Show simple item record

dc.contributor.authorCichocka, Ewa
dc.contributor.editorMaćkowiak, Rafał
dc.contributor.editorWojtczak, Edyta
dc.date.accessioned2018-01-26T12:53:44Z
dc.date.available2018-01-26T12:53:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationCichocka E., Od Szymanowskiego do Mitoraja. 100 lat antyku sycylijskiego w polskiej literaturze i sztuce, [w:] Maćkowiak R, Wojtczak E., (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [142]-153, doi: 10.18778/8088-705-3.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-705-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23939
dc.descriptionW wielojęzycznej i wielokulturowej Europie, z którą wiąże się wiele programów europejskich, ten tom młodych naukowców jest bardzo potrzebny. Świadczy o tym, że młodzi ludzie widzą sens Unii Europejskiej, doceniają programy europejskie i aktywnie w nich uczestniczą. Chcą również przybliżyć Polskę, jej język i kulturę innym narodom. Sprzyja temu aktywna wymiana naukowców i studentów między krajami Unii. W tym aspekcie podejmowane badania są jak najbardziej uzasadnione. Jest to już czwarty tom z cyklu „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”. Są w nim przedstawione dwa ujęcia: spojrzenie Polaków na cudzoziemców i cudzoziemców na nas. Znaczna część artykułów poświęcona jest też glottodydaktyce języków obcych, a przede wszystkim nauczaniu języka polskiego jako obcego.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Władz Rektorskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pani Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaćkowiak R, Wojtczak E., (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectSycyliapl_PL
dc.subjectantyk sycylijskipl_PL
dc.subjectWielka Grecjapl_PL
dc.subjectrzeźbapl_PL
dc.subjectmitologiapl_PL
dc.titleOd Szymanowskiego do Mitoraja. 100 lat antyku sycylijskiego w polskiej literaturze i sztucepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[142]-153pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationStudio Dokumentacji Podróżniczej EGC, Gdańskpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-706-0
dc.referencesBrandstaetter R. [1965], Dwie muzy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrandstaetter R. [1986], Odys płaczący, [w:] Dramaty, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCostantini C. [2003], Blask kamienia, Igor Mitoraj, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCyz T. [2008], Powroty Dionizosa, „Zeszyty Literackie”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeptuch P. [2002], Karol Szymanowski, Mity op. 30, http://culture.pl/pl/dzielo/karol-szymanowski-mity-op-30 [dostęp: 20.09.2016].pl_PL
dc.referencesIwaszkiewicz J. [1981 (A)], Książka o Sycylii, [w:] Podróże, t. I, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIwaszkiewicz J. [1981 (B)], Spotkania z Szymanowskim, PWM, Kraków.pl_PL
dc.referencesIwaszkiewicz J. [1977 (A)], Podróże do Włoch, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIwaszkiewicz J. [1977 (B)], Wiersze, t. I, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek W. [2013], Dziedzictwo antyku w twórczości Romana Brandstaettera, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXI, zeszyt 3.pl_PL
dc.referencesKulesza D. [1999], Tragedia ukrzyżowana, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesMakowska M. [2013], Europejskość nie zaprzecza polskości. Mamy do niej prawo. Karol Szymanowski – artysta, Polak, Patriota, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ „Nauki Humanistyczne”, Nr specjalny 4 (1/2013).pl_PL
dc.referencesMitoraj I. [2011], Igor Mitoraj Parco Archeologica Valle dei Templi di Agrigento, katalog wystawy, Agrigento.pl_PL
dc.referencesSarzyński P. [2007], Duch w marmurze, „Polityka” nr 36.pl_PL
dc.referencesStabryła S. [1976], Inspiracje antyczne w liryce Romana Brandstaettera, „Meander”, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesSzymanowski K. [1994], Pisma, t. II, Pisma literackie, PWM, Kraków.pl_PL
dc.referencesZaworska H. [1980], Sztuka podróżowania, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-705-3.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska