Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold P.
dc.date.accessioned2018-04-03T08:16:09Z
dc.date.available2018-04-03T08:16:09Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0860-3839
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24285
dc.description.abstractPoglądy Kierkegaarda i Stirnera na osobę ludzką stały się polem odniesień – bardziej lub mniej krytycznych – w konfrontacji z dialogiczną koncepcją człowieka zaprezentowaną przez Martina Bubera. Do Kierkegaarda zbliża Bubera to, że obaj szukają inspiracji dla swych wypowiedzi o człowieku w doświadczeniu religijnym. Jednak w odróżnieniu od Pojedynczego Kierkegaarda, człowiek Bubera nie jest wyizolowaną jednostką, która samotnie staje przed Nieskończonym, lecz jest istotą uczestniczącą w relacjach – zwłaszcza w relacjach międzyosobowych. Do Stirnera i do Kierkegaarda zbliża Bubera nastawienie antyheglowskie – wszak wszystkim trzem zależy na odsłonięciu rzeczywistej egzystencji człowieka, a nie na budowaniu kolejnej „teorii człowieka”. O ile jednak Kierkegaard dopuszczał relację z Bogiem, o tyle Stirnerowska koncepcja Jedynego odrzuca również tę relację, przez co stanowić będzie dla Bubera przykład propozycji jaskrawo odmiennej od perspektywy dialogicznej.pl_PL
dc.description.abstractIn this text standpoints of Kierkegaard and Stirner concerning topic of human person have become a frame of reference – more or less critical – in comparison to conception of dialogical human being by Martin Buber. Buber and Kierkegaard get bring together, because both look for inspiration for their statements in religion experience. As distinct from The Individual of Kierkegaard the human being of Buber isn’t isolating person, who lonely appears before The Infinite, but human being participates in relation, especially in personal relationship. Buber gets closer to Stirner and Kierkegaard by antiheglism. They all want to reveal real existence of human being, they don’t want create a new another “conception of being human”. Kierkegaard allows a relation with God, but Stirner’s conception of The Unique turns down this relation, which caused an important distinctness from dialogical perspective.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesEdukacja Filozoficzna;40
dc.subjectMartin Buberpl_PL
dc.subjectSoren Kierkegaardpl_PL
dc.subjectMax Stirnerpl_PL
dc.subjectJedynypl_PL
dc.subjectPojedynczypl_PL
dc.subjectthe Onlypl_PL
dc.subjectSinglepl_PL
dc.titleJedyny czy Pojedynczy? Martin Buber wobec koncepcji antropologicznych Kierkegaarda i Stirnerapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filozofii Współczesnej). Absolwent historii i filozofii. Członek PTF i PTR. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record