.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.21.02
dc.subject.jelF23
dc.subject.jelL29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record