Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Michał
dc.contributor.authorRor-Maziarz, Paulina
dc.contributor.authorBartosiewicz, Bartosz
dc.date.accessioned2017-08-23T08:23:39Z
dc.date.available2017-08-23T08:23:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0079-3493
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22419
dc.description.abstractThe main goal of this article is to identify the problems encountered during the process of creation of redevelopment concepts of inner city area, arising from the historically evolved transportation network of small town and proposed new structure of road linkages, on the example of Brzeziny. The analyses will focus on the scheme of spatial development of town since the very beginning of its development, through the consecutive transformations and existing transportation system, with indication of barriers of its development in central area of town. As the result of the analyses a proposal of general directions of possible transformations of transportation structure of town is created, mainly concerning road system bicycle and pedestrian paths networks.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Krajupl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju;136
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectBrzezinypl_PL
dc.subjecttransportpl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjecttranport problemspl_PL
dc.subjecturban regenerationpl_PL
dc.subjectLodz Metropolitan Areapl_PL
dc.subjectsmall townspl_PL
dc.titleProblemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin)pl_PL
dc.title.alternativeThe Problems of the Inner City Urban Regeneration in the Context of Concentric Shaped Transportation System (Egzample of Brzeziny)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number95-104pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennejpl_PL
dc.referencesKulesza M., 2001, Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym, dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesBadziak K. (red), 1997, Brzeziny, dzieje miasta, Zarząd Miasta Brzeziny, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Brzeziny-Łódźpl_PL
dc.referencesDziadek S., 1991, Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesKołodziej J., 2006, Odkrycia archeologiczne na tzw. Krakówku (XIV-XVII w.), "BIS Brzeziński Informator Samorządowy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów", nr 35, (187).pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, oprac. Murawska E., Brzeziny 1999-2000.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska