Show simple item record

dc.contributor.authorOlszewski, Witold
dc.date.accessioned2018-03-01T07:07:06Z
dc.date.available2018-03-01T07:07:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24185
dc.description.abstractWspółczesne społeczeństwa europejskie charakteryzują się dynamicznymi zmianami w strukturze demograficznej ludności. Współczynniki dzietności w większości krajów obniżają się, a społeczeństwa stają się coraz starsze. Problem ten dotyczy zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wzrost populacji osób starszych rodzi wyzwania nie tylko dla medycyny, ale także dla polityki społecznej i ekonomii. Skutki starzenia się społeczeństwa odczuwa cała populacja danego kraju (regionu, województwa, powiatu, gminy), rzutuje to na gospodarkę, stosunki społeczne, kulturę oraz wiele innych dziedzin życia. Starzenie się populacji wymusza wprowadzenie zmian, właściwie w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego, związanych z zapewnieniem godnego życia i opieki nad konsekwentnie powiększającą się grupą osób starszych. Jakość życia staje się z jednej strony problemem społecznym o niezwykle ważnej randze społecznej, a z drugiej sprawia trudności z powodu niedookreśloności i interdyscyplinarności. Województwo łódzkie charakteryzuje najwyższy udział osób starszych w populacji, natomiast według przeprowadzonych badań jakość ich życia jest najgorsza w skali kraju. Jest to zatrważający wniosek, który powinien prowadzić do refleksji i podjęcia natychmiastowych działań na szeroką skalę w tym zakresie. Potrzebujemy polityki świadomego, celowego działania z myślą o osobach starszych, która uwzględnia również potrzeby i związane z tym priorytety dotyczących całego społeczeństwa. Musi ona wykraczać swoim zakresem poza politykę społeczną.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjecttaksonomiczny miernik rozwojupl_PL
dc.subjectanaliza przestrzennapl_PL
dc.titleJakość życia starszych mieszkańców województwa łódzkiego.pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderWitold Olszewskipl_PL
dc.page.number177pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.dissertation.directorSuchecka, Jadwiga
dc.dissertation.directorLewandowska-Gwarda, Karolina
dc.dissertation.reviewerKotowska, Irena
dc.dissertation.reviewerTrzpiot, Grażyna
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record