Show simple item record

dc.contributor.authorGadowska, Irmina
dc.contributor.editorPawłowska, Aneta
dc.contributor.editorJedlińska, Eleonora
dc.contributor.editorStefański, Krzysztof
dc.date.accessioned2017-10-04T11:26:02Z
dc.date.available2017-10-04T11:26:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGadowska I., „Don Kichot” sztuki. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera, [w:] Pawłowska A., Jedlińska E., Stefański K., (red.), Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [303]-320, doi: 10.18778/8088-239-3.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-239-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22785
dc.description.abstractThe aim of the article is to introduce Icchok (Wincenty) Brauner, the artist who was one of the most significant people from a circle of artists in Łódź between 1918 and 1936. He was the initiator of cultural events, contributed to the promotion of Łódź’s art and participated in the activities of artistic groups like Jung Idysz and Grupa Łodzian. Brauner, despite undoubted musical talent, chose the career of painter and sculptor and gained popularity from his theatrical scenery and puppet designs. His output, however various and multi-layered, remains in the shadow of Władysław Strzemiński’s (1893–1952), Katarzyna Kobro’s (1898–1951), Jankiel Adler’s (1895–1949) or Marek Szwarc’s (1892–1958) achievements. tłum. Julia Niewiarowska-Kuleszapl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrę Historii Sztukipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPawłowska A., Jedlińska E., Stefański K., (red.), Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectIcchok Braunerpl_PL
dc.subjectGrupa Łodzianpl_PL
dc.subjectStowarzyszenie Artystów STARTpl_PL
dc.subjectłódzcy artyścipl_PL
dc.title„Don Kichot” sztuki. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunerapl_PL
dc.title.alternative“Don Kichot” of Art. Artistic outline of Icchok (Wincenty) Braunerpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[303]-320pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-240-9
dc.referencesPrzełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim, sygn. 871, Aufstellung der Getto-Litera¬ten usw. [lista Szmula Rozensztajna], 1.08.1944 r., k. 47–48. [Archiwum Państwowe w Łodzi]pl_PL
dc.references„Dziennik Zarządu Miasta Łodzi” 1926, nr 44, s. 14pl_PL
dc.references„Dziennik Zarządu Miasta Łodzi” 1926, nr 49, s. 13.pl_PL
dc.references„Gazeta Łódzka” 1918, nr 16, s. 4.pl_PL
dc.references„Głos Polski” 1923, nr 11, s. 8.pl_PL
dc.references„Głos Polski” 1928, nr 115, s. 9.pl_PL
dc.references„Głos Polski” 1928, nr 129, s. 9.pl_PL
dc.references„Głos Poranny” 1929, nr 55, s. 9.pl_PL
dc.references„Głos Poranny” 1930, nr 146, s. 8.pl_PL
dc.references„Głos Poranny” 1931, nr 162, s. 5.pl_PL
dc.references„Głos Poranny” 1932, nr 104, s. 6.pl_PL
dc.references„Hasło Łódzkie” 1930, nr 145, s. 12.pl_PL
dc.references„Ilustrowana Republika” 1934, nr 109, s. 9.pl_PL
dc.references„Nasz Przegląd Ilustrowany” 1938, nr 6, s. 1.pl_PL
dc.references„Republika” 1923, nr 15, s. 6.pl_PL
dc.references„Republika” 1923, nr 308, s. 4.pl_PL
dc.referencesGel. [Stanisław Gelski?], Nagroda artystyczna Łodzi. Wincenty Brauner radzi podzielić nagrodę (Ankieta Głosu Porannego wśród plastyków), „Głos Poranny” 1932, nr 104, s. 6.pl_PL
dc.referencesM. Kanfer, W. Brauner. Przed wystawą artysty w Krakowie, „Nowy Dziennik” 1927, nr 133, s. 6.pl_PL
dc.referencesKunst – Salon von I. Brauner, „Neue Lodzer Zeitung” 1915, nr 3, s. 4.pl_PL
dc.referencesM. J., Wystawa prac członków Zw. Zaw. Polskich Artystów Plastyków w Łodzi, „Ilustrowana Republika” 1937, nr 37, s. 11.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowa wystawa malarska w Łodzi. Ekspresjonizm i impresjonizm – Nerw spółczesności w nowej sztuce. Rewolucjoniści zagraniczni i polscy, „Republika” 1923, nr 339, s. 9.pl_PL
dc.referencesS.,Wystawa prac Wincentego Braunera, „Ilustrowana Republika” 1937, nr 112, s. 8.pl_PL
dc.referencesS.G., Szopka żydowska, „Głos Poranny” 1934, nr 75, s. 8.pl_PL
dc.referencess.g. [Stanisław Gelski?], „Wyprawa Benjamina III”. Występ żydowskiego studja dramatycznego, „Głos Poranny” 1932, nr 71, s. 8pl_PL
dc.referencesSkielrz M., Sztuka łódzka, „Nowy Kurier Łódzki” 1918, nr 91 s. 2.pl_PL
dc.referencesSzopka „Chad-Gadjo”, „Ilustrowana Republika” 1934, nr 65, s. 8.pl_PL
dc.referencesSzopka aktualna, „Głos Poranny” 1937, nr 79, s. 8.pl_PL
dc.referencesSzopka u dziennikarzy, „Głos Poranny” 1935, nr 111, s. 11.pl_PL
dc.referencesWidz, Doskonała szopka w klubie przy syndykacie dziennikarzy, „Głos Poranny” 1935, nr 90, s. 7.pl_PL
dc.referencesWielka reduta prasy żydowskiej, „Ilustrowana Republika” 1927, nr 24, s. 5.pl_PL
dc.referencesWystawa artystów „STARTU”, „Głos Polski” 1926, nr 341, s. 6.pl_PL
dc.referencesWystawa obrazów dwóch artystów malarzy żydowskich w Łodzi, „Nowy Dziennik” 1923, nr 307, s. 7pl_PL
dc.referencesWystawa obrazów „Grupy Łodzian”, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 12, s. 2.pl_PL
dc.referencesWystawa obrazów i metaloplastyki artystów-plastyków łodzian, „Ilustrowana Republika” 1939, nr 70, s. 8.pl_PL
dc.referencesWystawa obrazów w sali witrażowej teatru Casino, „Głos Polski” 1923, nr 332, s. 6.pl_PL
dc.referencesWystawa prac W. Braunera, „Ilustrowana Republika” 1937, nr 95, s. 9.pl_PL
dc.referencesWystawa sztuk pięknych, „Głos Polski” 1919, nr 15, s. 4.pl_PL
dc.referencesZ wystawy obrazów malarzy Braunera i Hirszfanga, „Republika” 1923, nr 330, s. 4.pl_PL
dc.referencesZbiorowa wystawa obrazów i metaloplastyki artystów Łodzian, „Ilustrowana Republika” 1939, nr 68, s. 8.pl_PL
dc.referencesZe Stow. Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych, „Gazeta Łódzka” 1918, nr 67, s. 3.pl_PL
dc.referencesKronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 1: 1941; t. 3: 1943; t. 5: Suplementy, oprac. i red. J. Baranowski i in., Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesGadowska I., Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880–1919, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKempa A., Szukalak M., Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych, t. 4, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesKępa A., Wywiady z Arturem Szykiem, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesMalinowski J., Grupa „Jung Idysz” i żydowskie środowisko „Nowej Sztuki” w Polsce 1918–1923, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesMalinowski J., Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMarkowa E., Le Choix, Paris 1961.pl_PL
dc.referencesPiotrowski P., Od nacjonalizacji do socjalizacji polskiego modernizmu 1913–1950, „Artium Questiones” 2004, t. 15, s. 97–138.pl_PL
dc.referencesPolski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPolskie życie artystyczne w latach 1915–1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesRozier G., Mojżesz Broderson. Od Jung Idysz do Araratu, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesSafrin H., Przy szabasowych świecach, Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesShmeruk Ch., Mojżesz Broderson a teatr w języku jidysz w Łodzi (przyczynki do monografii), [w:] Łódzkie sceny żydowskie. Studia i materiały, red. M. Leyko, Łódź 2000, s. 61–74.pl_PL
dc.referencesSpodenkiewicz P., Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesStrzałkowski J., Artyści, obrazy i zbieracze w Łodzi do 1918 roku, Łódź 1991.pl_PL
dc.referencesStrzałkowski J., Słownik artystów łódzkich. Malarze, graficy, rzeźbiarze i rzemieślnicy, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesSzwarc M., Hołd pośmiertny Jankielowi Adlerowi, [w:] Jankel Adler [katalog wystawy], Köln 1985, s. 59–65.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-239-3.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska