Show simple item record

dc.contributor.authorSzpara, Krzysztof
dc.contributor.authorSkała, Magdalena
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-23T09:31:47Z
dc.date.available2017-10-23T09:31:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSzpara K., Skała M., Wybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w latach 1989–2010, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Turystyka polska w latach 1989-2009, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 67-80, doi: 10.18778/7525-586-7.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-586-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23012
dc.descriptionCelem niniejszego opracowania jest ukazanie najważniejszych czynników, które miały wpływ na rozwój i przemiany funkcji turystycznej na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego w latach 1989–2009. Na tym tle autorzy przedstawią aktualną wielkość i strukturę bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania oraz rozmieszczenie tej bazy w przestrzeni turystycznej województwa podkarpackiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Turystyka polska w latach 1989-2009, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectwojewództwo podkarpackiepl_PL
dc.subjectfunkcja turystycznapl_PL
dc.subjectformy turystyki wypoczynkowejpl_PL
dc.subjectbaza noclegowapl_PL
dc.titleWybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w latach 1989–2010pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number67-80pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Geografiipl_PL
dc.referencesBadanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku, 2009, praca zbiorowa pod kier. dr. K. Szpary, Badanie wykonane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.pl_PL
dc.referenceshttp://www.podkarpackie.travel.pl/html/ prezentacja.php?id_os=3031 (10.06.2010).pl_PL
dc.referenceshttp://rzeszowairport.pl/galeria/38/0/galerie.html (10.06.2010).pl_PL
dc.referencesSKAŁA M., SZPARA K., 2010a, Ruch turystyczny w województwie podkarpackim, [w:] J. R. Rak (red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 201–213.pl_PL
dc.referencesSKAŁA M., SZPARA K., 2010b, Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] A. Panasiuk (red.), Potencjał turystyczny – zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe, nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 219–227.pl_PL
dc.referencesSKAŁA M., WAGNER W., 2005, Statystyka przekroczeń na granicy Polski i Ukrainy, „Problemy Turystyki”, vol. XXVIII, z. 3–4.pl_PL
dc.referencesStowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”, http://www. bieszczady.podkarpackie.pl (10.06.2010).pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013, 2006, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSZPARA K., 2007, Turystyczna baza noclegowa w Bieszczadach Wysokich, [w:] D. Ptaszycka‐Jackowska (red.), Polska przestrzeń turystyczna, „Prace Geograficzne”, z. 117.pl_PL
dc.referencesSZPARA K., 2010, Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów‐Jasionka, [w:] A. Panasiuk (red.), Potencjał turystyczny – zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe, nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 569–579.pl_PL
dc.referencesSZPARA K., SKAŁA M., 2010, Wybrane formy turystyki w województwie podkarpackim, [w:] J. R. Rak (red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 215–228.pl_PL
dc.referencesSZPARA K., WĄTROBA Ł., URBANIAK J., 2009, Turystyka winiarska jako markowy produkt turystyczny województwa podkarpackiego, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 303–309.pl_PL
dc.referencesTurystyka w 2008 roku, 2009, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurystyka w województwie podkarpackim w latach 2005–2007, 2008, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesUNGEHEUER M., 2009, Centralny port lotniczy Euroregionu Karpackiego, „Karpacki Przegląd Gospodarczy – Karpatský Hospodársky Prehl’ad”, nr 2(2), wrzesień–październik, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.pl_PL
dc.referencesURBANIAK J., 2009, Projekt na winiarskich ścieżkach Podkarpacia jako przykład aktywizacji turystyki winiarskiej w gminach dorzecza Wisłoki, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wyd. Ad Rem, Jelenia Góra.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-586-7.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska