Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2018-03-01T07:53:43Z
dc.date.available2018-03-01T07:53:43Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationJażdżewska, I. (2006). Regula K. Zipfa-poszukiwanie najlepszej metody aproksymacji punktow (K. Zipf’s rank-size rule in search of the best method of point approximation). Czasopismo Geograficzne, 77(3), 206-219.pl_PL
dc.identifier.issn0045-9453
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24187
dc.description.abstractArtykuł przedstawia dyskusję na temat konieczności poszukiwań jak najlepiej dopasowanej prostej do układu punktów wyznaczonych za pomocą reguły Zipfa. Pod uwagę wzięto metody aproksymacji punktów za pomocą regresji prostej, ważonej i metody średniego wykładnika. Wskazano w nim na możliwości błędnej interpretacji reguły w przypadku źle dopasowanej prostej. Analizę oparto o dane empiryczne odnoszące się do miejskiej sieci osadniczej w Polsce w drugiej połowie XX wieku. W efekcie stwierdzono, że metoda średniego wykładnika dała najlepiej dopasowaną prostą do układu punktów reprezentujących miasta, ale nie można było na jej podstawie zacować teoretycznej liczby mieszkańców w największym mieście, do tego celu najlepiej nadawała się metoda regresji ważonej. Z kolei metoda regresji prostej dawała tak odmienne wartości współczynnika kontrastu, że niekiedy jej zastosowanie należy uznać za błąd metodyczny.pl_PL
dc.description.sponsorshipn/apl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzasopismo Geograficzne;77
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectzipf lawpl_PL
dc.subjectreguła K. Zipfapl_PL
dc.subjectaproksymacja punktówpl_PL
dc.subjectmetody regresjipl_PL
dc.subjectmiejska sieć osadniczapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleRegula K. Zipfa-poszukiwanie najlepszej metody aproksymacji punktówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderIwona Jażdżewskapl_PL
dc.page.number206-219pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesDobrowolski M. 1977, Ocena przydatności reguły wielkości i kolejności w testowaniu doboru modeli symulacyjnych obliczeń prognostycznych oraz przyczynek do ich interpretacji, Komunik. Instyt. Arch.Polit. Wr., nr 119pl_PL
dc.referencesDrobek W., Heffner K., 1980 zastosowanie reguły wielkości i kolejności do analizy systemów osadniczych regionów dolin rzecznych, Czasopismo Geograficzne nr 51, z.4 s.383-400pl_PL
dc.referencesDziewoński K. 1990, Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa. Prace Geograficzne nr 154, PAN IGEiPZ, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź., s.289pl_PL
dc.referencesGabaix X., 1999, Zipf’s law for cities: an explanation, Quarterly Journal of Economics, vol. 119, s.739-767pl_PL
dc.referencesHeffner K., 1992, Przekształcenia układu hierarchicznego miast Opolszczyzny, Acta Universitatis Wratislaviensis 1238; Studia Geograficzne 52, s. 149-171pl_PL
dc.referencesKania C., 1966 ,Metoda analizy „wielkości i kolejności” osiedli na przykładzie województwa opolskiego. Czasopismo Geograficzne, t. 37, z. 3, s. 311-323pl_PL
dc.referencesKostrubiec B. 1971, Analiza matematyczna zbioru osiedli województwa opolskiego, [w:] S. Golachowski (red.) Struktury i procesy osadnicze. Region opolski. PWN, Instytut Śląski w Opolu, Opole – Wrocław, s. 9-66.pl_PL
dc.referencesSokołowski D., 2001, Zastosowanie modelu regresji ważonej do aproksymacji wykresu wielkościkolejności, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społecznoekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 169-178pl_PL
dc.referencesZagożdżon A. 1979, Ośrodki regionalne i subregionalne Polski. Charakterystyka ogólna i niektóre problemy metodologiczne. Acta Universitatis Wratislaviensis 513; Studia Geograficzne 33pl_PL
dc.referencesZipf K. [1949, Human Behavior and the Principle of Least Effort, Cambridge, MA, Addison-Wesleypl_PL
dc.referencesZipser T i inni 1976, Prognoza symulacyjna struktury przestrzennej Polski na lata 1990-2000 (II etap, część 1) Komunik. Instyt. Arch.Polit. Wr., nr 101pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume3pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska