Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2018-02-20T12:26:11Z
dc.date.available2018-02-20T12:26:11Z
dc.date.issued2017-11
dc.identifier.citationP. Szukalski, Sytuacja mieszkaniowa seniorów w przyszłości, "Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny", 2017, nr 11, 1-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24105
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofDemografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny;2017, nr 11
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectprognozy demograficznepl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectsytuacja mieszkaniowapl_PL
dc.subjectmieszkalnictwopl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleSytuacja mieszkaniowa seniorów w przyszłościpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-6pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBartoszek A., Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012, Warunki zamieszkiwania seniorów – główne ustalenia badawcze, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Warszawapl_PL
dc.referencesCBOS, 2012, Polacy wobec własnej starości. Komunikat z badań, BS/94/2012, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_094_12.PDFpl_PL
dc.referencesEkspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego, wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej; Lab 60+, PCG Polska, AMRON, listopad 2017, s. 527pl_PL
dc.referencesGUS, 2013, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 r., ZWS GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesGUS, 2015, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r., ZWS GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesGUS, 2016, Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016–2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-gospodarstw-domowych-na-lata-2016-2050,9,4.htmlpl_PL
dc.referencesGUS, 2017, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r., ZWS GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesNBP, 2015, Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r., https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2015/Raport_BZGD_2014.pdfpl_PL
dc.referencesPolityka Insight, 2016, Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków, http://www.politykainsight.pl/gospodarka/ryzykaitrendy2016/_resource/multimedium/20102540pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2008, Polscy seniorzy w przyszłości, [w:] Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i kierunki działania, PAN, Warszawa, 32-59, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4097pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2010, Starzenie się ludności Łodzi na tle największych polskich miast od początku XX wieku, [w:] P. Szukalski (red.), Społeczno-demograficzne wyzwania stojące przed Łodzią i województwem łódzkim, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica”, nr 35, 103-125; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/123456789/264pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2016 Prognoza gospodarstw domowych GUS z 2016 r. – co z niej wynika?, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 5, http://hdl.handle.net/11089/18770pl_PL
dc.contributor.authorEmailpies@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska