Show simple item record

dc.contributor.authorLachman, Magdalena
dc.date.accessioned2018-02-08T15:01:28Z
dc.date.available2018-02-08T15:01:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24055
dc.description.abstractThe article analyses in what way artzins (independent art and literary journals published in Poland in the 1980s and 1990s) drew inspiration from the Dada tradition, and how they made its philosophy live again. Artzins are seen here both as a medium of literature and art and as specific forms of artistic expression (press art). The article attempts to show why artzins and their authors were interested in reviving the avant-garde and Dada ideas. It also investigates how Dadaism functions today in the form of contemporary works and styles which are influenced by this avant-garde movement. What is more, the article tries to answer the question about the nature and definition of Dadaism shaped and reflected by today's artistic projects.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica; 6
dc.subjectartzinen_GB
dc.subjectPolish counterculture in the 1980s and 1990sen_GB
dc.subjectDadaismen_GB
dc.titleDadaism (Re)activated. Artzins and Dadaen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[89]-117
dc.contributor.authorAffiliationChair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, University of Lodz
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAntologia zinów 1989–2001, D. Ciosmak (ed.), R. Grodzicki et al. (do-editors), Wydawnictwo Liberation, Kielce 2001.en_GB
dc.referencesArt Zine Gallery [catalogue of the 1st Art Zine Gallery festival], Zielona Góra 1992.en_GB
dc.referencesArt-ziny. Zielonogórska twórczość alternatywna lat 90. [exhibition catalogue: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, IX–X 2009, exhibition concept and program, catalogue content: A. Kamińska, consultants: J. Katos Katarzyński, B. A. Kieć] Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2009.en_GB
dc.referencesBielska K., “Trzeci obieg wydawniczy w PRL oraz drugi obieg w latach 70. i 80.”, Pedagogia Ojcostwa, 2013, issue 1, p. 194–201 (available on-line: http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po6/po614.pdf 2015.12.]).en_GB
dc.referencesBińczycki J., “Ziny. Najkrótsze wprowadzenie”, Ha!art, 2011, issue 35/36, pp. 67–68.en_GB
dc.referencesBurnetko K., “III obieg – wciąż bunt i niezależność”, Polityka, 1992, issue 30, p. 7.en_GB
dc.referencesChmiel M. Paweł Koñjo Konnak – fenomen uczestnictwa w sztuce współczesnej, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw 2013.en_GB
dc.referencesChojnacki R., “Fizjologia art zinu, czyli rozważania eklektycznego filozofa z Lampą w dłoni”, Studium, 1996, issue 2/3, pp. 166–168.en_GB
dc.referencesCzapliński P., Śliwiński P., “Przesilenie wrażliwości”, [in:] Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1999, pp. 169–173.en_GB
dc.referencesCzapliński P., Śliwiński P., “Pomarańczowa alternatywa literatury polskiej? O Lampie i Iskrze Bożej”, [in:] Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, Obserwator, Poznań 1999, pp. 91–94.en_GB
dc.referencesDrągowska M., Kuryłek D. Tatar E. M., “Krótka historia Grupy Ładnie”, Korporacja Ha!art, Krakow 2008.en_GB
dc.references“Drugi Warszawski Art Zine Show 20–21 maja 1994”, Krzywe Koło Literatury, 1994, issue 5, pp. 6–7.en_GB
dc.referencesDrzewucki J., “Poezja trzeciego obiegu”, Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego, 1995, issue 2, p. 5.en_GB
dc.referencesDrzewucki J., “Poezja trzeciego obiegu. Kazik Malinowski, Ziggy Stardust i inni”, Plus Minus [suppl. to Rzeczpospolita] 1994, issue 46, p. 17.en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz P., “Inny obieg”, Polityka, 1991, issue 47, p. 8.en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz P., “Jak zakwitły i zwiędły kwiaty technologii i demokracji – artziny w Polsce”, [in:] Kultura niezależna w Polsce 1989–2009, P. Marecki (ed.), Korporacja Ha!art, Krakow 2010, pp. 47–60.en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz P., Rozmowy Lampowe 1993–2007, Lampa i Iskra Boża, Warsaw 2007.en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz P. – interview: Donos z czasów bez faktury. O artzinach, poetyce tytułów i wspólnej sieci punkrockerów – z wydawcą, redaktorem naczelnym Lampy i autorem książki Warszawafantastyczna” – P. Dunin-Wąsowiczem interviewed by A. Wolny-Hamkało, Biuro [Press Office of BWA Wrocław] 2012 issue 1 (issue 4: Lata osiemdziesiąte), pp. 54–57.en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz P. – interview: “Mogłem na tym tracić – rozmowa z Pawłem Dunin-Wąsowiczem o Lampie”, [in:] P. Marecki, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po1989 roku. Rozmowy z redaktorami, Korporacja Ha!art, Krakow 2005, pp. 65–88.en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz P. – interview: “Portret wydawcy z czasów dojrzałości. W osiemnastolecie istnienia Lampy i Iskry Bożej interview with P. Dunin-Wąsowicz” conducted by Emilia Kledzik, Joanna Roszak, Czas Kultury, 2009, issue 5, pp. 85–98.en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz P., Smoczyński R., “Zlot awangardy i ariergardy w Zielonej Górze”, Życie Warszawy, 1992, issue 239, p. 13.en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz P., Varga K., Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, 3rd edition, Lampa i Iskra Boża, Warsaw 1998.en_GB
dc.referencesFenactil, Nootropil, Exkluziv 1991–1994 [reprint from photocopies of Fenactil, Nootropil, Exkluziv from the collection of Paweł Dunin-Wąsowicz], Lampa i Iskra Boża, Warsaw 2005.en_GB
dc.referencesFirlej-Buzon A., “Historia polskich fanzinów”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo [vol.] 21 (1998), pp. 45–56.en_GB
dc.referencesFleischer M., Overground. Die Literatur der polnischen alternativen Subkulturen der 80er und 90er Jahre (Eine Einsicht), Verlag Otto Sagner, München 1994.en_GB
dc.referencesFleischer M., “Banalizm? Overground: cechy charakterystyczne – tendencje – prądy”, trans. M. J. Jaworowski, [in:] Xerofuria. Antologia-katalog. III warszawski Art Zine Show, 20 maja 1995, editing, introduction and notes: P. Dunin-Wąsowicz, Staromiejski Dom Kultury, Warsaw 1995, pp. 125–128, reprint as: “Overground. Cechy charakterystyczne – tendencje – prądy”, trans. M. J. Jaworowski, [in:] Xerofeeria 2.0. Antologia artzinów. Polskie alternatywne pismaliterackie 1980-2000. Wersja beta, P. Dunin-Wąsowicz, Lampa i Iskra Boża, Warsaw 2002, pp. 18–19.en_GB
dc.referencesGłowacki B., “Kontrkultura w Polsce – fakt czy fikcja? Lata 80. i 90. w wypowiedziach animatorów kontrkultury na łamach fanzinów”, Stan Rzeczy, 2014, issue 2., pp. 95–118.en_GB
dc.referencesGłowacki B., “Prasa trzeciego obiegu w okresie przełomu”, Kultura – Media – Teologia, 2010, issue 3, pp. 33–43.en_GB
dc.referencesGrabowski P., “Zrób sobie dobrze zin. Od niezależności jako idei do niezależności jako formy”, Res Publica Nowa 2011, issue 16, pp. 66–72; in an abbreviated form the text is also available on-line: P. Grabowski, “Zrób sobie dobrze zin”, Respublica, 10 III 2012 [on-line], http://publica.pl/teksty/zrob-sobie-dobrze-zin-od-niezaleznosci-jako-idei-do-niezaleznosci-jako-formy-28350.html [accessed on: 10.12.2015].en_GB
dc.referencesHaczek Z., “Art-zine: głos spod ziemi”, Gazeta Lubuska, 1992, issue 238, p. 13.en_GB
dc.referencesIdzikowska M., “O pewnej osobliwości nazewniczej – tytuły zinów”, Filologia Polska [vol.] 3 (2007), pp. 43–59 [monographic issue: Między słowem a obrazem, K. Smużniak (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007].en_GB
dc.referencesJesswein R., “Trzeci obieg”, Odra, 1985, issue 3, pp. 34–39.en_GB
dc.referencesJędrzejewski M., Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsaw 1999.en_GB
dc.referencesKajtoch W., “Czym jest zin?”, Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail Artu, 2001, issue 7, p. 4 [access on-line: http://zinelibrary.pl/index.php?option=com_contentview=articleid=118:wojciech-kajtoch-czym-jest-zincatid=11:o-zinachItemid=3]en_GB
dc.referencesKajtoch W., Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 1999.en_GB
dc.referencesKamińska A., “Art-ziny. Zielonogórska twórczość alternatywna lat 90.”, [in:] Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, P. Bartkowiak, D. Kotlarek (eds.), ProLibris – Wydawnictwo WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2008,pp. 137–148.en_GB
dc.referencesKatarzyński J., Dada Rzyje czyli To Co Było Jest i Wcale Nie Musi Być Dada, AND, Zielona Góra 1997.en_GB
dc.referencesKatarzyński J., “Kalejdoskop przypadków czyli Art Zine Gallery”, Krzywe Koło Literatury, 1994, issue 5, pp. 8–11.en_GB
dc.referencesKlejnocki J., Sosnowski J., Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986–1996), Wydawnictwo Sic!, Warsaw 1996.en_GB
dc.referencesKlesyk Ł., “Koniec czasu utopii”, Wiadomości Kulturalne, 1995, issue 25, p. 4.en_GB
dc.referencesKoñjo Konnak P., Dzieła zebrane i wylane, CKW, Gdańsk 2009.en_GB
dc.referencesKoñjo Konnak P., Gangrena. Mój punk rock song, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw 2011.en_GB
dc.referencesKoñjo Konnak P., Karnawał profuzji, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw 2013.en_GB
dc.referencesKultura niezależna w Polsce 1989–2009, P. Marecki (ed.), Korporacja Ha!art, Krakow 2010.en_GB
dc.referencesLachman M., Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku, Universitas, Kraków 2004.en_GB
dc.referencesLampa 2011, issue 3 [monographic issue: Totart].en_GB
dc.referencesLadorucki J., “Brulion jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum [vol.] 11 (2002), pp. 47–71.en_GB
dc.referencesLinie 1988–1994, [reprint from photocopies of Linie magazine from the collection of P. Dunin-Wąsowicz, M. Karcerowicz, A. Wasilkowski, P. Roszczyk], Lampa i Iskra Boża, Warsaw 2005.en_GB
dc.referencesŁojas J., Rogozińska A., “Zin”, [in:] Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2014, pp. 560–569.en_GB
