Show simple item record

dc.contributor.authorOlcoń-Kubicka, Marta
dc.contributor.editorDymarczyk, Waldemar
dc.contributor.editorPyfel, Łukasz
dc.date.accessioned2017-11-28T08:54:58Z
dc.date.available2017-11-28T08:54:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationOlcoń-Kubicka M., Zastosowanie technik jakościowych w badaniu praktyk budżetowania w gospodarstwach domowych, [w:] Dymarczyk W., Pyfel Ł., (red.), Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [33]-54, doi: 10.18778/8088-832-6.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-832-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23400
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDymarczyk W., Pyfel Ł., (red.), Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleZastosowanie technik jakościowych w badaniu praktyk budżetowania w gospodarstwach domowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[33]-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-833-3
dc.referencesAspers P., Dodd N., eds. (2015), Re-Imagining Economic Sociology, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesBandelj N. (2015), Thinking about Social Relations in Economy as Relational Work, [w:] P. Aspers, N. Dodd, eds., Re-Imagining Economic Sociology, Oxford: Oxford University Press, s. 227–251.pl_PL
dc.referencesBeckert J. (1996), What is Sociological About Economic Sociology? Uncertainty and Embeddedness of Economic Action, „Theory and Society”, vol. 25, s. 803–840.pl_PL
dc.referencesCollins D. i in. (2009), Porfolios of the Poor: How the World’s Poor Live on 2$ a Day, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesDeville J. (2015), Lived Economies of Default: Consumer Credit. Debt Collection and the Capture of Affect, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesDeville J. i in. (2016), Domesticizing Financial Economies. Studying Finance In-Between Market Devices, Everyday Calculation and Government. Artykuł konferencyjny, SASE Annual Meeting, 24–26 czerwca 2016, https://sase.confex.com/sase/2016am/webprogram/Paper5147.html (dostęp: 5.05.2017).pl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, „American Journal of Sociology”, vol. 91, s. 481–510.pl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1990), The Old and the New Economic Sociology: a History and an Agenda, [w:] R. Friedland, A. F. Robertson, eds., Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society New York: Walter de Gruyter, s. 89−112.pl_PL
dc.referencesGUS (2011), Metodologia badań gospodarstw domowych, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/metodologia-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,10,1.html(dostęp: 5.05.2017).pl_PL
dc.referencesHalawa M., Olcoń-Kubicka M. (2016), Technologies of Householding: Morality and Materiality in Domestic Economic Life. Artykuł konferencyjny, SASE Annual Meeting, 24–26 czerwca 2016, https://sase.confex.com/sase/2016am/webprogram/Paper4856.html (dostęp: 5.05.2017).pl_PL
dc.referencesHalawa M., Wróbel P. (2013), Odroczona w czasie ewaluacja i wnioski z eksploracji życia finansowego 50+, niepublikowany raport badawczy dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.pl_PL
dc.referencesLazarus J. (2016), Gouverner les conduites par l’éducation financière, [w:] S. Dubuisson-Quellier, red., Gouverner les conduites, Paris: Presses de Sciences Po.pl_PL
dc.referencesMcFall L., Ossandón J. (2014), What’s New in ‘New, New Economic Sociology‘ and Should Organization Studies Care?, [w:] P. S. Adler i in., eds., Oxford Handbook of Sociology, Social Theory and Organization Studies: Contemporary Currents, Oxford: Oxford University Press, s. 510–533.pl_PL
dc.referencesMillward B. (2016), Polacy 50+ a wsparcie rodziny, raport badawczy dla KRD, http://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2016/Rodzice-200 (dostęp: 5.05.2017).pl_PL
dc.referencesOlcoń-Kubicka M. (2016a), Właściwe posługiwanie się pieniędzmi w bliskich relacjach, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (220), s. 179–198.pl_PL
dc.referencesOlcoń-Kubicka M. (2016b), Oznaczanie i liczenie domowych pieniędzy, „Studia Socjologiczne”, nr 3 (222), s. 51–78.pl_PL
dc.referencesOlcoń-Kubicka M. (2016c), Financial Arrangement as a Reflection of Household Order, „Polish Sociological Review”, nr 4 (196), s. 477–494.pl_PL
dc.referencesOlcoń-Kubicka M., Halawa M. (2014), O finansach… w bibliotece. Raport z ewaluacji jakościowej III edycji projektu dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, https://ofinansachwbibliotece.files.wordpress.com/2015/01/ofb3_raport-z-ewaluacji-jakosciowej_www.pdf (dostęp: 5.05.2017).pl_PL
dc.referencesOlcoń-Kubicka M., Halawa M. (2015), Making a Living. How Young Couples in Warsaw Start and Practice a Household. Artykuł konferencyjny, SASE Annual Meeting, 24–26 czerwca 2016, https://sase.confex.com/sase/2015am/webprogram/Paper2237.html (dostęp: 5.05.2017).pl_PL
dc.referencesOssandón J. (2016), My Story Has No Strings Attached: Credit Cards, Market Devices and a Stone Guest, [w:] J. Deville, F. Cochoy, L. McFall, eds., Markets and the Arts of Attachement, London: Routledge, s. 132−146.pl_PL
dc.referencesSwedberg R. (2015), Theorizing in Economic Sociology, [w:] P. Aspers, N. Dodd, eds., Re-Imagining Economic Sociology, Oxford: Oxford University Press, s. 34–54.pl_PL
dc.referencesSwedberg R. (1997), New Economic Sociology: What Has Been Accomplished, What Is Ahead?, „Acta Sociologica”, vol. 40, no 2, s. 161–182.pl_PL
dc.referencesTaylor E. B., Lynch G., eds. (2016), Consumer Finance Research Methods Toolkit. Irvine: IMFTI, http://www.imtfi.uci.edu/files/consumer_finance_research_methods_project/IMTFI%20Consumer%20Finance%20Research%20Methods%20Toolkit_beta%20version_Reduced%20size.pdf (dostęp: 5.05.2017).pl_PL
dc.referencesWherry F. F. (2016), Relational Accounting: A Cultural Approach, „American Journal of Cultural Sociology", vol. 4(2), s. 131−156.pl_PL
dc.referencesZelizer V. (1997), The Social Meaning of Money, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesZelizer V. (2010), Economic Lives: How Culture Shapes the Economy, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesZelizer V. (2012), How I Became a Relational Economic Sociologist and What Does That Mean?, „Politics and Society”, vol. 40, no 2, s. 145–174.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmolcon-kubicka@ifispan.waw.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-832-6.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska