Show simple item record

dc.contributor.authorKaleta, Przemysław
dc.contributor.editorMarinow, Kirił
dc.contributor.editorSzadkowski, Kamil
dc.contributor.editorWęgrzyńska, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-11-02T10:04:39Z
dc.date.available2017-11-02T10:04:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKaleta P., Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie do 1370 r. na przykładzie wybranych rodów, [w:] Marinow K., Szadkowski K., Węgrzyńska K. (red.), Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. Rocznicę Chrztu Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [81]-88 doi: 10.18778/8088-325-3.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-325-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23122
dc.descriptionKsiążka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach ‒ na wybranych, konkretnych przykładach ‒ podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codziennego, jak również światopoglądu ludzi wieków średnich. Tak różnorodne problemy badawcze zaciekawią wszystkich, którzy interesują się historią średniowiecza, w tym heraldyką, genealogią, archeologią czy historią sztuki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMarinow K., Szadkowski K., Węgrzyńska K. (red.), Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. Rocznicę Chrztu Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrycerstwo wielkopolskiepl_PL
dc.subjectśredniowieczepl_PL
dc.subjectrody herbowepl_PL
dc.subjectherbpl_PL
dc.subjectherbarzpl_PL
dc.titleŚredniowieczne rycerstwo wielkopolskie do 1370 r. na przykładzie wybranych rodówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[81]-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filozoficzno-Historycznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-326-0
dc.referencesDas Concilium So zu Constantz gehalten ist worden Des jars do man zalt von der geburdt vnsers erlösers M.CCCC.XIII Jar [...], Augsburg 1483, http://tudigit. ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iii-55/ [dostęp: 9.11.2014].pl_PL
dc.referencesDŁUGOSZ J., Catalogus Archiepiscoporum Gnesnensium, [w:] Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, t. 1, wyd. I. Ż. Pauli, Kraków 1887.pl_PL
dc.referencesKlejnoty Długoszowe, wyd. M. Friedberg, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 1930, t. 10.pl_PL
dc.referencesKodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. 2‒4, Poznań 1879–1881.pl_PL
dc.referencesLe grand armorial équestre de la Toison d’or, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55009806h/ [dostęp: 9.11.2014].pl_PL
dc.referencesMateryały do historyi prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, [w:] Scriptores rerum polonicarum, t. 9, Kraków 1886.pl_PL
dc.referencesStarodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej, t. 2, wyd. A. Z. Helcel, Warszawa 1870.pl_PL
dc.referencesBENYSKIEWICZ K., Ród Jeleni Niałków i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w., Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesHEYMOWSKI A., Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich, „Studia Źródłoznawcze” 1985, t. 29, s. 95–124.pl_PL
dc.referencesHEYMOWSKI A., Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, „Studia Źródłoznawcze” 1967, t. 12, s. 73–111.pl_PL
dc.referencesGÓRSKA-GOŁASKA K., Dobra Nałęczów w Wielkopolsce w średniowieczu, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1984, t. 15, z. 2, s. 177–218.pl_PL
dc.referencesJUREK T., Rodowód Pogorzelów, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKatalog zabytków sztuki w Polsce: województwo kieleckie, t. 3, z. 6, red. J. Łoziński, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesKRASIŃSKA M., KRASIŃSKI Z. A., European Bison. The Nature Monograph, Białowieża 2007.pl_PL
dc.referencesLARCHEY L., Armorial ancien équestre de la Toison d›or et de l’Europe au XV’ siécle, Paris 1890.pl_PL
dc.referencesŁOJKO J., Fryz heraldyczny z kaplicy klasztornej Św. Jakuba w Lądzie nad Wartą, „Studia Źródłoznawcze” 1977, t. 22, s. 125–150.pl_PL
dc.referencesMAŁECKI A., Studya heraldyczne, t. 1–2, Lwów 1890–1891.pl_PL
dc.referencesPAKULSKI J., Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu, Toruń 1982.pl_PL
dc.referencesPIEKOSIŃSKI F., Heraldyka polska, Lwów 1911.pl_PL
dc.referencesPIEKOSIŃSKI F., Pieczęcie polskie wieków średnich, Kraków 1899.pl_PL
dc.referencesPOLACZKÓWNA H., Najstarsze źródła heraldyki polskiej, Lwów 1925.pl_PL
dc.referencesSZYMAŃSKI J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesZNAMIEROWSKI A., Herbarz rodowy, Warszawa 2004.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-325-3.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska