Repozytorium UŁ - Relacje gospodarcze pomiędzy Japonią a państwami Grupy Wyszehradzkiej. Ujęcie porównawcze

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Relacje gospodarcze pomiędzy Japonią a państwami Grupy Wyszehradzkiej. Ujęcie porównawcze

Pokaż pełny rekordTytuł: Relacje gospodarcze pomiędzy Japonią a państwami Grupy Wyszehradzkiej. Ujęcie porównawcze
Autor: Matusiak, Sylwia
Streszczenie: Przedmiotem badań podjętych w niniejszej dysertacji są relacje gospodarcze Japonii z państwami Grupy Wyszehradzkiej w latach 1993-2015, oraz wpływ na nie otoczenia politycznego. Praca obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty relacji gospodarczych pomiędzy państwami – relacji handlowych oraz inwestycyjnych. Analizie poddane zostały struktura i wielkość obrotów handlowych – w eksporcie i imporcie, jak również poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych Japonii w gospodarki państw regionu. Ponadto badanie dotyczyło także wpływu japońskiego otoczenia politycznego na poziom relacji gospodarczych z państwami Grupy Wyszehradzkiej.
URI: http://hdl.handle.net/11089/22493
Data: 2017

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Matusiak Sylwia, Rozprawa doktorska.pdfBlocked 2.373MB PDF

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź