Show simple item record

dc.contributor.authorSzymczakowa, Alicja
dc.contributor.editorGłuszak, Marcin
dc.contributor.editorWiśniewska-Jóźwiak, Dorota
dc.date.accessioned2017-11-09T18:12:46Z
dc.date.available2017-11-09T18:12:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSzymczakowa A., Urzędnicy Koniecpolskich – starostów sieradzkich 1455–1481, [w:] Głuszak M., Wiśniewska-Jóźwiak D., (red.), Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 115-130, doi: 10.18778/8088-187-7.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-187-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23203
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGłuszak M., Wiśniewska-Jóźwiak D., (red.), Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleUrzędnicy Koniecpolskich – starostów sieradzkich 1455–1481pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number115-130pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-188-4
dc.referencesKsięgi grodzkie sieradzkie, ks. 1–2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 39. [Archiwum Główne Akt Dawnych]pl_PL
dc.referencesKsięgi miasta Szadka, ks. 1.[Archiwum Główne Akt Dawnych]pl_PL
dc.referencesKsięgi ziemskie sieradzkie, ks. 10, 11, 12, 13. [Archiwum Główne Akt Dawnych]pl_PL
dc.referencesKsięgi ziemskie szadkowskie, ks. 4, 5, 6, 7. [Archiwum Główne Akt Dawnych]pl_PL
dc.referencesMetryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, przy współpracy R. Grzesika, t. I, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz A., Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek z najstarszej księgi miejskiej, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. VI.pl_PL
dc.referencesBieniak J., Elita ziemi dobrzyńskiej w późnym średniowieczu i jej majątki, [w:] Stolica i region. Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Materiały z sesji naukowej (9–10 maja 1994 roku), red. O. Krut-Horonziak, L. Kajzer, Włocławek 1995.pl_PL
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. XII, Warszawa 1908.pl_PL
dc.referencesŁaguna S., Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, [w:] Pisma Stosława Łaguny, Warszawa 1915.pl_PL
dc.referencesSperka J., Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesSzymczakowa A., Personel sądu grodzkiego w Sieradzu za starosty Jana Koniecpolskiego (1442–1455), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 1999, t. IV.pl_PL
dc.referencesSzymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSzymczakowa A., Wójtowie Warty w XV wieku, [w:] Aetas media – aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa, red. A. Gąsiorowski, Wrocław i in. 1985.pl_PL
dc.referencesWiesiołowski J., Ambroży Pampowski – starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia, Wrocław 1976.pl_PL
dc.referencesZawitkowska A., W służbie pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesZielińscy G. i J., Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, cz. 1, Toruń 1880.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-187-7.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska