Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Celem czasopisma jest tworzenie platformy, dzięki której badacze, zarówno doświadczeni, jak i ci rozpoczynający dopiero swoje kariery, będą mogli dzielić się osiągnięciami i wynikami. Wierzymy, że pozwoli to przyspieszyć rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i pokrewnych subdyscyplin ekonomicznych w Polsce i nie tylko. Ekonomia Międzynarodowa jest bowiem otwarta na teksty zagranicznych autorów. Z kolei dzięki wydaniu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, teksty publikowane w Ekonomii Międzynarodowej są łatwo dostępne on-line czytelnikom na całym świecie.

Za publikację w czasopiśmie "Ekonomia Międzynarodowa" przyznawanych jest 7 punktów (wykaz czasopism naukowych MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r. - część B)


Nazwa wydawcy: Uniwersytet Łódzki
ISSN: 2082-4440 – wydanie papierowe
ISSN: 2300-6005 – wydanie elektroniczne

WWW: ekonomia-m.pl

Kolegium redakcyjne:

Redaktor naczelny:
dr Piotr Gabrielczak
e-mail: pgabrielczak@uni.lodz.pl

Rada Naukowa:
Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr Costea Munteanu (Academia de Studii Economice din Bucuresti)
prof. dr hab. Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)
dr Agnieszka Chidlow (University of Birmingham)
dr Tilo Halaszovich (Universität Bremen)
dr Lilianna Jodkowska (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin)

Redaktorzy:
dr hab. Jakub Kronenberg
e-mail: kronenbe@uni.lodz.pl
dr Tomasz Serwach
e-mail: serwachtomasz@uni.lodz.pl

Redaktor statystyczny :
prof. dr hab. Mariusz Plich

Redaktorzy językowi:
Kinga Dudzik
Mark Muirhead

Collections in this community

Recent Submissions

View more