Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.contributor.authorRzeńca, Agnieszka
dc.date.accessioned2013-07-04T11:22:18Z
dc.date.available2013-07-04T11:22:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1640-6818
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2254
dc.description.abstractSektor energetyki, za sprawą kompleksowych działań na rzecz ochrony klimatu, podlega dynamicznym przemianom. Znaczenia nabiera promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE). W Polsce wykorzystywanie OZE jest na niewystarczającym poziomie i znacząco odbiega od średniej unijnej, jak i zakładanych celów. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” podkreśla, iż realizacja celów energetycznych i środowiskowych oraz sukcesy w tych dziedzinach zależeć będą od sprawnego funkcjonowania wielu podmiotów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, jak również od efektywnej współpracy pomiędzy nimi. Celem artykułu jest identyfikacja klastów energetycznych w Polsce, które są nową formą współpracy w zakresie ochrony środowiska mogącą w istotny sposób stymulować zmiany w zakresie promowania i wykorzystania OZE.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 715 Ekonomiczne Problemy Usług;91
dc.subjectklastry energetycznepl_PL
dc.subjectochrona klimatupl_PL
dc.subjectodnawialne źródła energii OZEpl_PL
dc.subjectklasterpl_PL
dc.titleKlastry energetyczne w Polsce - diagnoza stanupl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record