Repozytorium UŁ - Polaryzowalność atomów i jonów o niekompletnych powłokach elektronowych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Polaryzowalność atomów i jonów o niekompletnych powłokach elektronowych

Pokaż pełny rekordTytuł: Polaryzowalność atomów i jonów o niekompletnych powłokach elektronowych
Autor: Malinowski, Stanisław
Opis: Celem tej pracy jest znalezienie metody pozwalającej obliczyć polaryzowalność multipolową, a ściślej polaryzowalność dipolową atomów o niekompletnych powłokach elektronowych. Praca ta składa się z 6 rozdziałów. Pierwszy rozdział tej pracy jest oparty na literaturze dotyczącej problemu polaryzowalności. Rozdział II zawiera zasadniczo końcowe wyniki prac opublikowanych przez autora, dotyczących dwu przybliżonych technik obliczania polaryzowalności atomów, tzn. metodę separowalnych i nieseparowalnych funkcji. Rozdział III dotyczy zagadnienia istnienia granicy dla drugiej poprawki do energii w przypadku metody wariacyjno-perturbacyjnej dla procedury separowalnych funkcji z przybliżonym operatorem Hartree-Focka-Roothaana. Rozdział V podaje uogólnienie metody Cohena-Roothaana na przypadek interesujących nas układów elektronowych. Ostatni VI rozdział tej pracy jest analizą i końcową dyskusją postawionego tu problemu, w szczególności jest analizą wielkości polaryzowalności dipolowej tlenu otrzymanej również przez innych autorów.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22543
Data: 1969

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
Malinowski_Stanislaw_1969_Rps_1605_[47].pdfBlocked 24.28MB PDF dysertacja

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź