Show simple item record

dc.contributor.authorMajewska, Anna
dc.contributor.editorWinograd, Magdalena
dc.date.accessioned2017-10-31T07:20:17Z
dc.date.available2017-10-31T07:20:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMajewska A., Dziedzictwo opuszczone na przykładzie cmentarzy żydowskich województwa śląskiego. Uwarunkowania i zagrożenia naturalne [w:] Wspólne dziedzictwo kulturowe. Dialog kultury z naturą, M. Winograd (red.), Białystok 2016, s. 250-270.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-87881-467
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23095
dc.description.abstractThe content of the article focuses on the twofold relationship of nature and the products of culture – that is Jewish cemeteries. The main body of this work constitutes the results of the inventory research carried out by the author within 49 cemeteries in Silesian voivodeship from July to September of 2015. Joining field observations with cameral analyses, including literature analyses, allowed for the visualization of the correspondence which exists between religious rigidities (more broadly, cultural rigidities) and the location of Jewish cemeteries in the geographic space, which was included in the first part of the work. Its second, equivalent link comprises the distinguishment and discussion of the factors and the natural processes that determine the transformation taking place within the Jewish cemeteries that, together with the deliberate devastation, lead to their disappearance in the landscape. The last part concerns the problems of the protection of sacred buildings and is also an introduction to the discussion, which, in the opinion of the author, should be taken in order to preserve the cultural heritage, which, over the last few decades, has been subject to dynamic changes of predominantly destructive nature.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet w Białymstokupl_PL
dc.relation.ispartofWspólne dziedzictwo kulturowe. Dialog kultury z naturą;
dc.subjectcmentarzepl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectŚląskpl_PL
dc.subjectcmentarze żydowskiepl_PL
dc.subjectgeografiapl_PL
dc.subjectprocesy naturalnepl_PL
dc.subjectjewish cemeteriespl_PL
dc.subjectSilesiapl_PL
dc.subjectgeographypl_PL
dc.subjectnatural processespl_PL
dc.subjectabandoned heritagepl_PL
dc.titleDziedzictwo opuszczone na przykładzie cmentarzy żydowskich województwa śląskiego. Uwarunkowania i zagrożenia naturalnepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number250-270pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesCieśla R., Blask dawnych Krzepic, Krzepice 1997.pl_PL
dc.referencesDerek J., Smutek kirkutów, „Dziennik Zachodni”, nr 135, z dnia 14.07.1993 r.pl_PL
dc.referencesDługozima A., Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesEliade M., Sacrum i profanum. O istocie sfery religijnej, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGoldberg-Mulkiewicz O., Cmentarze żydowskie, [w:] „Lebn wil ich”–„ja chcężyć”. To co pozostało: cmentarze żydowskie w Polsce, Białystok 2000.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., Plit J., Aspekty krajobrazowe cmentarzy w różnych kręgach kulturowo- religijnych, [w:] Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 22, Sosnowiec 2013.pl_PL
dc.referencesKasprów-Szabla A., Renowacja cmentarza żydowskiego przy ul. Na Piasku w Gliwicach (praca magisterska), Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 347/226.pl_PL
dc.referencesMuszyńscy D. i L., Cmentarze żydowskie, „Kalendarz Żydowski – Almanach”, Warszawa 1991–1992.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., Plit J., Aspekty krajobrazowe cmentarzy w różnych kręgach kulturowo- religijnych, [w:] Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 22, Sosnowiec 2013.pl_PL
dc.referencesPlit J., Ślady sacrum w krajobrazie, [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 17, Sosnowiec 2012.pl_PL
dc.referencesRozmus D., De Judeorum arte sepulcrali. Motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesRozmus D., Witkowski S., Cmentarze żydowskie –zagadnienia konserwatorskie, [w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. WielokulturowośćZagłębia Dąbrowskiego, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2009.pl_PL
dc.referencesRydzewska A., Sacrum w krajobrazie otwartym i miejskim –funkcje i zagrożenia, [w:] Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 22, Sosnowiec 2013.pl_PL
dc.referencesSwaryczewska M., Sacrum i profanum w krajobrazie kulturowym, dziedzictwo przestrzeni sakralnej na Warmii, Olsztyn 2008.pl_PL
dc.referencesTanaś S., Przestrzeńturystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesTokarczuk T., Rola zieleni wysokiej w strukturze przestrzennej sacrum–profanum na tle uwarunkowańkrajobrazowych Polski południowej, [w:] Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 22, Sosnowiec 2013.pl_PL
dc.referencesWalerjański D., Cmentarze żydowskie w województwie katowickim –historia, stan zachowania, problemy ochrony, „Ochrona Zabytków”, nr 3 (202), 1998.pl_PL
dc.referencesWiśniewski T., Nieistniejące mniejsze cmentarze żydowskie: rekonstrukcja Atlantydy.pl_PL
dc.referencesWoronczak Jan Paweł, Specyfika kulturowa cmentarzy żydowskich, Katowice 1993.pl_PL
dc.referencesŻurkowska T., Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie, Olsztyn 2008.pl_PL
dc.referencesPismo W. Niemierowskiego do ŻIH z dnia 6.06.1978 r. (teczka: Zabrze, Dział Dokumentacji Zabytków ŻIH);pl_PL
dc.referencesPismo Krzysztofa Hoffmanna (opiekuna cmentarza) do prezydenta Jaworzna z dnia 11.01.1993 r. (teczka: Jaworzno, Dział Dokumentacji Zabytków ŻIH);pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 1959 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1409).pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.majewska@unilodz.eupl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.majewska@op.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record