Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowska-Malec, Izabela
dc.contributor.editorGłuszak, Marcin
dc.contributor.editorWiśniewska-Jóźwiak, Dorota
dc.date.accessioned2017-11-14T09:54:21Z
dc.date.available2017-11-14T09:54:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLewandowska-Malec I., Ewolucja sejmów walnych okresu regnum w latach 1587–1668, [w:] Głuszak M., Wiśniewska-Jóźwiak D., (red.), Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 217-230, doi: 10.18778/8088-187-7.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-187-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23221
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGłuszak M., Wiśniewska-Jóźwiak D., (red.), Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleEwolucja sejmów walnych okresu regnum w latach 1587–1668pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number217-230pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Historii Prawa Polskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-188-4
dc.referencesSkrzetuski W., Prawo pospolite narodu polskiego, t. I, Warszawa 1782, s. 250.pl_PL
dc.referencesVolumina Constitutionum, t. II, 1550–1609, v. 1–2, 1550–1585, do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka i W. Uruszczak, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesVolumina Legum, t. II, III, IV, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859.pl_PL
dc.referencesDorobisz J., Sejm nadzwyczajny z 1624 roku, Opole 1994.pl_PL
dc.referencesDorobisz J., Z problematyki procedury sejmów nadzwyczajnych za Zygmunta III, [w:] Studia z Dziejów Rzeczypospolitej Szlacheckiej, AUWr, 945. Historia, t. LXVI, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesKołodziej R., Pierwszy sejm z 1637 roku, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesKutrzeba S., Historia ustroju Polski w zarysie, Lwów 1908.pl_PL
dc.referencesLengnich G., Prawo pospolite Królestwa Polskiego, Kraków 1836.pl_PL
dc.referencesLewandowska-Malec I., Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632), Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesLewandowska-Malec I., Sejmy nadzwyczajne w dziejach polskiego parlamentaryzmu, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” [Kraków] 2007, t. X.pl_PL
dc.referencesOchmann-Staniszewska S., Staniszewski Z., Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, t. II, AUWr, 2258, Historia, t. CXLVII, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesOpaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587–1652, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesParadowski P., W obliczu „nagłych potrzeb” Rzeczypospolitej. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Wielkie bezkrólewia, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Sucheni-Grabowska A., Z badań nad parlamentaryzmem XVI wieku, CPH, 1974, t. XXVI, z. 1.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-187-7.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska