Show simple item record

dc.contributor.authorKapias, Michał
dc.contributor.authorPolok, Grzegorz
dc.date.accessioned2017-09-18T10:16:45Z
dc.date.available2017-09-18T10:16:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22588
dc.description.abstractDecoupling has been diagnosed since the second half of the last century. It is conceived as a kind of separation, appearing in a variety of organisations, in situations in which established principles or rules, aimed at normalising interpersonal relationships or governing the rules of conduct, despite being officially established, are  not implemented. Another situation may also occur. It arises when individuals know and accept the guidelines, but for multiple – often subjective – reasons, they do not materialize as they are blocked by individual decisions. This results in serious consequences of a social, economic, legal or managerial nature. How they be prevented? Solutions based upon ethics seem to be a sound base to counteract the destructive consequences of decoupling. Human conscience is one of the fundamental ethical categories. Deep rooted in every person, it shapes behaviour, even though its impact can also be minimised. It turns out that a properly formed conscience gives better results in personal activity on both the individual and human levels. Also, conscience enables the correct interpretation of what is prohibited and what is expected, and thus becomes the perfect tool for countering decoupling. Finally, it can be assumed that as long as man has a well-constituted conscience and follows its guidance, the negative effects of a split between the recognized rules and their actual observance can be minimised.en_GB
dc.description.sponsorshipThe “Annales. Ethics in Economic Life” is affiliated and co-financed by the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;2
dc.subjectdecouplingen_GB
dc.subjectconscienceen_GB
dc.subjectethicsen_GB
dc.subjectpersonen_GB
dc.titleRola sumienia w przeciwdziałaniu zjawisku decouplingupl_PL
dc.title.alternativeConscience as a Phenomenon to Counter Decouplingen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[19]-30
dc.contributor.authorAffiliationKatowice University of Economics
dc.identifier.eissn2353-4896
dc.referencesBanajski R., Treści aksjologiczne kodeksów etycznych regulujących sferę życia gospodarczego [w:] Etyka biznesu w działaniu – doświadczenia i perspektywy, red. W. Gasparski, J. Dietl, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBiesaga T., Sumienie [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesBromley P., W.W. Powell, From Smoke and Mirrors Walking the Talk: Decoupling in the Contemporary World, „The Academy of Management Annals” 2012, vol. 6, nr 1, June.pl_PL
dc.referencesEtyka biznesu w działaniu – doświadczenia i perspektywy, red. W. Gasparski, J. Dietl, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesEtyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesFilek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesGasparski W., A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych [w:] Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych – inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Centrum Etyki Biznesu Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesHaack P., D. Schoeneborn, Is Decoupling Becoming Decoupled from Institutional Theory? A Commentary on Wijen, „Academy of Management Review” 2015, vol. 40, nr 2.pl_PL
dc.referencesHardt Ł., Propozycje Komisji Europejskiej zreformowania Wspólnej Polityki Rolnej a potrzeby rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, „Studia Europejskie” 2002, vol. 4.pl_PL
dc.referencesHäring B., Świętość a dobro. Wzajemny stosunek religii i moralności, Pallottinum, Poznań 1963.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Veritatis splendor, Pallottinum, Poznań 1993.pl_PL
dc.referencesKapias M., G. Polok, Prawe sumienie człowieka – luksus czy powinność?, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesKonstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesKryk B., Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie problemów firmy [w:] Etyka biznesu w działaniu, red. W. Gasparski, J. Dietl, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesLewicka-Strzałecka A., Etyczne programy firm: teoria i praktyk [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesMeyer J.W., B. Rowan, Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, „American Journal of Sociology” 1977, nr 83.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwań oceny funkcjonowania WPR, http://www.powiatkoscierski.pl/upload/WPR_health_check_final.pdf.pl_PL
dc.referencesPietrzkiewicz T., Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesPowszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesPublic relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło, T.1, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003.pl_PL
dc.referencesSkala A., Decoupling w sektorze transportu – weryfikacja zjawiska w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej” 2012, vol. 87.pl_PL
dc.referencesSkala-Poźniak A., Zjawisko decouplingu w gospodarce w okresie transformacji, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej” 2010, vol. 72.pl_PL
dc.referencesSobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesStankiewicz D., Reforma wspólnej polityki rolnej UE, „Kancelaria Sejmu i Biuro Studiów i Ekspertyz”, 985: wrzesień 2003, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/i-985.pdf.pl_PL
dc.referencesStyczeń T., O przedmiocie etyki i etyce, „Roczniki Filozoficzne” 1984, nr 32, z. 2.pl_PL
dc.referencesStyczeń T., Wprowadzenie do etyki, TN LUL, Lublin 1993.pl_PL
dc.referencesSudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesSzulczewski G., Programy etyczne firm i ich wykorzystanie w działalności Public Relations [w:] Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło, t. 1, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003.pl_PL
dc.referencesŚlipko T., Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM, Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wyd. Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1996.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmichal.kapias@ue.katowice.pl
dc.contributor.authorEmailgrzegorz.polok@ue.katowice.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.20.2.02
dc.relation.volume20pl_PL
dc.subject.jelA13
dc.subject.jelZ12
dc.subject.jelZ13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record