Show simple item record

dc.contributor.authorMajewska, Anna
dc.date.accessioned2017-10-27T08:06:14Z
dc.date.available2017-10-27T08:06:14Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.citationMajewska A., 2017, Surface prospection of burial grounds and new research tools (on the example of the study of changes in cemetery boundaries), Journal of Geography, Politics and Society , 7(1), 60–69.pl_PL
dc.identifier.issn2084-0497
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23084
dc.description.abstractBasing on own experiences in studying cemetery space, the possibilities of using LiDAR visualization in acquiring information on changes in the boundaries of Christian and Jewish necropolises were demonstrated on selected examples. The application of the methods indicated in the article comprises the significant supplementation of terrain inspection, considerably expand-ing knowledge about a given site. The use of digital elevation models has been popular since their introduction, especially in the archaeological community, as it allows for feature recognition without conducting invasive prospection, including excava-tion. As it has turned out, in the course of the research conducted by the author, the use of LiDAR tools should be an integral part of the geographical analysis. This highlights the need to promote interdisciplinary in the research on cultural heritage sites.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (University of Gdansk Publishing House), Instytut Geografii UG (Unstitute of Geography UG)pl_PL
dc.relation.ispartofseriesJournal of Geography, Politics and Society;1
dc.subjectLiDARpl_PL
dc.subjectJewish cemeterypl_PL
dc.subjectProtestant cemeterypl_PL
dc.subjectCatholic cemeterypl_PL
dc.subjectboundariespl_PL
dc.subjectinventorypl_PL
dc.subjectcultural heritagepl_PL
dc.subjectgeographypl_PL
dc.titleSurface prospection of burial grounds and new research tools (on the example of the study of changes in cemetery boundaries)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number60-69pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.identifier.eissn2451-2249
dc.referencesDuma P., 2010, Grób alienata: pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej , Wydawnictwo Avalon, Kraków.pl_PL
dc.referencesFranczak P., Jucha W., 2015, Porównanie przydatności danych z kartowania terenowego i interpolacji modelu terenu wygenerowanego z danych LiDAR do rozpoznania infrastruktury obronnej z II wojny światowej w Paśmie Jałowieckim, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 4, 36–48.pl_PL
dc.referenceshttp://www.geoportal.gov.pl/dane/numeryczne-modele--wysokosciowe [25/09/2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.lidar-uk.com/usage-of-lidar/ [24/09/2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.sztetl.org.pl/pl/article/janow/5,historia/ [25/05/2016].pl_PL
dc.referencesKomorowski W., 2011, Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni miasta na przykładzie Krakowa staropolskiego, [in:] K. Wachowski (ed.), Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław, 31–41.pl_PL
dc.referencesLepionka H., 2014, Możliwości wykorzystania serwisów internetowych Google Earth oraz Geoportal w badaniach nad przeszłością na przykładzie dolnego odcinka doliny Supraśl, [in:] M. Zalewski, M. Zemło (eds.), Małe miasta. Perspektywa archeologiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl, 251–264pl_PL
dc.referencesMajewska A., 2016, Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego, typescript of the master’s thesis defended at the University of Łódź.pl_PL
dc.referencesMszyca W., /no data/, Karta inwentaryzacyjna cmentarza żydowskiego w Żarkach, typescript.pl_PL
dc.referencesSobczak C., 2015, Lotnicze skanowanie laserowe wybranych obszarów Suwalszczyzny i jego weryfikacja terenowa, [in:] S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann (eds.), Materiały do archeologii Warmii i Mazur. T.1., Wydawnictwo UW, Warszawa-Białystok, 39–57.pl_PL
dc.referencesTopographische Karte (Meßtischblätter) 1:25000 Lyck, 1937, Königliche Preussische Landesaufnahme; Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin.pl_PL
dc.referencesWałdoch F., 2014, Spojrzenie na okolice Jeziora Charzykowskiego przez pryzmat lotniczego skanowania laserowego (LiDAR), Zeszyty Chojnickie, 30, 151–157.pl_PL
dc.referenceswww.geoportal.gov.pl [26.09.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.majewska@unilodz.eupl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.majewska@op.plpl_PL
dc.identifier.doi10.4467/24512249JG.17.008.6207
dc.relation.volume7pl_PL
dc.contributor.translatorWojciechowska, Małgorzata


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record