Show simple item record

dc.contributor.authorMurawska, Agnieszka
dc.date.accessioned2017-11-09T10:40:45Z
dc.date.available2017-11-09T10:40:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23200
dc.description.abstractCelem pracy jest określenie poziomu, struktury i uwarunkowań partycypacji obywatelskiej zarówno w obszarach aktywności politycznej, jak i społecznej. W analizie uwzględniono dodatkowo także kwestie dotyczące stosunku obywateli do dóbr publicznych i zainteresowania kwestiami społecznymi przez mieszkańców. Takie ujęcie aktywności obywatelskiej ma pogłębić wiedzę na temat omawianego zjawiska. W rozprawie doktorskiej podjęto się także określenia uwarunkowań partycypacji. Uwzględniono cechy demograficzne badanej populacji tj. wiek, płeć, wykształcenie, kategorię społeczno-zawodową. Aktywność obywatelska jest także rozpatrywana w powiązaniu z religijnością, deklarowanym poziomem zaufania (do pozostałych członków społeczeństwa oraz instytucji państwowych), poczuciem podmiotowości (rozumianym, jako możliwość kontrolowania otaczającej jednostkę rzeczywistości i wpływania na nią). W pracy podjęto także próbę zdiagnozowania dominującego modelu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Skupiono się na dwóch najpopularniejszych współcześnie w literaturze przedmiotu modelach obywatelskości: modelu liberalnym i komunitarnym. Materiał empiryczny został zgromadzony w ramach projektu „Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych” realizowanego w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta finansowany był ze środków NCN. Przeprowadzone badania wskazały na niski poziom zaangażowania obywatelskiego. Potwierdzono związki między statusem społeczno-ekonomicznym jednostki a jego aktywnością obywatelską.Pozytywnie zweryfikowano hipotezę dotyczącą istnienia dominujących modeli obywatelstwa w omawianych miastach. Zarówno mieszkańcom Łodzi jak też Iwanowa bliższe jest przedkładanie indywidualnych potrzeb nad dobro wspólnoty. Ich aktywność obywatelska koncentruje się na pozornym wypełnianiu obowiązków i poszanowaniu prawa.pl_PL
dc.description.sponsorshipMateriał empiryczny został zgromadzony w ramach projektu „Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych” realizowanego w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta finansowany był ze środków NCN.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspołeczeństwo obywatelskiepl_PL
dc.subjectaktywność obywatelskapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectIwanowopl_PL
dc.subjectobywatelskośćpl_PL
dc.subjectkomunitaryzmpl_PL
dc.subjectliberalizmpl_PL
dc.subjectaktywność społecznapl_PL
dc.subjectaktywność politycznapl_PL
dc.subjectsystem wartościpl_PL
dc.titleAktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa - struktura i uwarunkowaniapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderAgnieszka Murawskapl_PL
dc.page.number289pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.dissertation.directorStarosta, Paweł
dc.dissertation.directorMularska-Kucharek, Monika
dc.dissertation.reviewerKryczka, Piotr
dc.dissertation.reviewerMisztal, Wojciech
dc.date.defence2017-06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska