Now showing items 1-10 of 1

  analiza głównych składowych (1)
  cluster analysis (1)
  diversity of capitalism (1)
  institutional complementarity (1)
  k-mean method (1)
  k-nearest neighbours method (1)
  klasteryzacja (1)
  komplementarność instytucjonalna (1)
  metoda k-najbliższych sąsiadów (1)
  metoda k-średnich (1)