dc.referencesMituś A., Stasiowski P., Rypson P., Agresywna niewinność. Historia grupy Luxus, BWA Wrocław Osman Djajadisastra, Wrocław 2014.en_GB
dc.references“Nike z Biedronki”, interview with P. Koñjo Konnak by P. Gołoburda, Lampa, 2009, issue 7–8, pp. 14–37.en_GB
dc.referencesPankowski R., “Kontrkultura w Polsce – Fanziny”, Plastyka i Wychowanie, 1993, issue 4, p. 49.en_GB
dc.referencesPęczak M., “Amatorzy awangardy”, Polityka, 1993, issue 47, p. 10.en_GB
dc.referencesPęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warsaw 1992.en_GB
dc.referencesPuczko K., “Zrób to sam”, Ex Libris 1995, issue 83, p. 15.en_GB
dc.referencesP.D.W. [P. Dunin-Wąsowicz], “Art Zine Show”, Nowy Nurt, 1995, issue 10, p. 2.en_GB
dc.referencesRatyńska C., “Art zine. Enfant terrible literatury”, Wydawca, 1995, issue 5, pp. 26–27.en_GB
dc.referencesRerak S., Chłepcząc ciekły hel. Histøria yassu, Stowarzyszenie A Kuku Sztuka, Gdynia 2012.en_GB
dc.referencesRostkowski D., “Prasa odlotystów. Fanziny – pisma subkultury”, Gazeta Wyborcza, 1993, issue 158, p. 4.en_GB
dc.referencesRudiak R., “Literacka promocja Zielonej Góry pod koniec XX wieku, czyli historia zjawisk artystycznych i wydarzeń kulturalnych”, Studia Zielonogórskie, vol. 19 (2013), pp. 49–95.en_GB
dc.referencesRudiak R., “Trzeci obieg literatury. Artziny w Zielonej Górze i w województwie; Działalność lubuskich organizacji i ugrupowań młodoliterackich”, [in:] Życie literackie na Ziemi Lubuskiejw latach 1945–2000, Pro Libris, Zielona Góra 2015, pp. 284–288, 296–299.en_GB
dc.referencesRypson P., “Dosyć Podporządku!”, Ex Libris, 1994, issue 43, pp. 10–11.en_GB
dc.referencesRypson P., Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Centrum Sztuki Współczesnej, Warsaw 2000.en_GB
dc.referencesSedeńko W., “Krótkie dzieje fanzinu polskiego”, Nowa Fantastyka, 1992, issue 7, pp. 65–67.en_GB
dc.referencesSkiba K., Janiszewski J., Koñjo Konnak P., Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80., Narodowe Centrum Kultury, Warsaw 2011.en_GB
dc.referencesSkiba K., Komisariat naszym domem. Pomarańczowa historia, 2nd edition, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw 2015.en_GB
dc.referencesSłownik terminów literackich, J. Sławiński (ed.), 3rd edition amended, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warsaw–Krakow 2000 (entries: “fanziny”, p. 150; “trzeci obieg”, p. 593).en_GB
dc.referencesSmoczyński R., “Przyspieszyć koniec świata”, [in:] Żadna rozrywka dla chłopaków, Lampa i Iskra Boża, Warsaw 1993, pp. 12–20.en_GB
dc.referencesSobczak J., “O Art Zine Gallery i Art Zine Kongres”, [in:] “Arkusz literacki”, Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego, 1997, issue 6.en_GB
dc.referencesSpontaniczna kultura młodzieżowa. Wybrane zjawiska, J. Wertenstein-Żuławski, M. Pęczak (eds.), Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1991.en_GB
dc.referencesSpychalski M., “Na straży awangardy – wesołe i ponure wypisy z historii polskiego undergroundu”, Odra, 2014, issue 4, pp. 23–31.en_GB
dc.referencesStabro St., “Związki liryki Jacka Podsiadły z tradycją kontrkultury”, [in:] Literatura polska 1990–2000, T. Cieślak, K. Pietrych (eds.), vol. 1, Wydawnictwo Zielona Sowa, Krakow 2002,pp. 244–279.en_GB
dc.referencesStępień T., “Art-zin”, [in:] Szkolny słownik wiedzy o literaturze. Pojęcia – problemy – koncepcje, R. Cudak, M. Pytasz (eds.), Videograf II, Katowice 2000, pp. 18–22.en_GB
dc.referencesStępkowska M., “III Warszawski Art Zine Show”, Krzywe Koło Literatury, 1995, issue 7, pp. 13–14.en_GB
dc.referencesSzczepaniak G., “Fanzinowa menażeria”, Nowa Fantastyka, 1999, issue 12, p. 74.en_GB
dc.referencesTekieli R., “Fuckty (1)”, bruLion, 1989, issue 11–12, pp. 148–168 (reprint: Tekieli R., “Fuckty” [reprint with the consent of R. Tekieli, edited and abbreviated by: M. K. Dziób], Fronda LUX, 2014, issue 72).en_GB
dc.referencesTkaczyk W., “Tęczowe odcienie kontrkultury”, Arkusz, 1995, issue 6, p. 7.en_GB
dc.referencesUglik J., “Artzine’y w Polsce (Rozmowa spreparowana – między Stefanem Pastuszewskim a Jackiem Uglikiem)”, Akcent, 2000, issue 4, pp. 16–17.en_GB
dc.referencesVarga K., “Białoczerwona alternatywa. (Polski underground literacki opisany w Niemczech)”, Gazeta Wyborcza, 1995, issue 172, p. 11.en_GB
dc.referencesVarga K., “Powolny schyłek epoki art zinów”, Notes Wydawniczy, 1994, issue 11, pp. 36–37.en_GB
dc.referencesVarga K., “Trzecia droga, czyli polskie pisma artystyczne w obiegu alternatywnym w latach 80. i 90.”, [in:] Xerofeeria 2.0. Antologia artzinów. Polskie alternatywne pisma literackie 1980–2000. Wersja beta, P. Dunin-Wąsowicz, Lampa i Iskra Boża, Warsaw 2002, pp. 4–18.en_GB
dc.referencesVarga K., “Wyciskanie pryszcza”, Gazeta Wyborcza, 1994, issue 99, p. 8.en_GB
dc.referencesVarga K., “Zinowcy są zmęczeni”, Gazeta Wyborcza, 1994, issue 250, p. 10.en_GB
dc.references“W stanie pierwiastkowym. Rozmowa z W. Kajtochem”, interviewer J. Bińczycki, Ha!art, 2011, issue 35/36, pp. 70–76.en_GB
dc.referencesWright F. The History and Characteristics of Zines, part 1–2 [on-line], http://www.zinebook.com/resource/wright1.html and http://www.zinebook.com/resource/wright2.html or http://zinelibrary.pl/index.php?option=com_contentview=articleid=191:-fred-wright-the-history-and-characteristics-of-zinescatid=11:o-zinachItemid=3 [accessed on: 10.12.2015].en_GB
dc.referencesXerofeeria. Antologia. Polskie alternatywne pisma artystyczne od – ∞ do października 1993. Antologia Art Zinów. – Wyd. dla Art Zine Gallery II, P. Dunin-Wąsowicz, J. Katarzyński, J. Sobczak, A. Wasilkowski (eds.), Lampa i Iskra Boża, Warsaw–Zielona Góra 1993.en_GB
dc.referencesXerofeeria 2.0. Antologia artzinów. Polskie alternatywne pisma literackie 1980–2000. Wersja beta, P. Dunin-Wąsowicz, Lampa i Iskra Boża, Warsaw 2002.en_GB
dc.referencesXerofrenia. Antologia wierszy z tomików wydawanych w obiegu alternatywnym i nie tylko. Antologia nowych wierszy – published for Art Zine Gallery III, selection of poems P. Dunin-Wąsowicz, J. Sobczak, drawings K. May, Lampa i Iskra Boża, Warsaw – Zielona Góra 1994.en_GB
dc.referencesXerofuria. Antologia-katalog. III warszawski Art Zine Show, 20 maja 1995, editing, introduction and notes: P. Dunin-Wąsowicz, Staromiejski Dom Kultury, Warsaw 1995.en_GB
dc.references“Zin o zinach”, J. Bińczycki, Ha!art, 2011, issue 35/36, pp. 65–92.en_GB
dc.referencesŻuliński L., “Art Zine Show”, Wiadomości Kulturalne, 1995, issue 25, p. 4.en_GB
dc.contributor.authorEmailmagdam@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.44.06
dc.relation.volume44en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record