Now showing items 1-1 of 1

    • Strategiczna rola metali ziem rzadkich w gospodarce opartej na wiedzy 

      Burchard-Dziubińska, Małgorzata (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2014)
      W artykule omawiana jest kwestia wykorzystania metali ziem rzadkich w różnych nowatorskich zastosowaniach i związane z tym strategiczne znaczenie tych pierwiastków dla dalszego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). ...