Show simple item record

dc.contributor.authorGorynia, Marian
dc.contributor.authorJankowska, Barbara
dc.contributor.authorMroczek-Dąbrowska, Katarzyna
dc.contributor.authorTrąpczyński, Piotr
dc.contributor.authorDzikowska, Marlena
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:48Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24724
dc.description.abstractThe global economic crisis has significantly altered the landscape of contemporary business markets worldwide. This article aims to verify how severely the economic crisis affected Polish industries and changed the competitive position of Polish companies. The authors put forward a research proposition which states that companies open to foreign cooperation (both exports and imports) were more likely to suffer from economic disturbances than companies that were domestically focused. The outcomes of the study are twofold. First, 24 manufacturing industries were ranked to check which of them suffered the most and the least as the result of the economic crisis. Secondly, using the CATI method 701 companies operating in the above‑mentioned industries were surveyed. The analysis details how the competitive position of these companies was shaped depending on their degree of internationalisation. The obtained results were afterwards compared with a previously conducted literature review, and the article attempts to present the impact of the global economic crisis on both industries (mesoeconomic perspective) and individual companies (microeconomic perspective).en_GB
dc.description.abstractW prezentowanym artykule autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, na ile poszczególne branże polskiego przemysłu przetwórczego oraz przedsiębiorstwa reprezentujące te branże doświadczyły negatywnych następstw globalnego kryzysu gospodarczego. Sformułowano propozycję badawczą, z której wynika, że przedsiębiorstwa otwarte na współpracę zagraniczną (zarówno eksport, jak i import) były bardziej narażone na oddziaływanie turbulencji gospodarczych niż firmy skupione na rynku krajowym. Rezultatem przeprowadzonych studiów jest ranking 24 branż polskiego przemysłu przetwórczego, pokazujący, które z nich najbardziej ucierpiały w następstwie globalnego kryzysu gospodarczego. Natomiast wyniki badań pierwotnych, przeprowadzonych metodą wywiadów telefonicznych (CATI) wśród 701 firm aktywnych w branżach ujętych w rankingu, prezentują, jak kształtowała się pozycja konkurencyjna tych firm w zależności od stopnia ich umiędzynarodowienia w okresie globalnego kryzysu gospodarczego. W artykule podjęto próbę przedstawienia oddziaływania globalnego kryzysu gospodarczego zarówno na branże (perspektywa mezoekonomiczna), jak i na pojedyncze firmy (perspektywa mikroekonomiczna).pl_PL
dc.description.sponsorshipThis study was financed by a research grant from the Polish Science Centre, awarded based on decision no. 2012/07/B/HS4/03050.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjectinternationalisationen_GB
dc.subjecteconomic crisisen_GB
dc.subjectcompetitive positionen_GB
dc.subjectfirmen_GB
dc.subjectindustryen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectinternacjonalizacjapl_PL
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.subjectpozycja konkurencyjnapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectbranżapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleThe Impact of the Global Economic Crisis on the Performance of Industries and Firms in Poland. Does Internationalisation Matter?en_GB
dc.title.alternativeWpływ globalnego kryzysu gospodarczego na branże i przedsiębiorstwa w Polsce. Czy internacjonalizacja ma znaczenie?pl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number23-42
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Economics and Business, Faculty of International Business and Economics, Department of International Competitiveness
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAllen F., Carletti E. (2010), The Global Financial Crisis: Causes and Consequences, “International Review of Finance”, vol. 10, no. 1, pp. 1–26.pl_PL
dc.referencesAmendola A., Ferragina A., Pittiglio R., Reganati F. (2012), New Aspects of Multinational Firms Activities in the Context of Global Financial Crisis: Experience of Italy, 7th International ScientificConference “Business and Management 2012”, May 10–11, 2012, Vilnius GediminasTechnical University, Vilnius.pl_PL
