Show simple item record

dc.contributor.authorRdzany, Zbigniew
dc.contributor.authorFrydrych, Małgorzata
dc.contributor.editorTwardy, Juliusz
dc.date.accessioned2017-11-29T08:09:22Z
dc.date.available2017-11-29T08:09:22Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.citationRdzany Z., Frydrych M., 2017. Zróżnicowanie litostratygraficzne fluwio– i limnoglacjalnych utworów warciańskich na przykładach z Polski Środkowej. [w:] XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, pod patronatem Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza-Orion Jędryska, 4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, s. 79-81.pl_PL
dc.identifier.issn978-83-9344417-4-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23418
dc.descriptionStreszczenie komunikatu na konferencji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzlodowacenie Odrypl_PL
dc.subjectzlodowacenie Wartypl_PL
dc.subjectregion łódzkipl_PL
dc.subjectneoplejstocenpl_PL
dc.subjectstratygrafiapl_PL
dc.subjectlitogenezapl_PL
dc.subjectśrodowisko wysokoenergetycznepl_PL
dc.titleZróżnicowanie litostratygraficzne fluwio- i limnoglacjalnych utworów warciańskich na przykładach z Polski Środkowejpl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number79-81pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznejpl_PL
dc.referencesFRYDRYCH, M., 2016. Structural and textural response to dynamics of fluvioglacial processes of the Rzymsko esker sediments, Central Poland. Geology, Geophysics & Environment, 42(4), 411-428.pl_PL
dc.referencesJAKSA, A., 2006. Środowiska sedymentacyjne kemów regionu łódzkiego. Acta Geogr. Lodz., 92, 1-95.pl_PL
dc.referencesKLAJNERT, Z., 1978. Zanik lodowca warciańskiego na Wysoczyźnie Skierniewickiej i jej północnym przedpolu. Acta Geogr. Lodz., 38, p. 1-149.pl_PL
dc.referencesKLATKOWA, H., 1982. Utwory ablacyjne w regionie łódzkim. Acta Geogr. Lodz., 45, 1-75.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1993. Niektóre cechy glacigenicznych osadów warty w środkowej Polsce. Acta Geogr. Lodziensia, 65, 99–140.pl_PL
dc.referencesKLATKOWA, H., 1996. Elementy glacitektoniczne w budowie geologicznej i rzeźbie podłódzkiej części środkowej Polski. Acta Geogr. Lodz., 72, 7-103.pl_PL
dc.referencesMARKS, L., BER, A., LINDNER, L., 2014. Zasady polskiej klasyfikacji i terminologii stratygraficznej czwartorzędu. Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Czwartorzędu, 1-72.pl_PL
dc.referencesMIZIOŁEK, E., 1988. Właściwości litologiczne i surowcowe osadów zastoiskowych w regionie łódzkim. Acta Geogr. Lodz., 58, 1-124.pl_PL
dc.referencesNALEWAJKO, J., 1982. Zróżnicowanie litofacjalne warciańskich glin morenowych w regionie łódzkim. Acta Geogr. Lodz., 44, 1-159.pl_PL
dc.referencesRDZANY, Z., 1997. Kształtowanie rzeźby terenu między górną Rawką a Pilicą w czasie zaniku lądolodu warciańskiego. Acta Geographica Lodziensia, 73, 1-146.pl_PL
dc.referencesZAŁOBA, M., CZUBLA, P., 1995. Examples of deformation structures in deposits of different ages in the vicinity of the Uniejów basin and the eastern part of the Turek Plateau. Acta Geogr. Lodz., 68, 197-212.pl_PL
dc.referencesZAŁOBA, M., 1996. Uwagi dotyczące wykształcenia i mechanizmów deformacji struktur glacitektonicznych w Pagórkach Warciańskich. Acta Geogr. Lodz., 72, 153-210.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzbigniew.rdzany@geo.uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska