Repozytorium UŁ - Wpływ grup interesu na politykę ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Wpływ grup interesu na politykę ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku

Pokaż pełny rekordTytuł: Wpływ grup interesu na politykę ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku
Autor: Wojciech, Pryliński
Streszczenie: W naukach społecznych funkcjonuje szereg zjawisk badawczych, które pomimo szeregu prób kwantyfikacji, opisu i naukowego wyjaśniania, pozostają w dalszym ciągu w sferze niedomówień, wieloznaczności i wielostronności. Problematykę taką stanowią grupy interesu i lobbing w systemie politycznym każdego państwa. Dla wielu badaczy grupy interesu są czynnikiem wzbogacającym strukturę procesu decyzyjnego, utożsamianego często z procesem politycznym. Obecność grup interesu w różnych stadiach podejmowania decyzji jest traktowana jako element pewnej optymalizacji samej decyzji, optymalizacji zależnej od niezbędnego minimum zróżnicowania wewnętrznego struktury decyzyjnej. Takie pojmowanie grupy interesu pozwala przyjąć, iż ciała te angażują się w podejmowanie interesu bezpośrednio, jak i pośrednio.Lobbing prowadzony przez grupy interesu, w zasadzie realizowany jest na szerokiej płaszczyźnie aparatu legislacyjnego, rządowego i administracyjnego. Obecnie aktorzy prowadzący lobbing to nie tylko pojedynczy lobbyści, ale całe grupy interesu, które zainteresowane są wywieraniem wpływu na władze w celu osiągnięcia określonych korzyści społecznych. Działalność lobbingowa zarówno prowadzona przez lobbystów, jak i ta realizowana przez rzeczników określonych interesów budzi duże kontrowersje zarówno w środowiskach naukowych, a także w kręgach decydentów politycznych.W niniejszej pracy przedmiotem lobbingu uczyniono grupy zawodowe reprezentujące określone środowiska medyczne (lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni). Subsydiarnie analiza obejmuje grupy interesu reprezentujące środowisko gospodarcze, czyli koncerny farmaceutyczne. Zaznaczono również, że grupy interesu nie muszą działać przez lobbystów, mogą artykułować swoje postulaty poprzez instytucję wysłuchania publicznego, oraz liczne formy protestu takie jak strajki, blokady, okupacje, zawieszenie działalności.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22514
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Wpływ grup inte ... oku Wojciech Pryliński.pdfBlocked 2.552MB PDF

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź