Show simple item record

dc.contributor.authorJanusz, Artur
dc.date.accessioned2018-05-10T10:17:47Z
dc.date.available2018-05-10T10:17:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24716
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest działalność projektowa uczestników klastrów biznesowych, w szczególności wykorzystanie podejścia projektowego w zarządzaniu rozwojem klastrów. W pracy poddano weryfikacji tezę, iż projekty realizowane przez uczestników klastrów biznesowych, wzmacniają przewagę konkurencyjną poszczególnych uczestników, jak i jednocześnie przewagę konkurencyjną klastrów. Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny. Na podstawie studiów literaturowych zaplanowano i zrealizowano badanie wśród uczestników norweskiego klastra Vestbase. Wyniki badania pozwoliły sformułować wnioski, że działalność projektowa realizowana jest w ramach klastrowych łańcuchów wartości, w których funkcjonują poszczególni uczestnicy i poprzez które bezpośrednio kształtują oni własne przewagi konkurencyjne. Z kolei poszczególne „cząstkowe” przewagi uczestników klastra stanowią elementy składowe procesu wzmacniania zagregowanej przewagi konkurencyjnej całego klastra. Uzyskana wiedza jest użyteczna dla inicjatyw klastrowych oraz animatorów i uczestników powiązań kooperacyjnych, zwłaszcza w kontekście benchmarkingu i standaryzacji zarządzania w klastrach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectzarządzanie projektamipl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.titleZarządzanie projektami w procesach rozwoju klastrówpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number193pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.dissertation.directorSosnowski, Jarosław
dc.dissertation.reviewerRudolf, Stanisław
dc.dissertation.reviewerKozłowski, Remigiusz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record