dc.referencesAnnavarluja M., Beldona S. (2000), Multinationality – Performance: A Review and Reconceptualization, “International Journal of Organizational Analysis”, vol. 8, no. 1, pp. 48–67.pl_PL
dc.referencesAntonioli D., Bianchi A., Mazzanti M., Montresor S., Pini P. (2011), Economic Crisis, Innovation Strategies and Firm Performance. Evidence from Italian‑Firm Level Data, “Quaderno”,vol. 2, pp. 1–38.pl_PL
dc.referencesBarłożewski K. (2017), Wpływ ekspansji zagranicznej na efektywność przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBenito G.R.G., Welch L.S. (1997), De‑internationalization, “Management International Review”, vol. 37(2), pp. 7–25.pl_PL
dc.referencesBerrill J., Kearney C. (2011), Has the International Banking and Financial Crisis Damaged Emerging Market MNCs?, “Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis”, vol. 93,pp. 361–377, dx.doi.org/0000093012.pl_PL
dc.referencesBrojak‑Trzaskowska M., Porada‑Rochoń M. (2012), Zakres i struktura działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego w okresie kryzysu gospodarczego,“Współczesne Zarządzanie”, no. 1, pp. 55–66.pl_PL
dc.referencesBurlita A., Bursiak L., Grzesiuk A., Lachowska A., Maniak G., Świergiel E., Zelek A., (2011), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, WydawnictwoNaukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.pl_PL
dc.referencesCalof J., Beamish P.W. (1995), Adapting to Foreign Markets. Explaining Internationalization, “International Business Review”, vol. 4, no. 2, pp. 115–131.pl_PL
dc.referencesChung C.C., Beamish P.W. (2005), Investment mode strategy and expatriate strategy during Times of economic crisis, “Journal of International Management”, vol. 11, no. 3, pp. 331–355.pl_PL
dc.referencesChung C.C., Lee S.H., Beamish P.W., Isobe T. (2010), Subsidiary expansion/contraction during Times of economic crisis, “Journal of International Business Studies”, vol. 41, no. 3, pp. 500–516.pl_PL
dc.referencesClaessens C., Kose M.A., Terrones M.E. (2012), How do business and financial cycles interact?, “Journal of International Economics”, vol. 87, no. 1, pp. 178–190.pl_PL
dc.referencesCzapliński P. (2011), Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego, [in:] Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesDzikowska M., Gorynia M., Jankowska B. (2015), Globalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów, “Ekonomista”, no. 6, pp. 733–759.pl_PL
dc.referencesFigueira de Lemos F., Hadjikhani A. (2011), The influence of internationalization in crisis recovering: Preliminary results from the Portuguese banking sector, “Proceedings of the 37th EIBAAnnual Conference”, ASE, Bucharest.pl_PL
dc.referencesFilippov S. (2011), Russia’s Emerging Multinational Companies Amidst The Global Economic Crisis, “Proceedings of the 37th EIBA Annual Conference”, ASE, Bucharest.pl_PL
dc.referencesFilippov S., Kalotay K. (2011), Global crisis and activities of multinational enterprises in new EU member states, “International Journal of Emerging Markets”, vol. 6, no. 4, pp. 304–328.pl_PL
dc.referencesGrądzki R., Zakrzewska‑Bielawska A. (2009), Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach, [in:] J. Bieliński, R. Płoska (eds.), Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGUS (2008–2013), Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHryckiewicz A, Kowalewski O. (2010), Economic determinates, financial crisis and entry modes of foreign banks into emerging markets, “Emerging Markets Review”, vol. 11, pp. 205–228.pl_PL
dc.referencesIetto‑Gillies G. (2009), Conceptual issues behind the assessment of the degree of internationalisation, “Transnational Corporations”, vol. 18, no. 3, pp. 59–83.pl_PL
dc.referencesJansson H., Hilmersson M., Sandberg S. (2010), The Impact of the Great Global Recession on the International Competitiveness of SMEs from Southern Sweden, 33 Annual Meeting of SNEE(Swedish Network for European Studies in Economics and Business): European Integrationin Swedish Economic Research, Mölle.pl_PL
dc.referencesKarasiewicz G. (2013), Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Wolters Kulwer Business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKildiené S., Kaklauskas A., Zavadskas E.K. (2011), COPRAS Based Comparative Analysis of the European Country Management Capabilities within the Construction Sector in the Time of Crisis, “Journal of Business Economics and Management”, vol. 12, no. 2, pp. 417–434.pl_PL
dc.referencesKogut B., Kulatilaka N. (1994), Operating Flexibility, Global Manufacturing, and the Option Value of a Multinational Network, “Management Science”, vol. 40, no. 1, pp. 123–139.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J. (2012), Drobne firmy sparzyły się na zagranicznych rynkach, “Puls Biznesu”, https://www.pb.pl/nielatwo‑wejsc‑na‑obce‑rynki–859000 [accessed: 10.12.2016].pl_PL
dc.referencesKrzak M. (2013), NBER powiedziałby, że w Polsce była recesja, “Dziennik Gazeta Prawna”, 7.11.pl_PL
dc.referencesKutschker M., Schmid S. (2008), Internationales Management, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Oldenbourg.pl_PL
dc.referencesLatham S. (2009), Contrasting strategic response to economic recession in start‑up versus established software firms, “Journal of Small Business Management”, vol. 47(2), pp. 180–201.pl_PL
dc.referencesLatham S.F., Braun M.R. (2010), Jilted? The manager’s little book for keeping customers in a recession, “Journal of Business Strategy”, vol. 31, no. 1, pp. 4–10.pl_PL
dc.referencesLee S.‑H., Beamish P.W., Lee H.‑U., Park J.‑H. (2009), Strategic choice during economic crisis: Domestic market position, organizational capabilities and export flexibility, “Journal of WorldBusiness”, vol. 44, pp. 1–15.pl_PL
dc.referencesLee S.H., Makhija M. (2009), Flexibility in Internationalization: Is It Valuable During An Economic Crisis?, “Strategic Management Journal”, vol. 30, pp. 537–555.pl_PL
dc.referencesLuo Y. (2002), Capability Exploitation and Building in a Foreign Market: Implications for Multinational Enterprises, “Organization Science”, vol. 13, no. 1, pp. 48–63.pl_PL
dc.referencesMatysiak L., Bausch A. (2012), Antecedents of MNE Performance: Blinded by the Obvious in 35 Years of Literature, “Multinational Business Review”, vol. 20, no. 2, pp. 178–211.pl_PL
dc.referencesMerrouche O., Nier E. (2010), What Caused the Global Financial Crisis? – Evidence on the Drivers of Financial Imbalances 1999–2007, IMF Working Paper, no. 265, International MonetaryFund, Washington.pl_PL
dc.referencesMeyn M., Kennan J. (2009), The Implications of the Global Financial Crisis for Developing Countries’ Export Volumes and Values, Overseas Development Institute Working Paper, no. 305,Overseas Development Institute, London.pl_PL
dc.referencesMichoń P. (2011), Nie taki kryzys straszny? Wpływ recesji gospodarczej na kondycję regionu Wielkopolski, Arcilook, Przeźmierowo.pl_PL
dc.referencesNečadová M., Breňová L. (2010), Impact of Economic Crisis on Czech Firms from Managers’ Point of View – The Results of Primary Research, “Economics and Management”, vol. 15,pp. 164–169.pl_PL
dc.referencesNgowi N.P. (2010), The Current Global Economic Crisis and its Impacts in Tanzania, “African Journal of Business Management”, vol. 4, no. 8, pp. 1468–1474.pl_PL
dc.referencesOrłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRichard P.J., Devinney T.M., Yip G.S., Johnson G. (2009), Measuring Organizational Performance as a Dependent Variable: Towards Methodological Best Practice, “Journal of Management”,vol. 35, no. 3, pp. 718–804.pl_PL
dc.referencesRoberts M., Tybout J. (1997), The decision to export in Colombia: an empirical model of entry with sunk costs, “American Economic Review”, vol. 87, no. 4, pp. 545–564.pl_PL
dc.referencesRugman A.M., Oh Ch.H. (2010), Does the regional nature of multinationals affect the multinationality and performance relationship?, “International Business Review”, vol. 19, no. 5,pp. 479–488.pl_PL
dc.referencesSato Y., 2000, How did the crisis affect small and medium‑siezed enterprises? From a field study of the metal‑working industry in Java, “The Developing Economies”, vol. 38, no. 4,pp. 572–595.pl_PL
dc.referencesSauvant K.P., Maschek W.A., McAllister G. (2010), Foreign Direct Investment by Emerging Multinational Enterprises, the Impact of the Financial Crisis and Recession, and Challenges Ahead, [in:] K.P. Sauvant, G. McAllister, W.A. Maschek (eds.), Foreign Direct Investments from Emerging Markets. The Challenges Ahead, Palgrave Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesScholleova H. (2012), The Economic Crisis and Working Capital Management of Companies, “Theoretical and Applied Economics”, vol. 19, no. 4, pp. 79–92.pl_PL
dc.referencesShama A. (1993), Marketing strategies during recession: a comparison of small and large firms, “Journal of Small Business Management”, vol. 31, no. 3, pp. 62–72.pl_PL
dc.referencesSprague J., Ietto‑Gillies G. (2014), Transnational corporations in twenty‑first century capitalism: An interview with Grazia Ietto‑Gillies, “Critical Perspectives on International Business”,vol. 10, no. 1–2, pp. 35–50.pl_PL
dc.referencesSullivan D. (1994), Measuring the degree of internationalization of a firm, “Journal of International Business Studies”, vol. 25, no. 2, pp. 325–342.pl_PL
dc.referencesSzyszka A. (2011), Genesis of the 2008 Global Financial Crisis and Challenges to the Neoclassical Paradigm of Finance, “Poznań University of Economics Review”, vol. 11, no. 1, pp. 64–72.pl_PL
dc.referencesTeece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, “Strategic Management Journal”, vol. 18, pp. 509–533.pl_PL
dc.referencesTrąpczyński P., Jankowska B., Dzikowska M., Gorynia M. (2016), Identification of linkages between the competitive potential and competitive position of SMEs related to their internationalization patterns shortly after the economic crisis, “Entrepreneurial Business and EconomicsReview”, vol. 4, no. 4, pp. 29–50.pl_PL
dc.referencesTushman M., Anderson P. (1986), Technological discontinuities and organizational environments, “Administrative Science Quarterly”, vol. 31, pp. 439–465.pl_PL
dc.referencesTürel A., Türel A., Needles B. (2012), Financial Characteristics of High Performance Companies in Turkey: A Comparative Analysis of Stable Economy in the Financial Crisis Era, “Accountingand Management Information Systems”, vol. 11, no. 1, pp. 4–26.pl_PL
dc.referencesVerbeke A., Li L., Goerzen A. (2009), Toward More Effective Research on the Multinationality‑Performance Relationship, “Management International Review”, vol. 49, pp. 149–162.pl_PL
dc.referencesVissak T. (2011), The impact of the economic crisis on the international activities of Estonian firms: four cases, Proceedings of the 37th EIBA Annual Conference, ASE, Bucharest.pl_PL
dc.referencesWąsowska A., Obłój K. (2013), Location Determinants of Polish Outward Foreign Direct Investment and the Impact of the Global Crisis, [in:] M. Marinov, S. Marinova (eds.), Emerging Economies and Firms in the Global Crisis, Palgrave Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesWelch L.S., Luostarinen R. (1988), Internationalization. Evolution of a Concept, “Journal of General Management”, vol. 14, no. 2, pp. 34–55.pl_PL
dc.referencesWilliams C., Martinez C.A. (2012), Government Effectiveness, the Global Financial Crisis, and Multinational, Enterprise Internationalization, “Journal of International Marketing”, vol. 20,no. 3, pp. 65–78.pl_PL
dc.referencesWołodkiewicz‑Donimirski Z. (2010), Kondycja finansowa eksporterów, [in:] Kryzys finansowy a handel zagraniczny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWorld Development Indicators, databank.worldbank.org [accessed: 10.12.2016].pl_PL
dc.referencesWu L‑Y. (2010), Applicability of the resource‑based and dynamic‑capability views under environmental volatility, “Journal of Business Research”, vol. 63, pp. 27–31.pl_PL
dc.referencesYilmaz B.E. (2013), Reflections of the Global Economic Crisis on the Countries of PIIGS and Turkey’s Macroeconomic Variables, “Marmara University Journal of Economic and AdministrativeSciences”, vol. 34, no. 1, pp. 229–252.pl_PL
dc.referencesZelek A., Maniak G. (2011), Polskie MSP wobec dekoniunktury gospodarczej 2007–2010 – studium przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego, [in:] A. Zakrzewska‑Bielawska (ed.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZieliński K. (2009), Przedsiębiorstwo w warunkach światowego kryzysu finansowego, [in:] P. Bożyk (ed.), Światowy kryzys finansowy. Przyczyny i skutki, Wyższa Szkoła Ekonomiczno‑Informatyczna w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.gorynia@ue.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailbarbara.jankowska@ue.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.mroczek@ue.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailpiotr.trapczynski@ue.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailmarlena.dzikowska@ue.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.02
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelF23
dc.subject.jelF61
dc.subject.jelL25
dc.subject.jelM16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record